Home Articles posted by Redakcja

EEX – ZMIENIONE KALENDARZE AUKCJI NA 2020 R.

1 lipca Europejska Giełda Energii (EEX) i ICE Futures Europe (ICE) opublikowały zmienione kalendarze aukcji na 2020 r. Zmiany obejmują kwestie konieczności wdrożenia rezerwy stabilności rynkowej. Aukcje na EEX od 16 lipca będą obejmowały także wolumeny przydziałów na Fundusz Innowacji.

Wielkości aukcji we wcześniej opublikowanym kalendarzu aukcji na 2020 r. odzwierciedlały funkcjonowanie rezerwy stabilności rynkowej (MSR) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Po opublikowaniu przez Komisję w dniu 8 maja 2020 r. całkowitej liczby uprawnień w obiegu w 2019 r. wolumeny aukcji od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. będą teraz zmniejszone o 110 839 500 uprawnień (ilość jednostek MSR). Wolumeny, które EEX ma sprzedać na aukcji w ramach wspólnej platformy aukcyjnej w 2020 r., będą obejmowały 50 mln uprawnień na Fundusz Innowacji.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

TAURON TESTUJE NOWE NARZĘDZIE DO PRAC POD NAPIĘCIEM

TAURON Dystrybucja testuje nowoczesne metody prac prowadzonych pod napięciem. Modułowe narzędzie do utrzymywania naprężeń, to technologia do tej pory niewykorzystywana w Polsce. Pozwala ona usprawnić pracę na sieci elektroenergetycznej,prowadzoną bez konieczności wyłączania zasilania dla klientów.

Technika prac pod napięciem (PPN) jest potrzebna i przydatna z punktu widzenia zarówno odbiorców energii elektrycznej, jak i dostawcy energii. Jej zastosowanie w TAURON Dystrybucja w ostatnich latach wzrasta o ok. 10% rocznie. Dzieje się tak, ponieważ spółka wdraża nowe technologie i testuje urządzenia, które pozwalają rozszerzyć zakres prac i podnieść bezpieczeństwo wykonywanych robót.

Nowoczesne, innowacyjne w skali Polski rozwiązanie, służy do utrzymywania naprężeń podczas prac. Urządzenie jest obecnie testowane w legnickim oddziale TAURON Dystrybucja, gdzie również dzięki niemu liczba robót prowadzonych w technologii PPN zwiększyła się sześciokrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat.

– O możliwości prowadzenia prac na sieci bez konieczności wyłączania zasilania dla klientów, decydują dwa kluczowe czynniki. Jest to stosowanie nowoczesnego sprzętu oraz ciągłe szkolenie pracowników. Korzyści z PPN widzą przede wszystkim klienci, którzy nie odczuwają zakłóceń w dostawie energii, pomimo tego, że na sieci elektroenergetycznej trwają prace modernizacyjne lub przyłączeniowe. Z naszej perspektywy przy stosowaniu tej technologii podstawową kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes TAURON Dystrybucja.

Podczas prowadzenia prac pod napięciem energetyk chroniony jest poprzez szereg zabezpieczeń. Głównym z nich są środki ochrony osobistej, czyli rękawice i rękawy elektroizolacyjne w pełni przystosowane do napięcia linii, na której prowadzone są prace. Prace wykonywane są z podnośnika z wysięgnikiem izolacyjnym.

Praca w technologii PPN jest bardzo wymagająca. W jej trakcie może dojść do niebezpiecznych sytuacji, m.in. do zerwania przewodów.

– By uniknąć tego zagrożenia zastosowaliśmy urządzenie do utrzymywania naprężeń, którego celem jest tymczasowe mechaniczne połączenie uszkodzonego przewodu napowietrznego. Urządzenie to zakłada się za pomocą drążków izolacyjnych z odległości, cały czas monitorując stan uszkodzonej linii lusterkiem inspekcyjnym – tłumaczy Marek Kuchciak, dyrektor legnickiego oddziału TAURON Dystrybucja.

Drugą nowością wprowadzoną w zakresie PPN jest dodatkowe wyposażenie specjalistycznych podnośników. Elektromonterzy pracujący w tym systemie przy wycince gałęzi, będą teraz pracować sprawniej i szybciej dzięki zainstalowaniu nowoczesnych elektroizolacyjnych pilarek drążkowych. Są one zasilane z układów hydraulicznych podnośnika, przez co wzrasta ich niezawodność i nieograniczona czasowo wydajność.

Prace w technologii PPN prowadzone są w TAURON Dystrybucja na sieciach niskiego oraz średniego napięcia.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

INTENSYWNE PRACE REMONTOWE W ELEKTROCIEPŁOWNI W BYDGOSZCZY

Na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz II, należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, został zakończony ważny etap corocznej kampanii remontowej, przygotowującej urządzenia do sezonu grzewczego. Postój całkowity trwał ponad tydzień i w tym czasie wykonano przeglądy i naprawy urządzeń.

Każdego roku, druga połowa czerwca dla Elektrociepłowni w Bydgoszczy to czas intensywnych prac remontowych. W tym okresie w elektrociepłowni zostają wyłączone urządzenia podstawowe i odbywa się tzw. postój całkowity. Okres ten w przypadku wielu urządzeń jest jedyną okazją do wykonania przeglądów, testów i napraw. Tegoroczny rozpoczął się 19 czerwca wyłączeniem turbiny TG-3 i wygaszeniem kotła parowego. Zaprzestano również podawania pary technologicznej o ciśnieniu 1 MPa do odbiorców w ramach zawartych umów.

22 czerwca ekipy remontowe przystąpiły do przeglądu i remontów urządzeń wyłączonych z ruchu. W ramach kampanii remontowej zostały wykonane prace modernizacyjne na kolektorach parowych, układach wody sieciowej, układach wody chłodzącej, a także w wyznaczonych rozdzielniach elektrycznych, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

„W tym roku kampanię remontową prowadziliśmy w nietypowych warunkach ze względu na utrzymująca się sytuację epidemiczną. Na terenie naszej elektrociepłowni zostały wprowadzone zasady reżimu sanitarnego, które na każdym etapie prac były ściśle przestrzegane” – mówi Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Na czas postoju całkowitego Elektrociepłowni Bydgoszcz II, została uruchomiona Elektrociepłownia Bydgoszcz I, zlokalizowana przy bydgoskich Jachcicach. Dzięki temu zapewniono ciągłość produkcji, a mieszkańcy Bydgoszczy otrzymywali ciepłą wodę użytkową. Postój całkowity nie miał również wpływu na pracę sieci elektroenergetycznej zasilającej Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

Prace remontowe zakończyły się 28 czerwca. Ponowne uruchomienie Elektrociepłowni Bydgoszcz II odbyło się planowo i od poniedziałkowego popołudnia dostarcza ona ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

GDAŃSK: MODERNIZACJA INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN

Modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku poprawi jakość powietrza w Trójmieście.

W gdańskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, spółki Grupy Kapitałowej PGE, rozpoczęła się modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin, która spowoduje redukcję emisji tlenków siarki o kolejne 35%. Najbliższe miesiące i lata to czas nowych inwestycji pro środowiskowych w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni.

25 czerwca na 60 dni z komina gdańskiej Elektrociepłowni przestanie wydobywać się para wodna. W tym czasie prowadzona będzie modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), dostosowująca Instalację do pracy wg nowych norm emisji określonych w Konkluzjach BAT.

„Modernizacja polega na zabudowie w absorberze tzw. półki sitowej, dzięki której nastąpi wzrost sprawności absorbcji tlenków siarki ze spalin” – powiedział Andrzej Skoczylas, koordynator modernizacji IMOS w Oddziale Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – „Nowe normy emisji spalin określone w Konkluzjach BAT obowiązywać będą od sierpnia 2021 r., natomiast PGE Energia Ciepła już dzisiaj dostosowuje swoje instalacje do nowych wymogów” – dodał Andrzej Skoczylas.

W wyniku modernizacji IMOS emisja tlenków siarki spadnie o 35%.

„Rozpoczęte prace na Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w gdańskiej elektrociepłowni to kolejny etap modernizacji w PGE Energia Ciepła na Wybrzeżu. Przed nami intensywny czas inwestycji w rozwój infrastruktury pracującej w technologii kogeneracji, jednak, zgodnie z globalnymi trendami, będziemy stopniowo wprowadzać paliwo niskoemisyjne” – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – „Nowe inwestycje to nie tylko ochrona naszego środowiska, ale także bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców naszego regionu”- dodała Elżbieta Kowalewska.

W trosce o mieszkańców Gdańska i Sopotu dla których gdańska Elektrociepłownia produkuje ciepło, postój instalacji został zaplanowany poza sezonem grzewczym. W czasie modernizacji IMOS spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem jednego z trzech innych kominów, a pozostałe urządzania ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin pozostają w eksploatacji. Na czas modernizacji wykorzystywany jest specjalny niskosiarkowy węgiel.

Koszt modernizacji IMOS w gdańskiej i gdyńskiej elektrociepłowni to 18,3 mln zł.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

ZALECENIA DOT. ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO

Badania szacują, że UE wytwarza więcej ciepła odpadowego niż wynosi całkowite zapotrzebowanie na ciepło we wszystkich budynkach w Europie.

Pilna potrzeba walki ze zmianami klimatu wymaga radykalnej transformacji systemu energetycznego w nadchodzących dziesięcioleciach. Wdrażanie odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego wykorzystywanego w sieciach ciepłowniczych jest jednym z rozwiązań pozwalających osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

W kontekście partnerstwa na rzecz transformacji energetycznej w ramach agendy miejskiej Austriacki Instytut Technologii, przy wsparciu Euroheat & Power i różnych zainteresowanych stron (m.in. przedstawicieli miast, badaczy) zidentyfikował wyzwania i najlepsze praktyki mające na celu zwiększenie odzysku ciepła odpadowego.

Z wynikami badań można zapoznać się tutaj.

Źródło: Euroheat & Power
Fot. Pixabay

POLENERGIA I SIEMENS ENERGY PODPISAŁY LIST INTENCYJNY

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, której głównym akcjonariuszem jest Dominika Kulczyk oraz Siemens Energy Sp. z o.o. wraz z Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG („Siemens Energy”) wiodący producenci i dostawcy rozwiązań gazowych i wodorowych dla energetyki, zadeklarowały bliską współpracę, której celem jest rozwój nowoczesnych technologii w zakresie dekarbonizacji przemysłu i energetyki. Efektem wspólnych działań ma być m.in. wdrożenie pionierskich technologii wodorowych, postrzeganych jako technologie przyszłości.

  • pozyskanie partnera ważnym krokiem w realizacji wodorowej strategii Polenergii;
  • rozwój projektów gazowych jako wstęp do wielkiej transformacji wodorowej;

29 czerwca 2020 roku Polenergia oraz Siemens Energy podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie przemysłowego zastosowania wysokosprawnej kogeneracji jak również wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zrównoważoną produkcję i wykorzystanie wodoru. Obie strony deklarują współpracę skoncentrowaną na polskim rynku, który potrzebuje efektywnych i skutecznych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ działalności gospodarczej na klimat i środowisko.

Rosnące ceny energii elektrycznej i uprawnień do emisji skłaniają energochłonny polski przemysł do poszukiwania mechanizmów, które obniżyłyby koszty energii elektrycznej i cieplnej wykorzystywanej w procesach technologicznych przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego swoich produktów. Ustabilizowanie produkcji pochodzącej z OZE wymaga realizacji nowoczesnych niskoemisyjnych projektów opartych o gaz ziemny. Elastyczność tej technologii sprawia, że instalacje gazowe staną się w najbliższych latach preferowaną opcją zwiększenia zainstalowanych mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym. Rozwiązania te będą też wstępem do wprowadzenia pionierskich technologii wodorowych, których realizację Polenergia zapowiedziała w ogłoszonej w maju tego roku strategii na lata 2020 – 2024.

„Wierzymy w wodór i chcemy jak najszybciej zająć pozycję w tym sektorze na krajowym rynku. Istniejąca elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, jak i planowane nowe bloki gazowe, mają być przygotowane do spalania zielonego wodoru, co przyczyni się do budowy w przyszłości zeroemisyjnej grupy energetycznej. W tym celu pozyskaliśmy doświadczonego partnera, który ma już sprawdzone nowoczesne technologie długoterminowego zaopatrzenia w energię przy istotnym ograniczeniu, a nawet całkowitym wyeliminowaniu emisji CO2, poczynając od wysokosprawnej kogeneracji gazowej, po efektywną elektrolizę produkcji zielonego wodoru, którym będziemy mogli w przyszłości napędzać nasze gazowe bloki.” – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Ustalony zakres potencjalnej współpracy Polenergii oraz Siemens Energy obejmuje analizę projektów, które mogłyby zostać zrealizowane w segmencie kogeneracji przemysłowej oraz zastosowania technologii wodorowych. W szczególności projekty te mogłyby obejmować wspólną realizację niskoemisyjnych instalacji gazowych dla przemysłu, elektrolizerów, ogniw paliwowych, turbin gazowo-wodorowych i wodorowych oraz magazynów wodoru wdrażanych w polskim przemyśle oraz na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, które zastąpiłyby wysokoemisyjne aktywa węglowe.

„Siemens Energy od wielu lat z sukcesem modernizuje infrastrukturę energetyczną, alokując znaczne środki R&D na rozwiązania determinujące przyszłość energetyki, czyli w zakresie wpływu na klimat, niskoemisyjność, efektywność energetyczną, dostępność energii oraz bezpieczeństwo. Mamy w tym zakresie wiedzę i kompetencje. Pracujemy z wieloma udziałowcami tego rynku na całym świecie, realizując konsekwentnie tę wizję i strategię. Wierzymy, że takie partnerskie działania dają szansę na uzyskanie efektu skali, konsolidując tym samym wysiłki wielu branż, zmierzających w kierunku dekarbonizacji. Siemens Energy skupia swoje działania wokół przyjaznych dla środowiska rozwiązań dla wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, dla zastosowań przemysłowych i miejskich, a także w zakresie technologii magazynowania energii oraz wytwarzania wodoru na potrzeby energetyki i transportu. Biorąc pod uwagę powyższe, budujemy ekosystem w oparciu o partnerskie podejście do wspólnych projektów na krajowym rynku, z udziałowcami, których strategia pokrywa się z wizją i rolą sektora energetycznego w przyszłości. Cieszymy się na współpracę w tym zakresie z Polenergią.” – podsumowuje Grzegorz Należyty, Prezes Zarządu Siemens Energy Sp. z o.o.

Na całym świecie prowadzone są badania, których wspólnym mianownikiem jest wodór jako nośnik energii, paliwo i surowiec. Może być on wytwarzany m.in. w procesie elektrolizy i dzięki temu przyczyniać się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Wytworzony w ten sposób wodór można nazwać zielonym tylko wtedy, gdy energia elektryczna wykorzystana w procesie jego produkcji również została wytworzona w sposób ekologiczny na bazie źródeł odnawialnych. W odróżnieniu od energii elektrycznej, wodór można magazynować w dużych ilościach i przez dłuższy czas, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyki, przemysłu oraz transportu.

Z wyliczeń i szacunków ekspertów McKinsey & Company zawartych w raporcie „Neutralna emisyjnie Polska 2050” wynika, że ograniczenie do zera emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, jako terminu realizacji celów przyjętych przez Unię Europejską, oznacza w ciągu najbliższych 10 lat aż czterokrotnie przyspieszenie dekarbonizacji polskiego przemysłu w porównaniu do tempa działań z poprzednich 30 lat. Osiągnięcie neutralności emisyjnej będzie wymagało w Polsce dodatkowych inwestycji, których wartość w najbliższych 30 latach może sięgnąć nawet 380 mld euro. Potencjalne korzyści z dekarbonizacji zapewnią bezpieczeństwo energetyczne poprzez 80-procentowy spadek importu paliw kopalnych, oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztów operacyjnych o 75 mld euro, a także rozwój nowych gałęzi gospodarki zapewniający blisko 300 tysięcy nowych miejsc pracy.

Źródło: Siemens Energy
Fot. Pixabay

PGE EC ROZPOCZĘŁA SEZON REMONTOWY W ZGIERZU

Lato to dla elektrociepłowni czas remontów i modernizacji. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, należąca do Grupy PGE, prowadzi remonty i przeglądy jednostek wytwórczych oraz urządzeń i instalacji technologicznych zgierskiej elektrociepłowni.

Celem każdego sezonu remontowego w elektrociepłowniach jest zapewnienie dobrego stanu technicznego kotłów, urządzeń, instalacji oraz zapewnienia bezawaryjnej pracy i ciągłości produkcji.

W czerwcu PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu wykonała przegląd rezerwowo-szczytowego kotła wodnego. W sierpniowym postoju remont bieżący przejdzie podstawowa jednostka wytwórcza, czyli parowy kocioł fluidalny wraz z urządzeniami pomocniczymi. Przeglądowi podlegać będą takie urządzenia jak: elektrofiltr, obrotowe podgrzewacze powietrza, młyny węglowe, wentylatory ciągu i podmuchu, wentylator fluidalny oraz instalacja suchego odpopielania. Zrealizowane zostaną również przeglądy oraz drobne naprawy urządzeń nawęglania, w tym ładowarko-zwałowarek. Na wrzesień zaplanowany jest przegląd drugiego kotła rezerwowo-szczytowego oraz kotła parowego. Oprócz typowych robót remontowych w okresie letnim prowadzone są również prace związane z rewizjami wewnętrznymi i próbami ciśnieniowymi urządzeń podlegających nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. W tym roku będą to między innymi: rurociąg pary świeżej do turbiny TG-1, kolektor pary świeżej oraz podgrzewacze turbiny TG-2.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, zgodnie z przyjętym Programem Inwestycyjnym Elektrociepłowni Zgierz, rozpoczęła fazę przygotowania inwestycji do realizacji. W ramach prac przygotowawczych przeprowadzono badania geologiczne terenu wskazanego pod budowę nowej elektrociepłowni. Na realizację inwestycji Spółka planuje pozyskanie zewnętrznego finansowania w ramach wsparcia CHP oraz innych dostępnych programów.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa nowej podstawowej jednostki kogeneracyjnej. Program w szczególności zakłada odejście od węgla brunatnego, jako paliwa podstawowego na rzecz paliwa gazowego i oleju opałowego lekkiego jako paliwa rezerwowego. Zakłada się, że nowymi jednostkami podstawowymi elektrociepłowni będą silniki gazowe z generatorami energii elektrycznej wraz z kotłem wodnym gazowo-olejowym wsparte kolektorami słonecznymi. Stąd planowana inwestycja przyniesie pozytywne skutki środowiskowe, głównie w dziedzinie ochrony powietrza.

„Zabudowa nowego układu wytwórczego pozwoli utrzymać spełnienie warunków efektywnego systemu ciepłowniczego. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu jako bezpośredni dystrybutor ciepła do mieszkańców miasta Zgierza od kilku lat rozwija i modernizuje miejską sieć ciepłowniczą” – mówi Grzegorz Dolecki, dyrektor oddziału PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia w Zgierzu.

Ponadto, PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje projekt, pn. „Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu”. W dniu 27 października 2017 r. została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0020/16 na kwotę dotacji wynoszącą 8 500 000 zł. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Dodatkowo 27 grudnia 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr 484/OA/P/2018 w formie pożyczki preferencyjnej na kwotę 8 600 000 zł, służąca uzupełnieniu wkładu własnego Spółki. Pożyczka pochodzi ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt obejmuje modernizację centralnej magistrali ciepłowniczej oraz wymianę wyeksploatowanych węzłów ciepłowniczych. Jego celem jest również likwidacja niskiej emisji poprzez prowadzenie rozwoju sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum miasta wraz z budową przyłączy ciepłowniczych do nowych odbiorców i zabudową węzłów cieplnych wymiennikowych.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

BEZPIECZNA PRACA Z TAURONEM

Porażenie/wypadek – tak kwalifikowane są w TAURONIE niebezpieczne zdarzenia na sieci elektroenergetycznej lub na instalacji wewnętrznej klientów. Zgłoszeń o takich zdarzeniach wpływa do spółki rocznie kilkadziesiąt i niestety kilka z nichdotyczy porażeń ciężkich lub śmiertelnych. TAURON Dystrybucja prowadzi więc działania, które mają uświadamiać zagrożenia i przypominać wszystkim o zasadach bezpieczeństwa w domu i podczas prac wykonywanych w pobliżu infrastruktury energetycznej.

Jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas prac domowych i budowlanych? Czy można kosić trawę po deszczu? Jak uniknąć wypadku podczas majsterkowania w domu? Na te pytania odpowiadają nowe animacje i filmiki przygotowane w ramach akcji edukacyjnej „Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy”.

W ramach akcji przypominamy zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem oraz przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURONA. Filmy udzielają porad dotyczących prac domowych, między innymi na tematy: „Bezpieczne prace wokół domu”, „Bezpieczny majsterkowicz”, „Czy można kosić trawę po deszczu?”.

Historie tworzące fabułę filmików opowiadają o codziennych czynnościach wykonywanych w domu – drobnych naprawach, majsterkowaniu, czy pracach w ogrodzie. Ze statystyk wynika, że wypadki przy takich działaniach najczęściej wynikają z niesprawnego sprzętu, przetartego przewodu oraz prowizorycznych podłączeń urządzeń. I właśnie na takie sytuacje zwracają uwagę animacje publikowane na kanale Youtube.

Filmiki to proste animacje przemawiające obrazem do wyobraźni. Film o typowo letniej i aktualnej teraz tematyce „Czy można kosić trawę po deszczu?” został w ciągu dwóch pierwszych tygodni od wyemitowania odtworzony ponad 50 tys. razy, a w sumie jego popularność przekracza już 70 tys. odtworzeń. Dzięki temu co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób dowiedziało się, jak niebezpieczne może być używanie elektrycznych urządzeń na mokrym podłożu.

– Tak duża popularność akurat tego filmu nas zaskoczyła, bo sądziliśmy, że wiedza, jak niebezpieczne jest połączenie prądu i wody jest powszechna. Okazało, się że nawet tak oczywiste zasady bezpieczeństwa warte są przypominania, bo jeśli ludzie tak często chcieli poznać odpowiedz na proste tytułowe pytanie, to znaczy, że jej nie znali lub nie byli jej pewni. Zachęcam więc tym bardziej do odwiedzenia kanału youtube.com/TauronTV, gdzie można zobaczyć animacje i filmy dotyczące bezpieczeństwa w domu i w pracy – wyjaśnia Łukasz Zimnoch rzecznik prasowy, TAURON Polska Energia.

Statystyki wypadków, które wydarzają się podczas prac domowych pokazują, że często do groźnych zdarzeń dochodzi również podczas prac remontowych, wymagających stawiania rusztowania lub drabiny. Mowa tu o remontach dachu, malowaniu elewacji, wymianie okien. Zdarza się, że pracownicy firm usługowych lub domownicy wykonujący takie prace samodzielnie, zbliżają się niebezpiecznie do linii napowietrznej zasilającej dom lub przebiegającej w jego pobliżu.

Z perspektywy poziomu terenu linia jest bezpieczna i odległa, jednak przy pracy np. na drabinie należy zwracać uwagę na bezpieczne odległości i zachować ostrożność i uwagę. A często osoby zajęte pracą nie zwracają uwagi na sąsiedztwo linii będącej pod napięciem. Równie groźne jest samodzielne odcinanie zasilania na czas remontu, prowizoryczne podłączania oraz ingerencja w skrzynkę przyłączeniową.

Ostrożny pracownik

Drugi obszar, któremu dedykowana jest akcja „Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy” dotyczy pracy zawodowej rolników oraz operatorów maszyn i dużych gabarytowo pojazdów. W tym przypadki do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi najczęściej podczas przejazdu albo wykonywania prac pod i w pobliżu linii energetycznych z nieuwzględnieniem dopuszczalnych i bezpiecznych odległości od przewodów. Dlatego od kilku lat TAURON Dystrybucja zwraca uwagę swoim klientom na to zagrożenie, prowadząc działania edukacyjne i ostrzegające. Chodzi w nich o to, by każdy operator sprzętu pamiętał, że zetknięcie maszyny z linią elektroenergetyczną kończy się często uszkodzeniem maszyny i porażeniem kierowcy. W przypadku linii wysokiego i średniego napięcia zdarza się, że śmiertelnym.

– W ramach programu „Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy” edukujemy operatorów maszyn budowlanych i rolniczych. Ostrzegamy przed nadmiernym zbliżaniem się do linii elektroenergetycznych. Robimy to poprzez emitowanie i kolportaż materiałów filmowych i wydawnictw oraz poprzez współpracę z izbami gospodarczymi zrzeszającymi przedsiębiorców. W ulotkach i na plakatach adresowanych do pracowników firm budowlanych, i transportowych oraz do rolników zawarte są ostrzeżenia przed zbytnim zbliżaniem się do przewodów pod napięciem. Operatorzy dowiadują się z nich również, jak należy zachować się w sytuacji krytycznej, by ratować zdrowie i życie swoje i kolegów – mówi Lesław Majkut odpowiadający w TAURON Dystrybucja za obszar BHP.

Każde takie uszkodzenie i zdarzenie na sieci skutkuje również przerwami w dostawie energii dla klientów zasilanych z danej linii lub stacji. Dlatego dodatkową wartością „Bezpieczników” jest ograniczenie liczby awarii i ograniczeń w zasilaniu klientów. Najważniejszą wartością jest jednak zawsze życie i zdrowie osób wykonujących swoje zawodowe obowiązki w sąsiedztwie linii i infrastruktury energetycznej.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

ENERGETYCZNA KARIERA Z PGE EC

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, zachęca młodzież do wyboru edukacji w średnich szkołach technicznych. Jako największa firma w branży ciepłowniczej w Polsce chce pokazać, że proponowana ścieżka kariery w jej elektrociepłowniach jest atrakcyjna i przyszłościowa.

Analiza zmian zachodzących w polskiej gospodarce, na rynku pracy oraz w strukturze zatrudnienia w zakładach produkcyjnych skłoniła PGE Energia Ciepła do realizacji projektu pod nazwą „Energetyczna Kariera” wspólnie ze szkołami średnimi o profilu technicznym. To projekt „szyty na miarę” potrzeb i wyzwań współczesnej branży ciepłowniczej.

„Kształcenie zawodowe, obok szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej energetyki. Potrzeby współczesnej branży ciepłowniczej są przez nas oszacowane. Przygotowując się na to wyzwanie prowadzimy projekt oparty na szerokiej i aktywnej współpracy pomiędzy elektrociepłowniami należącymi do PGE Energia Ciepła oraz technikami i szkołami zawodowymi, które funkcjonują w ich otoczeniu” – mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła stawia na ciągły rozwój, inwestowanie w pracowników, wprowadzanie nowoczesnych technologii. Najbliższe miesiące i lata to czas nowych inwestycji prośrodowiskowych w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła. Młodzi energetycy będą mieli szansę uczestniczyć w transformacji technologicznej polskiego ciepłownictwa.

Projekt Energetyczna Kariera w PGE Energia Ciepła w pierwszej kolejności zakłada umożliwianie uczniowi nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami poprzez praktyki i staże.
Obecnie PGE Energia Ciepła współpracuje w ramach Energetycznej Kariery z 10 szkołami, znajdującymi się w: Krakowie, Gdańsku, Toruniu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie. W ramach projektu ponad 600 uczniów uczestniczyło w lekcjach na terenie różnych elektrociepłowni Spółki, pond 120 uczniów odbyło praktyki zawodowe, a 35 absolwentów już pracuje w zawodzie energetyka w różnych lokalizacjach PGE Energia Ciepła.

Zachęcamy do aplikowania do szkół branżowych i wyboru zawodu technik energetyk.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

RUSZA PLATFORMA SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

29 czerwca Komisja Europejska uruchomiła Platformę Sprawiedliwej Transformacji, aby pomóc państwom członkowskim w opracowaniu ich terytorialnych planów i uzyskać dostęp do finansowania w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

Platforma ma zapewnić wsparcie techniczne i doradcze dla zainteresowanych stron (podmiotów publicznych oraz prywatnych) w regionach o wysokiej intensywności emisji oraz zużycia węgla.

Platforma docelowo zapewni, że 40 mld EUR zaproponowane w ramach Funduszu trafi na właściwe projekty, jak również, że żaden region nie pozostanie w tyle. Będzie także wspierać dostęp do specjalnego programu w ramach InvestEU oraz pożyczek sektora publicznego, które wraz z Fundusze stanowią trzy filary całego mechanizmu.

W ramach inauguracji platformy, unijny komisarz ds. klimatu, Frans Timmermans powiedział: “Naszą ambicją w ramach Green Deal jest zademonstrowanie nowego modelu transformacji sprzyjającej włączeniu społecznemu, opartego wyłącznie na transformacji, a następnie współpraca z naszymi partnerami z Bałkanów Zachodnich, Ukrainy, Afryki Południowej, Indii i Azji, którzy stoją przed tymi samymi wyzwaniami. Chcemy mieć pewność, że żaden region nie pozostanie w tyle. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że możemy być jeszcze bardziej ambitni w naszych aspiracjach, ponieważ nasze regiony są nie tylko wyposażone w zasoby naturalne, ale także w wykwalifikowaną siłę roboczą, techników, inżynierów i ludzi o wielkiej etyce pracy”.

Źródło: KE
Fot. KE