Home Archive by category Bruksela

Bruksela

LITWA I POLSKA CHCĄ MIEĆ KOMISARZA UE DS. ENERGII

Litwa będzie się ubiegała w nowej Komisji o teki komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i energii lub ochrony granic zewnętrznych. O stanowisko komisarza ds. energii zabiega też Polska.

– Litwa będzie ubiegała się o ważną tekę w tych dziedzinach, w których ma znaczący dorobek i kompetencje. Priorytetowymi dziedzinami pozostają dziedziny związane z rozwojem gospodarki i energetyki, konieczny jest też przełom w sprawie ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej” – powiedział podczas spotkania w Wilnie z wiceprzewodniczącego KE ds. unii energetycznej Marošem Šefčovičosem pełniący obowiązki premiera Litwy Saulius Skvernelis.

Nowa Komisja Europejska rozpocznie pracę jesienią. Zgodnie z unijnym prawem każdy kraj ma jednego reprezentanta w KE. Obecnie Litwa ma KE stanowisko komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Kandydatów na stanowisko unijnych komisarzy rząd mianuje za zgodą prezydenta i sejmu.

Litwa poprze plan przejścia Europy do neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 2050. Skvernelis zaznaczył jednak, że Litwa chce „obronić konkurencyjność swego przemysłu” i że należy też „uwzględnić możliwości oraz różnice ekonomiczne i społeczne państw Unii Europejskiej”.

Według niego priorytetem dla Litwy jest synchronizacja do 2025 r. sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich, które obecnie są połączone pierścieniem przesyłowym z Białorusią i Rosją z Europą Zachodnią przez Polskę.

Skvernelis podkreślił też, że powstająca na Białorusi w odległości około 50 km od stolicy Litwy elektrownia atomowa „jest wyznawaniem dla całej Unii Europejskiej”, dlatego celowe byłoby przygotowanie szerszego planu w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego w państwach sąsiadujących z Unią.

Natomiast prezydent Litwy Gitanas Nausėda podczas spotkania z Šefčovičosem zaproponował m.in. powołanie w Unii Europejskiej koordynatora ds. synchronizacji sieci elektroenergetycznych.

Wicepremier Jacek Sasin: Energia na pewno jest dla nas takim ważnym obszarem. Chcemy przekonać naszych partnerów, że polityka klimatyczna, ważna, potrzebna (…) ale musi uwzględniać specyfikę poszczególnych krajów, takich chociażby jak Polska.

Wcześniej wicepremier Jacek Sasin potwierdził, że Polska stara się o stanowisko komisarza w nowej Komisji Europejskiej „ważnego z naszego punktu widzenia”. – Energia na pewno jest dla nas takim ważnym obszarem. Chcemy przekonać naszych partnerów, że polityka klimatyczna, ważna, potrzebna (…) ale musi uwzględniać specyfikę poszczególnych krajów, takich chociażby jak Polska – powiedział w mediach.
– Mając swoje źródła energii w postaci węgla nie możemy tutaj tego nie zauważać – dodał.
Fot. Pixabay

VON DER LEYEN I JEJ ENERGETYCZNY ZIELONY ŁAD DLA EUROPY

Nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma jasno sprecyzowane poglądy na temat konieczności transformacji energetycznej krajów Unii Europejskiej.

Przede wszystkim popiera cel osiągnięcia neutralności klimatycznej przez kraje Unii Europejskiej do 2050 r. Był to sztandarowy pomysł poprzedniego przewodniczącego KE – Jeana Claude Junckera. Jego wizja zostanie uzupełniona propozycjami von der Leyen.

Przedstawiając cele KE na lata 2019-2024 przewodnicząca zaproponowała koncepcję „Zielonego ładu dla Europy”. To swoista gra słów z amerykańskim „Green New Deal”, a więc programem pobudzania gospodarki Stanów Zjednoczonych za pomocą zielonych inwestycji. Co to oznacza w praktyce?

Można spodziewać się, że nowa KE będzie próbowała wesprzeć olbrzymimi środkami finansowymi jeszcze głębszą transformację gospodarki w krajach członkowskich. Ma temu służyć przekształcenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Europejski Bank Klimatyczny i podwojenie środków jakie dziś ta instytucja przeznacza na projekty wspomagające walkę z klimatem. Von der Leyen podkreśliła, że to jeden z jej priorytetów.

Przewodnicząca KE chciałaby również zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. W praktyce oznaczałoby to dodatkowe obciążenia dla sektorów: morskiego, lotniczego, transportowego i budownictwa.

Inną propozycją nowej przewodniczącej KE jest europejski pakiet klimatyczny, który miałby zintegrować regiony i społeczności lokalne w walce z klimatem. Prawdopodobnie zostałby powiązany z takimi inicjatywami odpowiednie finansowanie dedykowane miastom czy ruchom miejskim.

Von der Leyen chciałaby również demonopolizacji rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. To z pewnością ukłon w stronę krajów Europy Środkowej, które są do niego bardzo niechętnie nastawione.
Fot. Flickr/Global Panorama

PREZYDENCJA FIŃSKA W UE: WALKA ZE ZMIANAMI KLIMATU

Finlandia, która objęła w lipcu przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, wśród głównych zadań wymienia m.in. walkę ze zmianami klimatu. Kwestie związane z energetyką najprawdopodobniej znajdą się w agendzie prezydencji niemieckiej, która rozpocznie się w II poł. 2020 roku.

Finlandia po raz trzeci pokieruje pracami Rady Unii Europejskiej. Na motto swojej prezydencji kraj ten wybrał hasło: „Zrównoważona Europa, zrównoważona przyszłość”. Działania Finlandii będą koncentrować się na obszarach generujących dla UE najwięcej wartości dodanej. W tym kontekście kluczowe będą kwestie: promowania zrównoważonego wzrostu oraz walki ze zmianami klimatu (UE powinna zwiększyć swoją pozycję światowego lidera w działania na rzecz klimatu poprzez przyjęcie długoterminowej strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej), pełne wykorzystanie sektora R&D oraz powstających innowacji sprzyjających digitalizacji.

Do zadań fińskiej prezydencji należeć będzie m. in:
– doprowadzenie do przyjęcia przez państwa członkowskie UE długoterminowej strategii dot. osiągnięcia neutralności klimatycznej,
– kontynuacja działań mających na celu wdrożenie Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej,
– promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,
– integracja polityki klimatycznej we wszystkich jej obszarach,
– rozpoczęcie procesu transformacji gospodarki w kierunku BIO oraz o obiegu zamkniętym.

W opinii Finlandii aby zapobiec dalszemu ociepleniu klimatu należy jak najszybciej osiągnąć globalną równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem. W tym zakresie do końca 2019 roku powinna zostać oficjalnie przyjęta przez wszystkie państwa UE długoterminowa strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej. Prezydencja będzie również kontynuować prace nad wdrażaniem unii energetycznej oraz integracją polityki klimatycznej we wszystkich jej obszarach.

Całość działań związanych z klimatem związana będzie z koniecznością zredukowania emisyjności – inicjatywa ta została już wcześniej przedstawiona wraz z komunikatem odnoszącym się do propozycji „Czysta planeta dla wszystkich”.
Fot. Pixabay

KRASNODĘBSKI WICESZEFEM KOMISJI ITRE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Prof. Zdzisław Krasnodębski został pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji ITRE (komisja ds. przemysłu, badań naukowych i energii) Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczącą Komisji jest Adina-Ioana Vãlean z Rumunii.

Prof. Zdzisław Krasnodębski jest socjologiem, w końcówce poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego był jego wiceprzewodniczącym.

Z polskich eurodeputowanych w Komisji ITRE zasiadają: Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Róża Thun, Adam Jakubas, Izabela Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Balt, Łukasz Kohut.

Łącznie zasiada w niej 72 europosłów.
Fot. Materiały prasowe Biuro Poselskie pof. Zdzisława Krasnodębskiego.

JERZY BUZEK PRZEWODNICZĄCYM EUROPEJSKIEGO FORUM ENERGII

Prof. Jerzy Buzek został wybrany na przewodniczącego Europejskiego Forum Energii (EEF). Zastąpił na tym stanowisku europosła Gilesa Chichestera, który po 20 latach służby parlamentarnej przeszedł na emeryturę.

W pracach EEF udział biorą kluczowi europosłowie oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, państw członkowskich, sektora energetycznego i przemysłu energochłonnego.

W swoim przemówieniu po wybraniu Jerzy Buzek zapowiedział, że jako przewodniczący zagwarantuje otwartość w dyskusji, przejrzystości i pracowitości. Dodał, że nie ma zasobów energetycznych bez słabych stron i że potrzebne są pogłębione głębokie dyskusje na ten temat.

Jerzy Buzek, który był wiceprzewodniczącym EEF przez ostatnie 10 lat, przypomniał, w poprzedniej kadencji Forum przyjęło wiele niezbędnych rozwiązań prawnych: od Pakietu Czystej Energii i celów energetyczno-klimatycznych na rok 2030 przez rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu, po nowelizację Dyrektywy Gazowej, obejmującej prawem UE m.in. gazociąg Nord Stream 2. – W nowej kadencji PE musimy dopilnować, by wszystkie te przepisy zostały sprawnie i w pełni wdrożone. To wielkie zadanie dla nas – podkreślił.


Przed nami prace związane ze strategią energetyczno-klimatyczną UE do 2050 r., rozwojem odnawialnych źródeł energii i energetyki prosumenckiej, walką ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz zapewnieniem sprawiedliwej transformacji regionów górniczych.

– Przed nami prace związane ze strategią energetyczno-klimatyczną UE do 2050 r., rozwojem odnawialnych źródeł energii i energetyki prosumenckiej, walką ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz zapewnieniem sprawiedliwej transformacji regionów górniczych. Wszystko to sprawy kluczowe nie tylko dla polskiej energetyki czy gospodarki i miejsc pracy – dotyczą też zdrowia i komfortu życia naszych obywateli. To będą moje priorytety, jako przewodniczącego, na kolejne pięć lat – zapowiedział profesor Buzek.

Europejskie Forum Energii zrzesza posłów do PE oraz ponad 80 firm i instytucji w roli członków stowarzyszonych. Z Polski są to m.in.: PGNiG, Polski Komitet Energii Elektrycznej, Orlen, Enea i CEEP.
Fot. Materiały prasowe biura poselskiego Jerzego Buzka

RAPORT KE: GAZ WYPIERA WĘGIEL NA RYNKU ENERGII

Komisja Europejska opublikowała nowy raport dotyczący rynku energii za I kwartał b.r.

Według niego na rynku energii nastąpił spadek cen spotowych gazu, który doprowadził do intensywnego zastępowania węgla właśnie gazem.

Raport wskazuje też na to, że niepewność co do Brexitu wpłynęła na podniesienie się cen uprawnień do emisji dwutlenkuu węgla.


Sektor OZE nadal zwiększa swó udział w europejskim miksie energetycznym (sięgnął 31 proc.)

Ceny hurtowe energii elektrycznej, ze względu na dobre warunki pogodowe, zanotowały spadek w lutym i w marcu b.r.

Raport podkreśla, że sektor OZE nadal zwiększa swó udział w europejskim miksie energetycznym (sięgnął 31 proc.). W kwestii zużycia energii elektrycznej zanotowano spadek o 2 proc. rr.

Całość raportu w języku angielskim jest dostępna TUTAJ.

IGCP ROZMAWIA W BRUKSELI O CIEPŁOWNICTWIE

Zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie przebywał ponownie w Brukseli, gdzie odbył cykl spotkań z urzędnikami Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej do spraw Energii przebywali.

Celem tych spotkań było m.in. przedstawienie sytuacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce w kontekście obecnych i przyszłych regulacji unijnych dedykowanych dla tego obszaru. Ze strony Komisji Europejskiej w rozmowach uczestniczyli Dyrektor Departamentu ds. Polityki Energetycznej wraz z zespołem ekspertów, Dyrektor Departamentu ds. OZE i Efektywności Energetycznej i Innowacji wraz z zespołem ekspertów oraz Naczelnik Wydziału ds. Analizy Finansowej.

W toku rozmów przekazano wiele cennych dla przyszłości sektora ciepłowniczego informacji. Między innymi delegacja IGCP, że obecnie Komisja Europejska jest na początku prac nad Wytycznymi dot. interpretacji „waste heat” oraz „heat from waste”. Prace te są związane m.in. z inicjatywą długoterminowej strategii Komisji odnoszącej się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, w której zawarte są główne kierunki rozwoju polityk klimatycznych państw UE (a w tym, co istotne, gospodarka o obiegu zamkniętym). W związku z wyżej wymienioną strategią oraz Dyrektywą w sprawie Efektywności Energetycznej, każde z państw członkowskich UE jest zobowiązane do przedstawienia tzw. kompleksowej oceny potencjału efektywności w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Szczegółowe wymagania dot. wspomnianego dokumentu znajdują się w Załączniku 8 do tejże dyrektywy (wynika on bezpośrednio z art. 14 dyrektywy).

Szczególnie ważny w tym kontekście jest fakt, że 4 marca bieżącego roku wydano Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/826 zmieniające załączniki 8 i 9 do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w odniesieniu do treści kompleksowych ocen potencjału efektywności w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Znowelizowane zasady dotyczące oceny tego potencjału opisane są w czterech blokach merytorycznych:

1. Przegląd ogrzewania i chłodzenia:
– oszacowanie zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie oraz określenie ilościowe zużycia energii końcowej w GWh rocznie w podziale na sektory,
– określenie bieżącego zapotrzebowania w energię cieplną i chłodniczą (w podziale na: technologie, instalacje – w tym również wytwarzające ciepło odpadowe lub chłód odpadowy oraz udział energii ze źródeł odnawialnych oraz ciepła lub chłodu odpadowego w końcowym zużyciu energii przez sektor systemów ciepłowniczych i chłodniczych,
– mapę terytorium kraju z zaznaczeniem: obszarów zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie (wraz z uwzględnieniem regionalnych czynników), istniejących oraz planowanych punktów zaopatrzenia w energię cieplną i chłodniczą wraz z instalacjami przesyłowymi systemu ciepłowniczego,
– prognozy tendencji zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie w celu zobrazowania perspektywy na kolejne 30 lat, w GWh, z uwzględnieniem w szczególności prognoz na najbliższe 10 lat, zmiany zapotrzebowania w budynkach i różnych sektorach przemysłu oraz wpływu polityki i strategii związanych z zarzadzaniem zapotrzebowaniem, takich jak długoterminowe strategie renowacji budynków.

2. Cele, strategie i środki z zakresu polityk:
– planowany wkład państwa członkowskiego w realizację jego krajowych założeń, celów i wkładów w odniesieniu do pięciu wymiarów unii energetycznej ze wskazaniem, który z tych elementów został dodany w stosunku do ich krajowych planów w zakresie energii i klimatu, – ogólny przegląd istniejących strategii i środków opisanych w najnowszym Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu.

3. Analiza potencjału gospodarczego w zakresie efektywności różnych technologii w zakresie ogrzewania i chłodzenia, którą należy przeprowadzić w odniesieniu do całego terytorium kraju z wykorzystaniem analizy kosztów i korzyści, i określić alternatywne scenariusze bardziej efektywnych i odnawialnych technologii grzewczych i chłodniczych, rozróżniając w stosownych przypadkach pomiędzy energią pochodzącą z paliw kopalnianych i źródeł odnawialnych.

4. Potencjalne nowe strategie i środki z zakresu polityki , która zawiera przegląd ustawodawczych i nieustawodawczych środków z zakresu polityki w celu wykorzystania potencjału gospodarczego, wraz z przewidzianym m.in. ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, oszczędnością energii pierwotnej w GWh rocznie, wpływem na udział wysokosprawnej kogeneracji.

Rozporządzenie to wprowadziło obowiązek przygotowania swoistej „mapy drogowej” dla sektora ciepłowniczego w celu zapewnienia, że zostanie on w pełni zdekarbonizowany zgodnie z założeniami długoterminowej strategii dla klimatu do 2050 roku. Co istotne, dokument będzie musiał być aktualizowany co pięć lat (obecny musi zostać przekazany do Komisji do końca 2020 roku).

Co istotne, Komisja Europejska zwraca uwagę, że dokument musi uwzględniać przede wszystkim uwarunkowania lokalne w każdym regionie. Na podstawie wyżej wymienionego dokumentu przez Komisję mogą być opracowywane nieformalne rekomendacje dla każdego z państw członkowskich. Równie ważne jest także to, że Komisja Europejska jest wyposażona w kompetencje pozwalające wyciągnąć konsekwencje finansowe wobec państwa członkowskiego, które nie zrealizowało obowiązku przygotowania tego dokumentu.

W związku z nadchodzącymi zmianami w Komisji Europejskiej wiadomo już, że w kolejnej kadencji działania będą skupione na kwestii budynków oraz poprawy ich efektywności energetycznej. Komisja pracuje także nad kwestiami dotyczącymi taksonomii inwestycji, w ramach której planuje się opracowanie listy inwestycji, na które będzie możliwe otrzymanie pomocy publicznej – wśród nich powinny się znaleźć inwestycje w efektywne systemy ciepłownicze. Ze względu na obecnie prowadzone prace w tym zakresie, koordynowane przez Dyrekcję Generalną ds. Stabilności Finansowej, należy się spodziewać, że oficjalny dokument zostanie skierowany do konsultacji publicznych na jesień bieżącego roku.

Z dyskusji, które toczyły się w trakcie spotkań wynikało, że w opinii Komisji gaz jest tylko paliwem przejściowym (pomostowym), który jako surowiec kopalny powinien zostać całkowicie wyeliminowany do 2050 roku, w celu osiągnięcia 0-emisyjnej gospodarki. Jako dla paliw kopalnych można wyróżnić biomasę, wodór, biogaz, gaz syntetyczny oraz przede wszystkim OZE.

Zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej transformacja energetyczna, również w sektorze ciepłowniczym musi być sprawiedliwa dla każdego regionu (transformacja powinna być oparta na specyfice regionu tj. panele PV w miejscach o dużym nasłonecznieniu etc.). Kolejnym impulsem dla sektora ciepłowniczego w celu przyspieszenia transformacji miałoby być wyposażenie indywidualnych odbiorców ciepła w dodatkowe uprawnienia.


Z dyskusji na spotkaniach wynika miedzy innymi, że sektor ciepłowniczy, transportowy oraz budownictwo mieszkaniowe /transformujące w kierunku pasywności/ są kluczowe, aby rzeczywiście osiągnąć neutralność klimatyczną.

Z dyskusji na spotkaniach wynika miedzy innymi, że sektor ciepłowniczy, transportowy oraz budownictwo mieszkaniowe /transformujące w kierunku pasywności/ są kluczowe, aby rzeczywiście osiągnąć neutralność klimatyczną. Ponadto ciepłownictwo systemowe staje się ogromnie ważne dla realizacji polityki klimatyczno-energetycznej UE. Wizyta Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie wzbudziła duże zainteresowanie wśród urzędników Komisji. W ramach spotkań, ze strony Komisji Europejskiej padła deklaracja kontynuowania kontaktów roboczych w celu stałego rozwoju sektora ciepłowniczego w UE.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE DO KOREKTY

Mamy 22 tys. pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wymianę pieców – poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dodała, że trzeba zrobić korektę programu Czyste Powietrze.

– Wicepremier Jacek Sasin zaalarmowany listem z Komisji Europejskiej m.in. w sprawie programu Czyste Powietrze wezwał nas na spotkanie – powiedziała Emilewicz. Dodała, że ubóstwo energetyczne jest jednym z głównych powodów tzw. niskiej emisji w Polsce i dlatego został uruchomiony program czyste powietrze, który ma służyć termomodernizacji i wymianie kotłów. Jak zaznaczyła w Polsce jest 4 mln domów jednorodzinnych. – Nie idzie(to) tak szybko jak powinno, dlatego zwołane jest alarmistyczne spotkanie przez wicepremiera Sasina, gdzie będziemy ten program przemodelowywać – dodała.

Emilewicz zaznaczyła, że Komisja w liście zwróciła uwagę na konieczność zmiany dystrybucji środków na realizację programu Czyste powietrze w kolejnej perspektywie budżetowej.

Szefowa resortu przedsiębiorczości pytana o zablokowanie przez Polskę zapisów końcowych ze szczytu o neutralności klimatycznej do 2050 powiedziała, że to nie jest tak, że premier “zablokował” politykę klimatyczną Unii Europejskiej, tylko “zaprezentował stanowisko rządu żeby dostosować cele do możliwości”.

Jadwiga Emilewicz
minister przedsiębiorczości i technologii

– My poważną dyskusję europejską na ten temat dopiero zaczynamy. Ona będzie się toczyła jesienią, wiosną przyszłego roku i będzie busolą zmian dla nowej KE – powiedziała.

Emilewicz dodała, że polską propozycją w tej dyskusji będzie powołanie funduszu sprawiedliwej transformacji energetycznej.

KE wezwała we wtorek kraje UE w tym Polskę, by zwiększyły wysiłki zmierzające do osiągnięcia celów klimatycznych UE na 2030 r. Choć wspólnota jest na dobrej drodze do ograniczenia emisji o 40 proc., to jednak musi zintensyfikować działania m.in. w kwestii celów dotyczących OZE i efektywności energetycznej.
KE przekonywała na konferencji, że UE jest na dobrej drodze, by osiągnąć cel klimatyczny na 2030 r. – ograniczenia emisji o 40 proc. Jednak, jak ostrzegli urzędnicy w Brukseli, część krajów UE nie radzi sobie w niektórych obszarach polityki klimatycznej, jak efektywność energetyczna, czy wykorzystanie energii odnawialnej. Może być to przeszkodą w przyjęciu bardziej ambitnych, długoterminowych celów klimatycznych Unii.

Komisja przypomniała, że państwa członkowskie przygotowały projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu. Jednak – jej zdaniem – są one niedopracowane zarówno pod względem udziału energii ze źródeł odnawialnych, jak i wkładu na rzecz efektywności energetycznej.

Program Czyste Powietrze

Państwa członkowskie mają obecnie sześć miesięcy na wprowadzenie poprawek w krajowych planach.
Fot. Pixabay; Flickr/Kancelaria Premiera

IGCP O POLSKIM CIEPŁOWNICTWIE W UE

W organach UE trwają prace nad dokumentami, które określą ramy brzegowe przyszłej polityki UE, w tym w odniesieniu do klimatu jak i energetyki i przemysłu. Ważne jest dołączenie do europejskiej dyskusji na jak najwcześniejszym etapie, dlatego zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie już teraz odbywa cykl spotkań na zaproszenie poszczególnych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej.

Wiadomo już, że w Parlamencie Europejskim koalicję chadeków i socjalistów (która rządziła w poprzedniej kadencji) uzupełnią Zieloni oraz Liberałowie z Alde. Co to oznacza w praktyce? Dalsze zacieśnienie polityki klimatycznej, dążenie do neutralności klimatycznej i dyskusję o dalszej transformacji energetycznej.

Jacek Szymczak, prezes IGCP i Bogusław Regulski, wiceprezes IGCP
podczas wizyty w Brukseli

Dlatego 17 czerwca zarząd Izby spotkał się z kierownictwem DG Clima. W pierwszej części spotkania omówiono charakterystykę i kondycję polskiego sektora ciepłowniczego, także na tle innych państw UE. Zwrócono szczególna uwagę na szereg wyzwań stojących przed branżą, szczególnie w kontekście, newralgicznych dla branży ciepłowniczej, licznymi inicjatywami zmierzającymi do zaostrzenia polityki klimatycznej Wspólnoty. W dalszej części spotkania dyskusja dotyczyła zmian w polityce ETS, możliwości pozyskiwania środków finansowych dla ciepłownictwa, a także szeroko omawianej polityki neutralności emisyjnej UE do roku 2050 r.

Rozmówcy podkreślili, że doceniają wysiłki IGCP, której władze regularnie spotykają się z przedstawicielami KE. Dzięki tej aktywności udało się uzyskać m.in. derogacje w ramach dyrektywy o średnich obiektach spalania, utrzymać część darmowych uprawnień do emisji CO2 dla ciepłownictwa czy uniknąć trudnego do zaakceptowania dla ciepłowników zapisu o obowiązku przyłączania źródeł OZE do systemów ciepłowniczych w dyrektywie OZE. Dziś działania IGCP skupiają się na monitorowaniu nowego, dużego pakietu legislacyjnego, który może mieć wpływ na cały sektor – długoterminowej strategii dla przemysłu. W ramach tego pakietu omawianych będzie szereg rozwiązań, łagodzących koszty tzw. transformacji energetycznej. Dlatego jest to najlepszy moment na zaznaczanie swojej obecności i zgłaszanie, na razie w formie ogólnej, własnych postulatów.

Zarząd Izby w kolejnych dniach będzie kontynuował spotkania, tym razem z kierownictwem Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki.

Ponadto podczas wizyty w Brukseli prezes Jacek Szymczak i wiceprezes Bogusław Regulski wzięli udział w konferencji EUSEW 2019. Popularny „Energy Week” był poświęcony odnawialnym źródłom energii i efektywności energetycznej w Europie. Podczas sesji organizowanych przez Komisję Europejską zainteresowane strony koncentrują się głównie na dyskusjach dotyczących zrównoważonej energetyki.
Fot. Pixabay, materiały IGCP

MORAWIECKI: DBAMY O CZYSTE POWIETRZE I PORTFELE POLAKÓW

Decyzje podjęte na szczycie Unii Europejskiej i prowadzone dyskusje odpowiadają interesowi Polski – mówił po zakończeniu szczytu UE premier Mateusz Morawiecki. Odnosząc się do zablokowania przez Polskę wspólnych zapisów w sprawie neutralności klimatycznej, ocenił, że to element walki między innymi o niższe koszty energii.

Podczas ostatniego szczytu UE zapisy wniosków końcowych, które mówiły o dojściu Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej do 2050 roku, zostały zablokowane przez Polskę i kilka innych państw unijnych. Według nieoficjalnych informacji oprócz Polski były to: Czechy, Estonia i Węgry.

Szef polskiego rządu relacjonował, że na szczycie panowała “szczera i dobra” dyskusja na tematy klimatyczne, kiedy – jak ocenił – rząd pokazał, jak dbać o interes Polski.

– Polska nie mogła się rozwijać przez 50 lat po II wojnie światowej jak Francja, Austria czy Holandia (…) i my te racje przedkładamy tutaj ponad jakieś poklepywanie po plecach, czy taką politykę, żeby było miło – walczymy o nasze interesy, o interesy polskich obywateli, o to, żeby koszty energii były jak najniższe – mówił Morawiecki.

– Można zapytać, czy sprawiedliwe byłoby nakładanie dodatkowych kosztów na naszych obywateli, dodatkowych kosztów na nasze przedsiębiorstwa bez pokazania konkretów. Do tego zmierzały moje wczorajsze refleksje, konkluzje i postulaty, które zostały de facto poprzez wyłączenie tego zapisu o neutralności klimatycznej do roku 2050 przyjęte – dodał.

– Prosimy o pokazanie konkretów, w jaki sposób tym państwom, które muszą transformować swoją energetykę, swój przemysł w sposób najgłębszy, najwyżej obciążanych kosztami, w jaki sposób będą te koszty kompensowane. Jak będą minimalizowane ryzyka nakładane na polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, polskie samorządy – zastanawiał się Morawiecki.

Premier wskazał, że Polska w tej kwestii startuje z zupełnie innego poziomu niż bogate państwa Zachodu.

– To, co się wczoraj udało osiągnąć, jest wielkim sukcesem, jest wyważonym sukcesem, bo my dbamy z jednej strony o klimat, czyste powietrze, a z drugiej strony dbamy o portfele Polaków. To jest ten podwójny cel, który będziemy starali się w kolejnych latach, jeśli nam wyborcy zaufają, bilansować, równoważyć – wskazał.

Tusk: Smog jest kwestią życia i śmierci dla tysięcy ludzi
– Dziś, szczerze powiedziawszy, gdy widzimy, że nasza gospodarka opiera się w coraz większym stopniu na rosyjskim węglu, a smog staje się problemem już nie tylko działaczy zajmujących się ochroną środowiska, ale jest kwestią życia i śmierci dla tysięcy ludzi, ja byłbym bardziej wrażliwy na ambitne cele klimatyczne i środowiskowe – powiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Zastrzegł przy tym, że trzeba też mieć zdroworozsądkowe podejście do tego tematu i pilnować własnego interesu. Jak mówił, dziś byłby bardziej przekonany do celów środowiskowych niż w czasie, gdy jako premier Polski sam blokował unijne decyzje klimatyczne. Tłumaczył, że wynika to z tego, że klimat zaczyna być i w wymiarze globalnym, ale też w naszym, krajowym, coraz bardziej palącą kwestią.

– Ale to stanowisko bardziej ostrożne, nie tylko zresztą Polski, też spotkało się może nie z entuzjazmem, ale ze zrozumieniem – powiedział Tusk. Zastrzegł przy tym, że zrozumienie innych krajów UE jest uwarunkowane tym, że stanowisko Warszawy nie będzie tylko grą na czas, po to, żeby blokować unijne działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Szef Rady Europejskiej mówił, że nie tylko jego zdaniem, negatywne stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego nie zamyka wspólnej drogi do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych przez UE. – Nie było mowy, przynajmniej oficjalnie, że rząd polski chce zablokować (cele klimatyczne – red.), tylko chce mieć więcej czasu, żeby przemyśleć i zbadać wszystkie konsekwencje dla polskiej gospodarki  – relacjonował Tusk.

Wyraził przy tym nadzieję, że ta deklaracja była poważna, że polski rząd potrzebuje trochę więcej czasu, ale nie po to, żeby blokować, ale zbadać wszystkie konsekwencje tej decyzji.

Relacjonując kulisy rozmów podkreślił, że nie było podczas nich atmosfery targów. – Tutaj większość ludzi kwestie klimatu i ochrony środowiska traktuje bardzo serio, nie jako jakąś polityczną grę, więc oczywiście niektórzy byli smutni, że nie można pójść ambitniej do przodu, ale nie odniosłem wrażenia, że w związku z tym narosły jakieś negatywne emocje wokół Polski – oświadczył.

KE: wizja gospodarki neutralnej dla klimatu
Komisja Europejska wskazała, że realizacja wizji neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 roku będzie wymagać wspólnych działań w kilku obszarach. Chodzi o efektywność energetyczną, energię ze źródeł odnawialnych, czystą, bezpieczną i opartą na sieci mobilność, konkurencyjny przemysł i gospodarkę o obiegu zamkniętym, infrastrukturę i połączenia międzysystemowe, biogospodarkę i naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, a także wychwytywanie i składowanie CO2 w celu rozwiązania problemu pozostałych emisji.

Komisja Europejska, która jesienią ubiegłego roku przedstawiła długoterminową wizję neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 roku, wskazała, że jej realizacja będzie wymagać wspólnych działań w siedmiu obszarach. Chodzi o efektywność energetyczną, energię ze źródeł odnawialnych, czystą, bezpieczną i opartą na sieci mobilność, konkurencyjny przemysł i gospodarkę o obiegu zamkniętym, infrastrukturę i połączenia międzysystemowe, biogospodarkę i naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, a także wychwytywanie i składowanie CO2 w celu rozwiązania problemu pozostałych emisji.

Większość krajów członkowskich chciała, żeby szczyt UE zobowiązał Komisję Europejską i Radę UE do stworzenia ram mających określić, jak zapewnić transformację do neutralności klimatycznej UE do 2050 r., ale nie udało się do tego przekonać wszystkich. Wnioski ze szczytu przyjmowane są jednomyślnie.
Fot. Pixabay