KE PUBLIKUJE STRATEGIĘ WALKI Z EMISJĄ METANU

Udostępnij
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj strategię redukcji emisji metanu. Zakłada ona między innymi poprawę środków na szczeblu UE służących podwyższeniu standardów pomiarów, weryfikacji i sprawozdawczości. Ma również za cel wspierać utworzenie międzynarodowego obserwatorium emisji metanu. Komisja rozważy także przepisy zakazujące praktyk spalania i odpowietrzania.

Strategia określa środki mające na celu ograniczenie emisji metanu w Europie i na świecie. Przedstawiono w niej działania legislacyjne i nielegislacyjne w sektorach energii, rolnictwa i odpadów, które odpowiadają za około 95 % emisji metanu związanych z działalnością człowieka na całym świecie. Komisja będzie współpracować z międzynarodowymi partnerami UE oraz z przemysłem w celu osiągnięcia redukcji emisji w całym łańcuchu dostaw.

Strategia składała będzie się z wielu elementów. Jednym z nich jest powstanie Międzynarodowego obserwatorium emisji metanu. Poziom monitorowania jest obecnie różny w różnych sektorach i państwach członkowskich oraz w społeczności międzynarodowej. Oprócz środków na szczeblu UE służących podwyższeniu standardów pomiarów, weryfikacji i sprawozdawczości Komisja będzie wspierać utworzenie międzynarodowego obserwatorium emisji metanu we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, Koalicją ds. Klimatu i Czystego Powietrza oraz Międzynarodową Agencją Energii. Unijny program satelitarny Copernicus poprawi również nadzór i pomoże wykryć globalne superemitery oraz zidentyfikować główne wycieki metanu.

W celu ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym zaproponowany zostanie obowiązek poprawy wykrywania i naprawy wycieków w infrastrukturze gazowej oraz rozważone zostaną przepisy zakazujące rutynowych praktyk spalania na pochodniach i odpowietrzania. Komisja zaangażuje się w dialog ze swoimi partnerami międzynarodowymi i zbada ewentualne normy, cele lub zachęty dotyczące przywozu energii do UE oraz narzędzia ich egzekwowania.

W sektorze odpadów Komisja rozważy dalsze działania mające na celu poprawę zarządzania gazem składowiskowym, wykorzystanie jego potencjału w zakresie wykorzystania energii przy jednoczesnym ograniczeniu emisji, a w 2024 r. dokona przeglądu odpowiednich przepisów dotyczących składowania odpadów. Minimalizacja składowania odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia powstawania metanu.

Komisja rozważy rozszerzenie zakresu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych na sektory emitujące metan, które nie są jeszcze objęte jej zakresem.

Źródło: KE
Fot. KE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *