POLENERGIA I SIEMENS ENERGY PODPISAŁY LIST INTENCYJNY

Udostępnij
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, której głównym akcjonariuszem jest Dominika Kulczyk oraz Siemens Energy Sp. z o.o. wraz z Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG („Siemens Energy”) wiodący producenci i dostawcy rozwiązań gazowych i wodorowych dla energetyki, zadeklarowały bliską współpracę, której celem jest rozwój nowoczesnych technologii w zakresie dekarbonizacji przemysłu i energetyki. Efektem wspólnych działań ma być m.in. wdrożenie pionierskich technologii wodorowych, postrzeganych jako technologie przyszłości.

  • pozyskanie partnera ważnym krokiem w realizacji wodorowej strategii Polenergii;
  • rozwój projektów gazowych jako wstęp do wielkiej transformacji wodorowej;

29 czerwca 2020 roku Polenergia oraz Siemens Energy podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie przemysłowego zastosowania wysokosprawnej kogeneracji jak również wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zrównoważoną produkcję i wykorzystanie wodoru. Obie strony deklarują współpracę skoncentrowaną na polskim rynku, który potrzebuje efektywnych i skutecznych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ działalności gospodarczej na klimat i środowisko.

Rosnące ceny energii elektrycznej i uprawnień do emisji skłaniają energochłonny polski przemysł do poszukiwania mechanizmów, które obniżyłyby koszty energii elektrycznej i cieplnej wykorzystywanej w procesach technologicznych przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego swoich produktów. Ustabilizowanie produkcji pochodzącej z OZE wymaga realizacji nowoczesnych niskoemisyjnych projektów opartych o gaz ziemny. Elastyczność tej technologii sprawia, że instalacje gazowe staną się w najbliższych latach preferowaną opcją zwiększenia zainstalowanych mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym. Rozwiązania te będą też wstępem do wprowadzenia pionierskich technologii wodorowych, których realizację Polenergia zapowiedziała w ogłoszonej w maju tego roku strategii na lata 2020 – 2024.

„Wierzymy w wodór i chcemy jak najszybciej zająć pozycję w tym sektorze na krajowym rynku. Istniejąca elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, jak i planowane nowe bloki gazowe, mają być przygotowane do spalania zielonego wodoru, co przyczyni się do budowy w przyszłości zeroemisyjnej grupy energetycznej. W tym celu pozyskaliśmy doświadczonego partnera, który ma już sprawdzone nowoczesne technologie długoterminowego zaopatrzenia w energię przy istotnym ograniczeniu, a nawet całkowitym wyeliminowaniu emisji CO2, poczynając od wysokosprawnej kogeneracji gazowej, po efektywną elektrolizę produkcji zielonego wodoru, którym będziemy mogli w przyszłości napędzać nasze gazowe bloki.” – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Ustalony zakres potencjalnej współpracy Polenergii oraz Siemens Energy obejmuje analizę projektów, które mogłyby zostać zrealizowane w segmencie kogeneracji przemysłowej oraz zastosowania technologii wodorowych. W szczególności projekty te mogłyby obejmować wspólną realizację niskoemisyjnych instalacji gazowych dla przemysłu, elektrolizerów, ogniw paliwowych, turbin gazowo-wodorowych i wodorowych oraz magazynów wodoru wdrażanych w polskim przemyśle oraz na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, które zastąpiłyby wysokoemisyjne aktywa węglowe.

„Siemens Energy od wielu lat z sukcesem modernizuje infrastrukturę energetyczną, alokując znaczne środki R&D na rozwiązania determinujące przyszłość energetyki, czyli w zakresie wpływu na klimat, niskoemisyjność, efektywność energetyczną, dostępność energii oraz bezpieczeństwo. Mamy w tym zakresie wiedzę i kompetencje. Pracujemy z wieloma udziałowcami tego rynku na całym świecie, realizując konsekwentnie tę wizję i strategię. Wierzymy, że takie partnerskie działania dają szansę na uzyskanie efektu skali, konsolidując tym samym wysiłki wielu branż, zmierzających w kierunku dekarbonizacji. Siemens Energy skupia swoje działania wokół przyjaznych dla środowiska rozwiązań dla wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, dla zastosowań przemysłowych i miejskich, a także w zakresie technologii magazynowania energii oraz wytwarzania wodoru na potrzeby energetyki i transportu. Biorąc pod uwagę powyższe, budujemy ekosystem w oparciu o partnerskie podejście do wspólnych projektów na krajowym rynku, z udziałowcami, których strategia pokrywa się z wizją i rolą sektora energetycznego w przyszłości. Cieszymy się na współpracę w tym zakresie z Polenergią.” – podsumowuje Grzegorz Należyty, Prezes Zarządu Siemens Energy Sp. z o.o.

Na całym świecie prowadzone są badania, których wspólnym mianownikiem jest wodór jako nośnik energii, paliwo i surowiec. Może być on wytwarzany m.in. w procesie elektrolizy i dzięki temu przyczyniać się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Wytworzony w ten sposób wodór można nazwać zielonym tylko wtedy, gdy energia elektryczna wykorzystana w procesie jego produkcji również została wytworzona w sposób ekologiczny na bazie źródeł odnawialnych. W odróżnieniu od energii elektrycznej, wodór można magazynować w dużych ilościach i przez dłuższy czas, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyki, przemysłu oraz transportu.

Z wyliczeń i szacunków ekspertów McKinsey & Company zawartych w raporcie „Neutralna emisyjnie Polska 2050” wynika, że ograniczenie do zera emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, jako terminu realizacji celów przyjętych przez Unię Europejską, oznacza w ciągu najbliższych 10 lat aż czterokrotnie przyspieszenie dekarbonizacji polskiego przemysłu w porównaniu do tempa działań z poprzednich 30 lat. Osiągnięcie neutralności emisyjnej będzie wymagało w Polsce dodatkowych inwestycji, których wartość w najbliższych 30 latach może sięgnąć nawet 380 mld euro. Potencjalne korzyści z dekarbonizacji zapewnią bezpieczeństwo energetyczne poprzez 80-procentowy spadek importu paliw kopalnych, oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztów operacyjnych o 75 mld euro, a także rozwój nowych gałęzi gospodarki zapewniający blisko 300 tysięcy nowych miejsc pracy.

Źródło: Siemens Energy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *