50 MLN ZŁ NA TERMOMODERNIZACJĘ SZPITALA MSWiA

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie otrzyma za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 48,5 mln zł dotacji z Funduszu Spójności na projekt termomodernizacji 13 swoich budynków. Zaplanowane prace obejmą m.in. ocieplenie, wymianę okien i instalacji oraz wprowadzenie nowoczesnych systemów zarządzania energią.

Obiekty CSK MSWiA pod względem gospodarowania energią cieplną i elektryczną zmienią się nie do poznania. Prace budowlane i remontowe budynków przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie obejmą ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wstawienie nowych okien, luksferów i drzwi, modernizację oświetlenia i wentylacji. Wymienione zostaną również instalacje centralnego ogrzewania (z modernizacją węzła cieplnego), instalacje ciepłej wody użytkowej oraz pompy. Projekt przewiduje także zainstalowanie nowoczesnych systemów zarządzania energią, które przyczynią się do zdecydowanej poprawy efektywności energetycznej budynków szpitalnych. Ponadto wykonane zostaną audyty energetyczne (ex-ante) oraz dokumentacja projektowa.

Dotacja na realizację tej termomodernizacyjnej inwestycji zostanie przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – w zakresie działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali 10 sierpnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz dyrektor CSK MSWiA prof. Waldemar Wierzba. Koszt całkowity przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach CSK MSWiA w Warszawie wyniesie 52,2 mln zł. Poza dotacją z POIiŚ, inwestycji zostanie wsparta również przez budżet państwa kwotą ok. 3,7 mln zł. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone do końca 2023 r.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *