55% – NOWY CEL REDUKCJI EMISJI NA 2030 ROK

Komisja Europejska będzie w tym tygodniu opowiadać się za 55% redukcją emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i dążyć do zwiększenia udziału energii odnawialnej w ramach ambitnego planu osiągnięcia zerowej emisji netto do połowy wieku.

Dokumenty dot. nowego celu redukcji emisji zostaną przedstawione dnia 16 września, w ramach pierwszego orędzia przewodniczącej KE dot. stanu Unii.

Jak wskazuje dokument „Ograniczenie emisji o 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. jest wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia i korzystne dla Europy”. Nowy cel redukcji emisji na2030 r. jest głównym elementem Zielonego Ładu Komisji, który ma na celu uczynienie z Europy pierwszego na świecie kontynentu neutralnego dla klimatu do 2050 r.

Co ważne, wniosek Komisji nie będzie uzależniony od tego, czy inne kraje lub regiony podpiszą się pod podobnymi celami klimatycznymi.

Pomimo kryzysu COVID-19, Zielony Ład pozostaje “głównym priorytetem politycznym” przewodniczącej Komisji von der Leyena. „Kryzys zdrowotny wymaga pilnych działań, ale nasze wysiłki na rzecz rozwiązania jednego kryzysu nie mogą się spieszyć ani pogorszyć drugiego”, stwierdza się w dokumencie, ostrzegając, że „odkładanie działań na rzecz klimatu lub wycofywanie środków nie jest rozwiązaniem dla Unii Europejskiej”.

“Długoterminowe zakłócenia gospodarcze wynikające z bezczynności znacznie przewyższyłyby koszty inwestycji w ambitne działania w dziedzinie klimatu w chwili obecnej” – twierdzi władza wykonawcza UE.

Zmniejszenie emisji o 55% będzie wymagało zwiększenia ambicji UE we wszystkich dziedzinach, w tym w dziedzinie energii odnawialnej, której udział w koszyku energetycznym będzie musiał wzrosnąć do 38-40% do 2030 r., w porównaniu z obecnym celem 32% – mówi dokument.

Z drugiej strony, zużycie węgla musiałoby zostać zmniejszone o 70% w porównaniu z 2015 r., a ropy i gazu odpowiednio o ponad 30% i 25%. Jednak osiągnięcie tego celu stanowi również “poważne wyzwanie inwestycyjne” – przyznaje Komisja, stwierdzając, że będzie musiała “znacznie przyspieszyć działania” we wszystkich sektorach gospodarki – w tym w rolnictwie, leśnictwie, energetyce, a zwłaszcza w budynkach i transporcie, gdzie emisje w ostatnich latach nadal rosną.

Ogólnie rzecz biorąc, roczne inwestycje w czystą energię będą musiały wzrosnąć o “około 350 mld euro rocznie”, stwierdza się w dokumencie. Jednocześnie “przyspieszenie transformacji pomoże zmodernizować całą gospodarkę”, dodaje, stwierdzając, że przywództwo UE w zakresie zmian klimatu zapewni europejskim przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną na rynkach światowych.

Źródło: Euractiv
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *