556 MLN EUR NA PROJEKTY INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ W UE

Aby Europa mogła przejść na czystą i nowoczesną gospodarkę, która jest jednym z założonych celów unii energetycznej, a także priorytetem Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jeana-Claude Junckera, konieczne jest dostosowanie infrastruktury europejskiej do przyszłych potrzeb systemu energetycznego.

Połączenia międzysystemowe stanowią trzon zintegrowanego europejskiego rynku energii opartego na zasadzie solidarności. W pełni zintegrowany rynek poprawi bezpieczeństwo dostaw w Europie, zmniejszy zależność konsumentów od pojedynczych dostawców i da odbiorcom większą możliwość wyboru. Niezbędne jest również zapewnienie OZE odpowiednich warunków rozwoju po to, aby UE wywiązała się ze swoich zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego.

W ostatnich dniach państwa członkowskie UE uzgodniły wniosek Komisji odnoszący się do zainwestowania 556 mln EUR w kluczowe projekty europejskiej infrastruktury energetycznej przynoszące znaczne korzyści transgraniczne. Środki UE pochodzą z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF-Energy). Dotacje przeznaczane są na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które zwiększają konkurencyjność, bezpieczeństwo dostaw energii w UE oraz przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a także promują bezpieczne i wydajne działanie sieci.

Dzięki uzgodnieniom środki wspomogą finansowo badania i obejmą łącznie 8 projektów: 6 dotyczących energii elektrycznej i 2 dotyczące gazu. Ogólna kwota finansowania z instrumentu „Łącząc Europę”, która ma zostać przyznana poszczególnym propozycjom, wynosi 556 milionów euro, przy czym na projekty dot. energii elektrycznej suma ta wyniesie 550 milionów euro. Na projekty gazowe przeznaczono 6 milionów euro.

Głównym projektem na który przeznaczono 530 mln EUR są prace nad Celtic Interconnector, który ma połączyć Francję z Irlandią. Dotacja umożliwi budowę połączenia o długości około 575 km między południowym wybrzeżem Irlandii a północno-zachodnim wybrzeżem Bretanii we Francji. Ponadto przyznano fundusze na badania wspierające projekty magazynowania energii elektrycznej w Holandii, Estonii i na Litwie. W sektorze gazu przyznano prawie 5 mln EUR na prace nad usprawnieniem połączenia międzysystemowego między Łotwą a Litwą, a także na badania związane z podziemnym magazynowaniem gazu w Grecji.

Instrument „Łącząc Europę” przewiduje całkowity budżet w wysokości 5,35 mld EUR na transeuropejską infrastrukturę energetyczną na lata 2014–2020. Aby kwalifikować się do otrzymania dotacji, dany wniosek musi być „projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania” (PCI) znajdującym się na ogólnounijnej liście przyjmowane co dwa lata przez Komisję. Najnowsza lista PCI została opublikowana w listopadzie 2017 r., a kolejna lista ma wejść w życie na początku 2020 r.

W ramach instrumentu „Łącząc Europę” przyznano łącznie:

  • 647 mln EUR na 34 projekty w 2014 r.,
  • 366 mln EUR na 35 projektów w 2015 r.,
  • 707 mln EUR na 27 projektów w 2016 r.,
  • 873 mln EUR na 17 projektów w 2017 r.,
  • 848 mln EUR na 22 projekty w 2018 r.

W kolejnych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska zaproponowała odnowienie instrumentu „Łącząc Europę”, przeznaczając 42,3 mld EUR na wsparcie inwestycji w europejskie sieci infrastruktury, w tym 8,7 mld EUR na energię.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *