56 MLN ZŁ ZYSKU NETTO ZEW KOGENERACJA

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja miał ok. 56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane – informuje CIRE.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 1 435 mln zł w 2021 r.

Spółka podała też, że skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł ok. 143 mln zł, a wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) ok. 253 mln zł. 

Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 235 mln zł w 2021 r. 

Sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 2 661 GWh (w tym jednostka dominująca 1 216 GWh), a sprzedaż ciepła 11 986 TJ (w tym JD 10 608 TJ ).

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2021 r., którego publikację zaplanowano na 22 marca 2022 r., zakończono.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

Źródło: CIRE

Fot: ZEW Kogeneracja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *