ADVEN I UTILITAS POŁĄCZĄ SIECI CIEPŁOWNICZE W TALLINIE

Utilitas i Adven, dostawcy ciepła w Tallinie, podpisali wstępne porozumienie w sprawie połączenia sieci ciepłowniczej drugiej firmy w Tallinie z siecią Utilitas.

Gdy umowa wejdzie w życie, klienci Adven będą zaopatrywani przez Utilitas, a ceny będą zharmonizowane dla klientów obu firm w Tallinie. Fuzja musi zostać zatwierdzona przez Urząd Ochrony Konkurencji.

Celem połączenia stref sieci ciepłowniczej jest osiągnięcie trwałego rozwiązania w sytuacji, gdy rekordowe ceny gazu ziemnego spowodowały ogromne różnice w cenach w różnych strefach sieci.

Pod koniec stycznia urząd ochrony konkurencji wystosował do spółki Adven ostrzeżenie nakazujące dostawcy ciepła znalezienie sposobu na obniżenie cen w trzech strefach ciepłowniczych ogrzewanych gazem ziemnym (Śródmieście-Pirita, Nõmme i Północny Tallinn).

Przedsiębiorstwa przesłały organizacji strażniczej wstępne dokumenty porozumienia. Jeśli urząd zatwierdzi porozumienie, sieci mają zostać połączone jesienią 2022 roku.

Jest zbyt wcześnie, aby prognozować cenę ciepła sieciowego po zakończeniu połączenia, ponieważ zależy ona głównie od cen paliw – sugerują przedsiębiorstwa.

“W gęsto zaludnionym Tallinie nie ma prostych i szybkich rozwiązań lokalnych, które byłyby wygodne dla mieszkańców, a klienci, co zrozumiałe, chcą szybkiego obniżenia cen. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, połączenie miejskich stref ciepłowniczych wydawało się najszybszym rozwiązaniem” – powiedział Juhan Aguraiuja, dyrektor ds. bałtyckich w Adven Group, dodając, że połączenie zwiastuje spadek cen dla klientów Adven w Tallinie.

“Połączenie mniejszych sieci ciepłowniczych Adven i lokalnych rozwiązań opartych na gazie ziemnym z siecią ciepłowniczą Utilitas umożliwi w przyszłości zastosowanie wspólnego podejścia w większej części Tallina” – zasugerował Robert Kitt, szef spółek ciepłowniczych Utilitas.

Utilitas i Adven obsługują cztery strefy ciepłownicze w Tallinie, zaopatrując większość stołecznych odbiorców ciepła sieciowego. Utilitas wykorzystuje głównie biomasę i ciepło odpadowe, używając gazu do pokrycia zapotrzebowania w okresach szczytowych. Adven wykorzystuje obecnie tylko gaz ziemny.

Źródło: ERR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *