AGROENERGIA W OPINII BRANŻY CIEPŁOWNICZEJ

Zdaniem Bogusława Regulskiego, wiceprezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, program AgroEnergia skierowany do rolników to krok w dobrym kierunku, ponieważ między innymi pomoże w zwalczaniu zjawiska smogu na wsi. Ale powinien angażować dla osiągnięcia tego celu lokalne samorządy.

– Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, chociaż mechanizmy programu AgroEnergia nie wpływają wprost na sektor ciepłownictwa systemowego. Dla szeroko rozumianego ciepłownictwa uruchomienie kolejnego narzędzia wsparcia jest ważne ze względu na konieczność szybszego nadążania w tym obszarze za celami unijnymi w zakresie energii i klimatu. Trzeba też pamiętać, że spora cześć ciepła wytwarzanego indywidualnie dotyczy właśnie obszarów wiejskich. I tam również, choć nie tak spektakularnie, występuje zjawisko smogu. Generalnie – jest to ruch w dobrym kierunku. Warto byłoby, aby program miał jakieś powiązania z planowaniem energetycznym w gminach czy inicjatywami klastrowymi. Pozwoliło by to na przykład na optymalizację wyboru rozwiązań technicznych i organizacyjnych- uważa wiceprezes IGCP.

Celem Programu AgroEnergia jest: „kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych poprzez dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz m.in. poprawy jakości powietrza”.

Obszary wsparcia tego programu mają dotyczyć n.p. budowy nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem np. OZE czy kogeneracji, a także objąć wszelkie przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.

Budżet programu to 200 mln zł.

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *