BRANŻA CIEPŁOWNICZA O ZMIANACH W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Przedstawiciele branży ciepłowniczej pozytywnie oceniają zmiany wprowadzone w rządowym programie Czyste Powietrze. Zauważają jednak, że program nadal pomija ważny aspekt ciepła systemowego, czyli ułatwienia likwidacji tzw. piecyków.

– Cieszy nas wprowadzenie gminy w mechanizmy Programu Czyste Powietrze. IGCP wielokrotnie podnosiło w kontaktach i konsultacjach z przedstawicielami Ministerstw Środowiska oraz Przedsiębiorczości i Technologii, że skoro ciepło systemowe jest jednym z najważniejszych narzędzi do realizacji tego Programu, to bez zaangażowania gminy, jako swego rodzaju „agregatora” pojedynczych inicjatyw właścicieli domów jednorodzinnych decydujących się na likwidacje palenisk węglowych, nie da się tego rozwiązania efektywnie wykorzystać – podkreśla Bogusław Regulski, wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Prezes Regulski podkreśla, że pojedynczy obiekt budowlany objęty Programem nie miał praktycznie szans na wykorzystanie ciepła systemowego, ze względu na trudność w spełnieniu ekonomicznych warunków przyłączenia go do sieci ciepłowniczej.

– Mamy nadzieję, że znowelizowane mechanizmy programu i zwiększenie zaangażowania się gmin pozwolą w większym stopniu wykorzystać potencjał ciepła systemowego do likwidacji „smogu” – dodaje.

Podobnie uważa Wiesław Dubiel, dyrektor Pionu Produkcji i Techniki PEC Ciechanów. – Zmiany w programie Czyste Powietrze od strony organizacyjnej, to jest rozszerzenie kompetencji gminy w zakresie przyjmowania i opiniowania wniosku oraz uproszczenie wniosku oraz włączenie informacji technicznych dotyczących urządzeń i materiałów kwalifikowanych – upraszcza niewątpliwie proces aplikacyjny oraz skraca czas obsługi wniosków- zaznacza.

Dlaczego nie ciepła woda?
Przedstawicieli branży niepokoi jednak fakt ograniczenia się do wspierania w ramach Programu jedynie inicjatyw kompleksowych, czyli związanych z ogrzewaniem i ciepłą wodą.

– Ciepłownictwo systemowe było i jest bardzo zaangażowane w likwidację tzw piecyków do przygotowania ciepłej wody użytkowe. Takie rozwiązanie pozbawi ogromną rzeszę indywidualnych gospodarstw domowych możliwości wsparcia słusznych z wielu powodów działań na rzecz likwidacji wewnątrz lokalowych palenisk gazowych – podkreśla wiceprezes IGCP.

Dyrektor Dubiel zwraca uwagę na ten sam aspekt. – Dla branży ciepłowniczej niepokojący jest fakt ograniczenia kosztów kwalifikowanych związanych ze źródłami ciepła wyłącznie ich instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej , a niewątpliwie jest to duży potencjał do uruchomienia w budownictwie wielorodzinnym gdzie znaczna część instalacji na ogrzewanie dysponuje ciepłem sieciowym , a ciepła woda realizowana jest za pomocą piecyków gazowych najczęściej zlokalizowanych w centrach miast w starym budownictwie – zauważa dyrektor.

Co się zmieniło?
Po zmianach to gminy będą mogły, na podstawie porozumień zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmować wnioski o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Do tej pory wnioski o dofinansowanie przyjmowane i rozpatrywane były wyłącznie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że uległ też zmianom wzór formularza wniosku o dofinansowanie, co według resortu uprości proces jego wypełniania. Został także wydłużony okres realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, którego nie można jednak złożyć później niż 30 czerwca 2029 roku.

Włączenia samorządów do rządowego programu domagała się wcześniej Komisja Europejska.

Fot. Pixabay, Flickr/Krystian Maj/KPRM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *