BUDŻET UE UZGODNIONY

W ramach trwającego w dniach 17-21 lipca br. posiedzenia Rady Europejskiej liderzy państw członkowskich UE uzgodnili wysokość Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-27 wraz z kwotami z Instrumentu Nowej Generacji UE.

Po 4 dniach intensywnych negocjacji wysokość nowych Wieloletnich Ram Finansowych ustalono na poziomie 1,074.3 bln euro. Wysokość Instrumentu Nowej Generacji UE wyniesie 750 mld euro. Poniżej znajdują się informacje dot. szczegółowego podziału środków w ramach ww. Instrumentu:

  • Fundusz Odbudowy – 672,5 mld euro – z tej sumy 312,5 mld euro będą stanowiły granty, a pozostałą kwotę tj. 360 mld euro – pożyczki.
  • Program React EU – 47,5 mld euro.
  • Program Horyzont Europa– 5 mld euro.
  • Program Invest EU – 5,6 mld euro.
  • Program Rozwój Obszarów Wiejskich – 7,5 mld euro.
  • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – 10 mld euro.
  • Program RescEU – 1,9 mld euro

Co ważne – 70% środków z Instrumentu Nowej Generacji UE ma zostać przydzielona w latach 2021-2022, a pozostałe 30% ma zostać w pełni wykorzystane do końca 2023 roku.

Państwa członkowskie w celu sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będą musiały przekazać do Komisji Europejskiej tzw. Krajowe Plany Odbudowy, w których określone mają zostać programy reform i inwestycji na lata 2021-2023. KE będzie oceniała ww. Krajowe Plany w ciągu 2 miesięcy od ich otrzymania – wstępnym warunkiem pozytywnej oceny będzie wkład w zieloną i cyfrową transformację.

Warto również zauważyć, że 30% całkowitej puli środków z Wieloletnich Ram Finansowych oraz Instrumentu Nowej Generacji musi zostać przeznaczone na działania klimatyczne (reformy i inwestycje przyczyniające się do osiągnięcia nowych celów klimatycznych UE do 2030 oraz 2050 r.).

Źródło: UE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *