Home Archive by category Ważne (Page 2)

Ważne

ENERGETIKA LJUBLJANA DODAJE CIEPŁO ODPADOWE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Słoweńska firma farmaceutyczna Lek, należąca do koncerny Novartis, zdecydowała się na dostarczanie lokalnym zakładom energetycznym nadmiaru ciepła pochodzącego ze swojej produkcj. Projekt zmniejsza emisję CO2 o 1000 ton rocznie.

Stolica Słowenii korzysta z nowego projektu gospodarki o obiegu zamkniętym. Energetika Ljubljana pobiera parę powstającą przy procesie produkcyjnym w Lek i oddaje ją do systemu ciepłowniczego.

Ilość energii wystarcza do ogrzania 300 domów lub zaopatrzenia ich w ciepłą wodę. Lokalny zakład energetyczny powiedział, że oszczędza się wystarczającą ilość wody, aby wypełnić ponad 20 basenów olimpijskich. Projekt firmy Lek, będący spółką zależną Novartis Sandoz, rozpoczął funkcjonowanie w połowie marca.

System odzyskiwania pary rozpoczął regularną pracę po udanej próbie, która rozpoczęła się w marcu. Pomysł firmy powstał w 2018 roku, a sama umowa została podpisana we wrześniu ubiegłego roku po przeprowadzeniu szczegółowych analiz.

Ciepło odpadowe pochodzi z zakładu produkującego produkty stałe i sterylne. Jednostka odzysku party pompuje ciepłą wodę do sieci ciepłowniczej. Zgodnie z zapowiedzią projekt zmniejsza emisję dwutlenku węgla o 1000 ton rocznie na zaoszczędzonym paliwie.

Energetika Ljubljana, która dostarcza również gaz ziemny i energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji, rozpoczęła w zeszłym roku wspólnie z Resalta projekt inteligentnych systemów ciepłowniczych.

Źródło: Balkan Green Energy News

Fot. Pixabay

BUDŻET UE UZGODNIONY

W ramach trwającego w dniach 17-21 lipca br. posiedzenia Rady Europejskiej liderzy państw członkowskich UE uzgodnili wysokość Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-27 wraz z kwotami z Instrumentu Nowej Generacji UE.

Po 4 dniach intensywnych negocjacji wysokość nowych Wieloletnich Ram Finansowych ustalono na poziomie 1,074.3 bln euro. Wysokość Instrumentu Nowej Generacji UE wyniesie 750 mld euro. Poniżej znajdują się informacje dot. szczegółowego podziału środków w ramach ww. Instrumentu:

  • Fundusz Odbudowy – 672,5 mld euro – z tej sumy 312,5 mld euro będą stanowiły granty, a pozostałą kwotę tj. 360 mld euro – pożyczki.
  • Program React EU – 47,5 mld euro.
  • Program Horyzont Europa– 5 mld euro.
  • Program Invest EU – 5,6 mld euro.
  • Program Rozwój Obszarów Wiejskich – 7,5 mld euro.
  • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – 10 mld euro.
  • Program RescEU – 1,9 mld euro

Co ważne – 70% środków z Instrumentu Nowej Generacji UE ma zostać przydzielona w latach 2021-2022, a pozostałe 30% ma zostać w pełni wykorzystane do końca 2023 roku.

Państwa członkowskie w celu sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będą musiały przekazać do Komisji Europejskiej tzw. Krajowe Plany Odbudowy, w których określone mają zostać programy reform i inwestycji na lata 2021-2023. KE będzie oceniała ww. Krajowe Plany w ciągu 2 miesięcy od ich otrzymania – wstępnym warunkiem pozytywnej oceny będzie wkład w zieloną i cyfrową transformację.

Warto również zauważyć, że 30% całkowitej puli środków z Wieloletnich Ram Finansowych oraz Instrumentu Nowej Generacji musi zostać przeznaczone na działania klimatyczne (reformy i inwestycje przyczyniające się do osiągnięcia nowych celów klimatycznych UE do 2030 oraz 2050 r.).

Źródło: UE
Fot. Pixabay

FINLANDIA: FORTUM SPRZEDAJE CZĘŚĆ SWOICH AKTYWÓW

Fortum podpisało umowę sprzedaży swojej działalności ciepłowniczej w rejonie Järvenpää-Tuusula w Finlandii konsorcjum składającemu się z Vantaa Energy Ltd, Infranode i Keva. Wartość transakcji szacuje się na 375 mln EUR. Transakcja ma zostać zakończona w trzecim kwartale 2020 roku.

Sprzedaż aktywów jest kontynuacją realizacji strategii Fortum, w ramach której przedsiębiorstwo nieustannie dokonuje przeglądu swoich aktywów biznesowych w celu optymalizacji swojego portfela pod kątem tworzenia wartości. W czerwcu 2019 roku Fortum ogłosiło, że rozważa strategiczne opcje dla swoich przedsiębiorstw ciepłowniczych w Estonii i Joensuu w Finlandii. Doprowadziło to do zbycia działalności ciepłowniczej w Joensuu na początku stycznia 2020 r. W lutym 2020 r. Fortum ogłosiło, że dokona przeglądu i rozważy opcje strategiczne dla przedsiębiorstw ciepłowniczych w Järvenpää, w Polsce i krajach bałtyckich.

W czerwcu 2020 r. Fortum zgodziło się zwiększyć swój udział do 100% w branży ciepłowniczej w Tartu, aby zwiększyć elastyczność potencjalnych przyszłych opcji dla estońskich przedsiębiorstw ciepłowniczych. Przegląd strategiczny dla przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce i krajach bałtyckich wciąż trwa i przebiega zgodnie z planem.

„Sprzedaż naszych aktywów rejonie Järvenpää-Tuusula jest następstwem udanej transakcji w Joensuu i jest zgodna z optymalizacją naszego portfolio. Cieszymy się, że kupującym jest konsorcjum z silnym lokalnym udziałem i dużymi ambicjami dalszego rozwoju biznesu w tym obszarze. W Finlandii będziemy kontynuować nasze wysiłki w zakresie projektu dekarbonizacji, którego celem jest zaprzestanie wykorzystywania węgla w sieci ciepłowniczej w mieście Espoo w 2025 r.” – mówi Per Langer, wiceprezes wykonawczy City Solutions w Fortum.

W 2019 roku Fortum wyprodukowało około 330 GWh ciepła i około 90 GWh energii w Järvenpää.

Źródło: Fortum
Fot. Fortum

WIEDEŃ WYCOFUJE SIĘ Z WĘGLA

Stolica Austrii, Wiedeń, ogłosiła „historyczny” krok w kierunku obniżenia emisji dwutlenku węgla w przyszłości poprzez wycofanie zużycia paliw kopalnych w nowych budynkach.

W czerwcu w Wiedniu wprowadzono prawo określające “obszary ochrony klimatu”. Prawo to stanowi, że nowo powstające budynki mogą być budowane na określonych obszarach tylko wtedy, gdy będą  wyposażone w przyjazny dla klimatu system energetyczny nie wykorzystujący paliw kopalnych do produkcji ciepła.

Co ważne, miasto dołączyło do społeczności Porozumienia Burmistrzów w 2012 r. i jest sygnatariuszem niewiążącego porozumienia ustanawiającego cele klimatyczne na 2030 r. W ubiegłym roku miasto przyjęło także nową strategię „smart city” mającą na celu zmniejszenie lokalnych emisji gazów cieplarnianych na mieszkańca o 85 procent do 2050 r.

Dzięki obszarom chronionym klimatycznie Wiedeń będzie mógł wytwarzać ciepło z OZE dla 80 procent nowych budynków, co umożliwi realizację ambicji klimatycznych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii.

Każdy obszar ochrony klimatu jest identyfikowany na podstawie możliwości zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych za pomocą systemów ciepłowniczych. Ponadto na obszarach musi być też wykonalny przynajmniej jeden dodatkowy przyjazny dla klimatu system grzewczy oparty na energii odnawialnej lub cieple odpadowym.

Władze miasta szacują, że do jesieni 2020 roku obszary chronione klimatycznie wejdą w życie w ośmiu z 23 dzielnic Wiednia. Pozostałe dzielnice zostaną objęte tym prawem w 2021 r. Ani Komisja Europejska, ani żadne państwo nie zgłosiło sprzeciwu wobec środka, który zapowiedzi miasta mógłby zostać zinterpretowany jako wyznaczający trendy w zakresie ochrony klimatu i mógłby zachęcić inne miasta do podjęcia podobnych działań.

Kolejnym krokiem jest rozszerzenie obszarów ochrony klimatu i wycofanie systemów ogrzewania i chłodzenia paliw kopalnych w istniejących budynkach.

Źródło: Euroheat & Power
Fot. Pixabay

TAURON BUDUJE SŁONECZNE MEGAWATY

Elektrownia fotowoltaiczna Choszczno I, składająca się z sześciu farm o łącznej mocy 6 MW, zostanie powiększona o kolejne 4 farmy o mocy 4 MW. W kolejnym kroku możliwa będzie rozbudowa farmy o dodatkowe 2 MW. Nowy obiekt nazywa się Choszczno II.

W gminie Choszczno w województwie zachodniopomorskim TAURON buduje przemysłową instalację fotowoltaiczną. Choszczno I jest już na etapie budowy, a Choszczno II blisko ukończenia dokumentacji projektowej, co przybliża spółkę TAURON Ekoenergia do rozpoczęcia postępowania przetargowego.

Farma Choszczno I zostanie oddana do użytku w IV kwartale 2020 roku i będzie pracowała do 2045 roku. Koszt inwestycji wynosi 15 mln złotych. Farma Choszczno będzie pierwszą instalacją fotowoltaiczną TAURONA – tłumaczy Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Do 2025 roku planujemy inwestycje w farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW, to istotny element Zielonego Zwrotu TAURONA – dodaje prezes Ignacok.

Pandemia koronawirusa nie przeszkodziła w realizacji fotowoltaicznych projektów TAURONA. W czasie pandemii zaktualizowano dokumentację projektową. W zakresie modułów PV i falowników zastosowane zostaną najnowsze, dostępne technologie. Zabezpieczono też dostawy kluczowych komponentów oraz wykonano badania gruntu w celu optymalizacji konstrukcji wsporczych.

Realizacja projektów ma charakter kompleksowy. Obejmuje m.in. dostawę i montaż modułów, falowników oraz stacji transformatorowych, posadowienie konstrukcji wsporczej, okablowanie oraz infrastrukturę towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych i ogrodzenia z monitoringiem.

Budowa farmy fotowoltaicznej Choszczno wpisuje się w założenia Zielonego Zwrotu TAURONA. Do 2025 roku planowane są inwestycje w farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW), farmy wiatrowe na lądzie (900 MW) oraz zaangażowanie w morską energetykę wiatrową.

Celem Zielonego Zwrotu TAURONA jest zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym Grupy do ponad 65% w 2030 roku, przy jednoczesnym obniżeniu emisyjności o 50%.

TAURON PV

TAURON prowadzi również program TAURON PV, którego celem jest budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75-150 MWp na terenach należących do Grupy. Inwestycja będzie zrealizowana w pięciu lokalizacjach: Jaworznie, Mysłowicach, Stalowej Woli, Trzebini i Kędzierzynie Koźlu), a potencjał każdej z farm jest silnie uzależniony od uwarunkowań lokalizacyjnych, co rzutuje na wielkość mocy instalacji.

Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej. Są to głównie obszary po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych. Dzięki programowi TAURON PV można będzie przywrócić tym miejscom funkcje gospodarcze.

Najbardziej zaawansowany jest projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW w Jaworznie na terenach, na których w przeszłości zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I.

Źródło: Tauron
Fot. Pixabay

INTENSYWNE PRACE REMONTOWE NA TERENIE RZESZOWSKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI

W rzeszowskiej elektrociepłowni, należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, trwa intensywny okres remontowy. Niektóre prace w tym roku rozpoczęły się już na przełomie kwietnia i maja. Pozostałe są w trakcie realizacji. Ich celem jest zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń gwarantujących ciągłość i bezpieczeństwo produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Lato to czas na wykonanie niezbędnych i ściśle określonych prac remontowo-serwisowych potrzebnych do przygotowania jednostek wytwórczych do kolejnego sezonu grzewczego. W trakcie kampanii remontowej urządzenia rzeszowskiej elektrociepłowni podlegają przeglądom, naprawom i modernizacjom.

Na Bloku Gazowo – Parowym (BGP) została wymieniona pompa oleju hydraulicznego turbiny gazowej. W trakcie remontu dokonano też przeglądu zaworu bezpieczeństwa z urządzeniem sterującym, wymianę zaworu odcinającego na odwodnieniu rurociągu pary oraz wymianę zaworu odcinającego chłodnicę wtryskową. Przeprowadzono również przeglądy pozostałych urządzeń bloku oraz zaplanowane badania, na podstawie których zostały wydane decyzje o dopuszczeniu urządzeń do dalszej eksploatacji.

„Prowadzone przez nas remonty zagwarantują ciągłość i bezpieczeństwo produkcji oraz dostaw energii i ciepła dla Rzeszowa. Specyficzna sytuacja związana z zaistniałą pandemią ma wpływ na wykonanie tegorocznych remontów. Wszystkie prace odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Przedstawiciele firm remontujących zostali poinformowani o obowiązujących zasadach i w pełni ich przestrzegają” – powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Tegoroczne prace remontowe objęły także Blok Gazowo-Silnikowy (BGS) wyposażony w cztery silniki Rolls – Royce. Kluczowe prace w trakcie remontu kapitalnego to wymiana głowic cylindrowych, wymiana tulei cylindrowych i remonty kapitalne turbosprężarek. W bieżącym sezonie remontowym, zaplanowane zostały również przeglądy 4 generatorów tego bloku.

Remonty prowadzone są również na urządzeniach podstawowych elektrociepłowni.

„W obecnych realiach nie możemy sobie pozwolić na dłuższe postoje remontowe gazowych bloków kogeneracyjnych, ze względu na określoną ich dyspozycyjność i gotowość do ruchu przez cały rok. Mimo trwających remontów, elektrociepłownia w Rzeszowie nie przerywa produkcji, gwarantując niezawodność dostaw zamówionego ciepła i energii elektrycznej” – powiedział Tadeusz Kępski, dyrektor techniczny Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

W najbliższym czasie zaplanowano też prace remontowe w zakresie elektryki i automatyki. Główne prace prowadzone będą na układach wyprowadzenia mocy z bloków BGP oraz BGS. Najważniejszym zadaniem w zakresie elektrycznym jest zmiana układu fazowego stacji 110 kV, wiążąca się z koniecznością wykonania prac w wielu punktach układu elektroenergetycznego poszczególnych obiektów elektrociepłowni.

Prace remontowe w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) zaplanowane są na jesień i będą obejmowały przegląd turbozespołu SIEMENS oraz wymianę podgrzewacza powietrza pierwotnego wraz z niewielką zmianą konstrukcji wsporczej i tras rurociągów.

Źródło: PGE
Fot. PGE

STRATEGIA INTEGRACJI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH A SEKTOR CIEPŁOWNICZY

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwaną strategię integracji systemów energetycznych, która ma na celu nakreślić wizję transformacji do bardziej zintegrowanego systemu energetycznego rozumianego jako całość. Ponadto, dokument ma także wesprzeć proces dekarbonizacji, jednocześnie wspierając wzrost i innowacje technologiczne.

Co istotne, dokument jasno wskazuje na dużą rolę sektora ciepłowniczego w osiągnieciu ww. celów. Strategia podkreśla znaczny potencjał sieci ciepłowniczych w zakresie przyczyniania się do transformacji energetyki w Europie oraz potrzebę wsparcia regulacyjnego i finansowego. Po analizie dokumentu można zidentyfikować kilka kluczowych punktów mających fundamentalne znaczenie dla sektora:

Ciepło odpadowe
Strategia podkreśla potrzebę większego wykorzystania ciepła odpadowego z zakładów przemysłowych, centrów danych lub innych źródeł za pośrednictwem sieci ciepłowniczych i przewiduje nowe środki w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (obie mają się pojawić w czerwcu 2021 r.).

Sieci ciepłownicze – infrastruktura umożliwiająca budowę inteligentnego systemu energetycznego
W dokumencie Mapa Ciepła EU wielokrotnie wspomniano o tym, że ciepłownictwo może przyczynić się do rozwoju inteligentniejszego i bardziej elastycznego systemu energetycznego, zwłaszcza dzięki interakcji z sieciami elektrycznymi i gazowymi. Ta koncepcja wspiera postrzeganie ciepłownictwa nie tylko jako lokalnego rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w ciepło, ale także jako strategicznego atutu dla całej Europy.

Opodatkowanie i pomoc państwa
Strategia wyraźnie odnosi się do braku równych warunków w zakresie internalizacji kosztów emisji CO2 w sektorze ciepłowniczym i określa rozszerzenie ETS oraz przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii jako możliwe środki zaradcze.

Źródło: Euroheat & Power
Fot. Pixabay

TRWAJĄ ROSZADY W NFOŚIGW

Po rezygnacji Piotra Woźnego z funkcji prezesa NFOŚiGW wewnątrz Funduszu trwają roszady kadrowe.

6 lipca br. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła nabór na stanowisko prezesa NFOŚiGW. Już 2 dni później ogłoszono także nabór na stanowisko z-cy prezesa. Czy oba nabory są ze sobą połączone? Całkiem możliwe…

Pod koniec maja br. Piotr Woźny, ówczesny prezes NFOŚiGW nagle złożył rezygnację z pełnionego stanowiska. Zastąpił go jeden z wiceprezesów – Dominik Bąk. W związku z trwającymi negocjacjami nowego budżetu UE na lata 2021-2027 i wynikającymi z niego programami finansowymi, za którego w kontekście energetyki i spraw związanych z klimatem będzie odpowiadać NFOŚiGW, osoba prezesa jest niezwykle ważna. Będzie bowiem odpowiadać za kluczowe przemiany Polski w zakresie spełnienia określonych zobowiązań klimatycznych.

Dlaczego zatem ogłoszona dwa konkursy? Ponieważ, według naszych analiz konkurs tak naprawdę został już rozstrzygnięty… Prezesem pozostanie Dominik Bąk i stąd też konieczność otwarcia nowego konkursu na stanowisko z-cy prezesa. Jednak na oficjalne wyniki przyjdzie nam jeszcze poczekać…,

Fot. Pixabay

KE ZAKOŃCZYŁA PRACE NAD FUNDUSZEM MODERNIZACYJNYM

W czwartek KE przyjęła przepisy dotyczące funkcjonowania Funduszu Modernizacji, mającego na celu wsparcie 10 państw członkowskich UE w ich przejściu na neutralność klimatyczną.

Środki z Funduszu mają pomóc zmodernizować systemy energetyczne, a także poprawić efektywność energetyczną. Państwa członkowskie, które będą mogły skorzystać ze środków z Funduszu to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja.

Wysokość Funduszu Modernizacji zgodnie ze zmienioną dyrektywą EU ETS wyniesie ok. 14 miliardów euro pochodzących z aukcji uprawnień do emisji w latach 2021-2030 (pełna pula środków uzależniona jest od ceny emisji dwutlenku węgla). Każde państwo członkowskie będące beneficjentem ma swój własny „udział” uprawnień do wykorzystania w ramach Funduszu.

Docelowo Fundusz ma wesprzeć inwestycje: w wytwarzanie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczną, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych, w tym ciepłownictwo, rurociągi i sieci, oraz sprawiedliwą transformację w regionach zależnych od emisji dwutlenku węgla. Każde państwo członkowskie będące beneficjentem może określić własną strategię inwestycyjną w tych obszarach.

Co istotne, Fundusz zacznie funkcjonować w styczniu 2021 r. Beneficjenci Funduszu będą musieli ściśle współpracować z EBI, KE oraz Komitetem Inwestycyjnym utworzonym na potrzeby Funduszu.

Źródło: Pixabay
Fot. KE

SYSTEMY CIEPŁOWNICZE KRWIOOBIEGIEM MIASTA

Kiedy mówimy o „projektowaniu inteligentnej integracji sektorów energetycznych”, tak naprawdę chodzi nam o spójny plan energetyczny. Kluczem do sukcesu są sieci ciepłownicze.

Pierwszym, podstawowym działaniem, który powinien zostać wykonany maksymalnie szczegółowo jest „mapowanie”. W projektowaniu inteligentnej integracji sektorowej w zakresie ciepłownictwa kluczowe jest sprawdzenie kwestii takich jak – gdzie jest nadmiar energii (ciepła), gdzie jest największe zapotrzebowanie na ciepło, jakie są lokalne i potencjalne źródła (oraz magazyny energii), w jaki sposób można jest wykorzystać. Mapowanie to zostało przez Komisję Europejską określone jako budowanie tzw. „map ciepła”.

Ale mapowanie to dopiero początek. To pozwala odwzorować system funkcjonowania miasta, którego krwioobiegiem są sieci ciepłownicze. W zakresie samych sieci warto wspomnieć, że to właśnie one maksymalizują potencjał energii odnawialnej, efektywności energetycznej, a także zasoby odpadowe, przyczyniając się w ten sposób do wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dobrze funkcjonujący system ciepłowniczy sprawia, że reszta systemu miejskiego publicznego działa w sposób harmonijny. Należy podkreślić, że ciepłownictwo całkowicie zmienia tradycyjne relacje między sieciami elektrycznymi, cieplnymi i gazowymi po stronie podaży oraz ich powiązaniami z kluczowymi sektorami po stronie popytu (np. budynki, przemysł, transport). W Danii tego rodzaju podejście do integracji systemów energetycznych zakończyło się sukcesem. Dzięki lokalnym sieciom ciepłowniczym dopasowano nadwyżki energii elektrycznej z wiatru do krajowych potrzeb w zakresie ogrzewania. Sieci te skutecznie łączyły się również z systemami elektrycznymi (czysta energia elektryczna i ciepło).

Miasta korzystające z sieci ciepłowniczych mogą również szybko reagować na wahania cen na rynku energii elektrycznej i pomagać w balansowaniu sieci, wytwarzając lub zużywając więcej energii elektrycznej. Mogą również stosować magazynowanie energii cieplnej, które jest tańsze niż magazynowanie energii elektrycznej. Sieci ciepłownicze współpracujące z sieciami elektrycznymi i gazowymi pozwalają również na lepszą optymalizację niż podejście oparte na pełnej elektryfikacji.

Ciepłownictwo oczywiście nie jest odpowiedzią na wszystko. Jednak elastyczność i wydajność mają kluczowe znaczenie dla rozwoju lokalnych, czystych i wydajnych zasobów energii oraz skutecznej integracji sektora.

Źródło: Euroheat&Power
Fot. Pixabay