CERTYFIKAT EMAS DLA PGE EC ODDZIAŁ WYBRZEŻE

Komisja Europejska wyróżniła PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże z Grupy PGE jubileuszowym certyfikatem EMAS. To szczególne wyróżnienie otrzymało jedynie dziesięć najdłużej działających organizacji zarejestrowanych w ogólnoeuropejskim systemie ekozarządzania i audytu EMAS. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 26 października w gmachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska z udziałem Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie. Rejestracja w systemie EMAS oznacza pełną transparentność w obszarze oddziaływania na środowisko, która ułatwia prowadzenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.

PGE Energia Ciepła prowadzi działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wyróżnienie jubileuszowym certyfikatem EMAS jest wyrazem tego, że nasze zaangażowanie na rzecz poprawy jakości powietrza jest dostrzeżone i docenione – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. – EMAS to dla PGE Energia Ciepła prestiż bycia w gronie firm, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Mamy ogromną satysfakcję, że jesteśmy prekursorem systemu EMAS w Polsce. Jesteśmy także członkiem wspierającym Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000, dzięki czemu bierzemy udział w wymianie dobrych praktyk z innymi organizacjami zarejestrowanymi w systemie EMAS – dodał Przemysław Kołodziejak.

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże co roku przedstawia dowody skutecznego funkcjonowania oraz utrzymania i doskonalenia tego systemu zarządzania. W 2020 roku przestrzeganie niezbędnych wymogów rozporządzenia EMAS zostało potwierdzone przez zewnętrznego audytora, który przeanalizował i pozytywnie zweryfikował działalność PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże. Jednym z wymagań EMAS jest publikacja Deklaracji Środowiskowej – dokumentu, który w sposób transparentny i wiarygodny przedstawia oddziaływanie organizacji na środowisko. Każdego roku dokument ten jest weryfikowany przez jednostkę akredytowaną, a następnie powszechnie udostępniany.

Źródło: PGE EC
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *