CEZ ROZPOCZYNA DEKARBONIZACJĘ NAJWIĘKSZEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W CZECHACH

Utility ČEZ Group rozpoczęła przejście swojej działalności w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła z technologii węglowych na technologie niskoemisyjne od zamknięcia elektrowni węglowej Mělník III.

Mělník jest największym źródłem ciepła sieciowego w Republice Czeskiej i posiada trzy bloki węglowe, które zostaną zamknięte do 2030 r., ponieważ Grupa ČEZ przyspiesza przejście na czyste źródła energii w celu łagodzenia zmian klimatycznych. Elektrownia dostarcza ciepło do ponad 250 000 gospodarstw domowych.

Opalane węglem generatory energii elektrycznej i ciepła w Mělníku zostaną zastąpione niskoemisyjnymi generatorami ciepła, które będą zasilane przy użyciu gazu, biomasy i innych nowoczesnych technologii. Grupa ČEZ zainstaluje w trzech blokach energooszczędne parowe generatory gazowe, systemy spalania i produkcji wodoru, kotły na biomasę, pompy ciepła oraz urządzenia do odzysku energii z odpadów.

Rozważane kotły elektryczne będą również wykorzystywane do wspomagania regulacji systemu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Ponieważ ciepłownictwo komunalne odpowiada za prawie 25 % emisji gazów cieplarnianych w Republice Czeskiej, zastąpienie produkcji ciepła z węgla technologiami ekologicznymi odegra kluczową rolę w transformacji energetycznej kraju. Grupa ČEZ twierdzi, że projekt pomoże spółce w realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz celów w zakresie emisji dwutlenku węgla wyznaczonych przez Pragę, Melnik i Neratovice, miasta zaopatrywane w ciepło przez elektrownię Melnik.

Zamknięcie elektrowni jest częścią strategii Grupy ČEZ “Czysta energia jutra”, która została przedstawiona w maju 2021 r. i obejmuje plan instalacji energii odnawialnej do 2030 r. Grupa ČEZ ma na celu uruchomienie 6 GW mocy energii odnawialnej i zainwestowanie 40 mld CZK (1,8 mld USD) w modernizację systemu ciepłowniczego do 2030 r. Grupa CEZ planuje, że do 2030 r. z węgla będzie produkować tylko 12,5 % całkowitej energii elektrycznej.

Pavel Cyrani, wiceprezes zarządu ČEZ, dodaje: „Ekologizacja zakładu w Mělníku jest jednym z ważnych kroków na drodze do osiągnięcia niskoemisyjnej produkcji. Ze względu na wielkość źródła Mělník i jego znaczenie dla Pragi, to właśnie tam skierujemy największą część planowanych inwestycji w modernizację ciepłownictwa”.

Miroslav Krpec, prezes zarządu Energotrans, powtarza: „Cenimy naszych pracowników, ich wieloletnie doświadczenie operacyjne jest dla nas niezastąpione, dlatego szukaliśmy sposobów na zatrzymanie jak największej liczby tych wykwalifikowanych specjalistów. Pracownicy zlikwidowanej elektrowni Mělník III zostali wcześniej przeszkoleni w zakresie przejścia do naszych ciepłowni. W ten sposób udało nam się zabezpieczyć miejsca pracy dla zdecydowanej większości naszych kolegów”.

Cały zakład w Mělníku zapewnia 300 stałych miejsc pracy i ponad 1000 dodatkowych miejsc pracy tymczasowej.

Źródło: PSE.CZ
Fot. CEZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *