CIECHANÓW: PEC ZMODERNIZUJE SYSTEM CIEPŁOWNICZY

Projekt o łącznej wartości ponad 10 000 000 zł netto obejmuje poprawę bezpieczeństwa systemowego przy przesyłaniu ciepła poprzez budowę sieci cieplnej w celu wyłączenia wyeksploatowanej, napowietrznej sieci ciepłowniczej oraz wymianę izolacji termicznej na sieci kanałowej. Inwestycja ma na celu poprawę sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej w mieście.

Projekt swym zakresem obejmuje:

  • Modernizację i przebudowę systemu przesyłowego: przebudowę i wymianę istniejącej sieci kanałowej wysokoparametrowej na sieć cieplną preizolowaną.
  • Modernizację i przebudowę zewnętrznych instalacji odbiorczych- przebudowę sieci niskoparametrowej kanałowej na sieć preizolowaną.
  • Przebudowę i modernizację kanałowych niskoparametrowych sieci cieplnych na wysokoparametrowe preizolowane wraz z przyłączami.
  • Poprawę bezpieczeństwa systemowego przy przesyłaniu ciepła- budowę sieci cieplnej w celu wyłączenia z ruchu wyeksploatowanej istniejącej sieci napowietrznej i wymianę izolacji termicznej na kanałowej sieci ciepłowniczej.
  • Modernizację węzłów cieplnych.

Całościowy koszt inwestycji to 10 014 080 zł netto, z czego koszty kwalifikowane to 10 012 080 zł. Na realizację projektu PEC uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 510 268 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Spółki to 2 305 238,40 zł. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2020- 2023.

Źródło: PEC Ciechanów
Fot. PEC Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *