CIEPŁOWNIA WE WŁODAWIE BĘDZIE KORZYSTAĆ Z EKOPALIWA

11 czerwca br. Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o. we Włodawie Hubert Ratkiewicz podpisali umowę dofinansowania w formie dotacji do 14,5 mln zł projektu pn. Modernizacja źródeł ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa.

W uroczystości uczestniczył Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Wsparcie finansowe dla inicjatywy udzielono w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski podkreślił:

„Jednym z ważnych kierunków aktualnych działań prośrodowiskowych Funduszu jest modernizacja polskiego ciepłownictwa. Staramy się o jej lepszą efektywność, co ważne, teraz także m.in. w aspekcie niskoemisyjności – na drodze do neutralności klimatycznej. Modernizacja ciepłowni we Włodawie może być tego przykładem. Podobne działania wymagać będą nadal dużych nakładów finansowych. Dlatego bardzo pomocnym zasobem są i mamy nadzieję- będą w nowej perspektywie – środki europejskie”.

Po przebudowie miejscowa kotłownia będzie mogła wykorzystywać odnawialne paliwo w postaci peletu lub zrębek drewnianych. Uzyskany w ten sposób szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery osiągnie 22 tys. ton CO2/rok.

Realizacja przedsięwzięcia o koszcie całkowitym na poziomie ok. 36,8 mln zł potrwa do końca 2023 r. Aktualnie Zakład Energetyki Cieplnej włodawskiego MPGK wyposażony jest w cztery kotły WR opalane węglem kamiennym. W ramach projektu zaplanowano zastąpienie 2 z 4 kotłów (o mocach 5,8 MW i 9,9 MW) źródłami ciepła wykorzystującymi paliwo odnawialne- biomasę.

Zadanie obejmie prace rozbiórkowe, przygotowanie terenu budowy, w tym roboty budowlane w zakresie przystosowania istniejącego obiektu do nowych instalacji oraz montaż kotłów z reaktorami o całkowitej mocy zainstalowanej 15 MW. Dzięki nowym rozwiązaniom produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji przy wykorzystaniu OZE wyniesie 196 000 GJ/rok (co będzie się przekładać na 54 444 MWh/rok). Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych sięgnie 15 MWt. Przebudowa zakładu i uzyskanie możliwości redukcji korzystania z paliwa węglowego spowoduje także korzyści: w postaci zysków ekonomicznych oraz oszczędności finansowych wynikających z częściowego uwolnienia przedsiębiorstwa od konieczności zakupu pozwoleń na emisję dwutlenku węgla.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *