CIEPŁOWNICTWO A GAZYFIKACJA

10 lat zajmie przestawienie lokalnych ciepłowni na gaz. Wymaga to potężnych pieniędzy, również w formie wsparcia dla rozbudowy sieci. Temat został poruszony podczas dyskusji na VII Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego. Ireneusz Krupa, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa, ocenił zdolności produkcyjne polskich lokalnych ciepłowni na 5 GWt, z czego 70 proc. pochodzi z węgla. Udział biomasy, gazu i innych nośników są kilku procentowe.

„Od razu widać ogromny potencjał, zwłaszcza jeśli chodzi o źródła do 50 MW. Wszystkie te małe ciepłownie czeka transformacja i zmiana paliwa. Wydaje się, że w najbliższych latach nie ma innego wyboru, niż gaz. Nie ma innego racjonalnego rozwiązania” – powiedział prezes PSG, dodając, że: „nawet jeśli na gaz przejdzie trzy czwarte tych ciepłowni, to i tak oznaczać to będzie bardzo duży wzrost popytu na gaz, dostarczany sieciami dystrybucyjnymi”.

„Trudno nam gazyfikować tereny gdzie jest kilku-kilkunastu odbiorców na 10 km sieci. To najnormalniej się nie opłaca. Ale kiedy powstaje większy odbiorca, lokomotywa popytu, to po drodze do tego odbiorcy można zgazyfikować przyległy teren” – dodał Krupa.

W ocenie Krupy proces transformacji ciepłownictwa lokalnego będzie trwał około 10 lat, a jego koszty będą wysokie. Mówimy o miliardach złotych, jakie należy „wpompować” w budowę sieci przesyłowych. W końcu surowiec w jakiś sposób do ciepłowni należy dostarczyć. Rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób to sfinansować. Czy będzie można przenieść koszty poprzez taryfę na klientów, czy też skorzystać ze źródeł zewnętrznych. Nie wiemy również czy takie cele będą zgodne z polityką UE, i czy takie pieniądze będą w ogóle dostępne.

„Pewnym rozwiązaniem może być program budowy biometanowni i wprowadzania biometanu do sieci dystrybucyjnych. Jeśli będziemy podłączali biometanownie, to potrzebujemy chłonności tych sieci, co oznacza ich rozbudowę. Z drugiej strony dzięki wprowadzeniu biometanu do sieci będzie możliwość zdobycia unijnych pieniędzy. Pojawienie się zatem wielu producentów biometanu uzupełnia możliwości sfinansowania także i rozbudowy sieci ze środków unijnych” – podsumowuje.

Źródło: WysokieNapięcie
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *