CIEPŁOWNICTWO W WIELKIEJ BRYTANII: DRUGA KOMPLEKSOWA OCENA KRAJOWA

W opracowaniu określono możliwości rozwoju niskoemisyjnych sieci ciepłowniczych w całym kraju oraz oddzielnie w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Dekarbonizacja ogrzewania i chłodzenia stanowi centralny element strategii rządu brytyjskiego mającej na celu osiągnięcie zerowej emisji netto, a sieci cieplne są niezbędne do osiągnięcia tego celu. Są one sprawdzonym i efektywnym kosztowo sposobem dostarczania niezawodnego, wydajnego i niskoemisyjnego ciepła. Badania dostarczają więcej szczegółów na temat geograficznych możliwości wdrażania niskoemisyjnych sieci cieplnych w całym kraju oraz w każdym z 4 krajów osobno, w tym:

  • przegląd obecnego zapotrzebowania i podaży na ogrzewanie i chłodzenie w Wielkiej Brytanii
  • szczegółowe mapy przedstawiające rozkład przestrzenny oraz gęstość podaży i popytu w całej Wielkiej Brytanii i w każdym kraju z osobna
  • ocenę potencjału ekonomicznego ciepłownictwa jako efektywnego rozwiązania grzewczego w Wielkiej Brytanii, wraz z mapami pokazującymi obszary możliwości
  • uproszczoną analizę kosztów i korzyści porównującą sieci ciepłownicze z innymi, niesieciowymi rozwiązaniami grzewczymi, opartą na wysoce stylizowanych alternatywnych ścieżkach rozwoju energetyki w przyszłości
  • przegląd istniejących, planowanych i możliwych środków politycznych, które są lub mogłyby wspierać realizację potencjału ekonomicznego.

Opracowanie stanowi drugą brytyjską krajową kompleksową ocenę potencjału efektywnego ogrzewania i chłodzenia podjętą w celu spełnienia wymagań rozporządzenia 4 rozporządzenia w sprawie efektywności energetycznej (zachęcanie, ocena i informacje) z 2014 r.

Pierwsza ocena została opublikowana w 2015 roku.

Badanie koncentruje się na sieciach ciepłowniczych, które będą odgrywać kluczową rolę w dostarczaniu efektywnego ogrzewania niskoemisyjnego. Poza oszacowaniem obecnego zapotrzebowania na chłodzenie w Wielkiej Brytanii, nie podjęto dalszych analiz dotyczących chłodzenia, ale rząd brytyjski podejmuje prace w celu lepszego zrozumienia potrzeb i zapewnienia chłodzenia w przyszłości.

Źródło: www.gov.uk
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *