CIEPŁOWNICY CHCĄ REKOMPENSAT DOT. UPRAWNIEŃ CO2 ZA 2017 R.

Ogłoszony niedawno projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło w dużej mierze jest szansą na poprawienie sytuacji ciepłownictwa, ale według ekspertów wymaga kilku korekt.

Twórcy rozporządzenia zaproponowali mechanizm, który miałby pokryć straty z tytułu poniesionych w 2018 r. kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Według ekspertów proponowane wartości – 0,78 zł/GJ dla gazu i 1,36 zł/GJ dla węgla są za niskie. Branża postulowała zwroty dla węgla na poziomach 3-3,5 zł/GJ.

IGCP w ramach konsultacji branżowych przygotowała analizy, na bazie których wnioskuje o podwyższenie jednostkowego kosztu do 3 zł/GJ dla węgla i 1,1 zł/GJ dla gazu. Co więcej, eksperci podkreślają, że zaproponowany mechanizm dotyczy tylko 2018 r. Tymczasem już w 2017 r. ciepłownicy zostali pozbawieni szansy pokrywania rosnących kosztów uprawnień. Dlatego branża chciałaby rekompensat także za 2017 r.

Fot. Na zdjęciu prezes IGCP, Jacek Szymczak/Zdjęcie z archiwum IGCP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *