CZY CIEPŁOWNICTWO POTRZEBUJE SPEC USTAWY BY WALCZYĆ ZE SMOGIEM?

Skoro istnieją specustawy dla innych sektorów, to tym bardziej potrzebne jest takie rozwiązanie prawne dla ciepłownictwa, aby skutecznie mogło walczyć ze smogiem.

Dlatego Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zainicjowała i koordynowała przygotowanie założeń do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie sieci ciepłowniczych.

Ustawa taka miałaby uregulować kwestie dotyczące infrastruktury ciepłowniczej (liniowej) w kierunku, w szczególności, uproszczenia procedur uzyskiwania dostępu do nieruchomości osób trzecich, na których mają być posadowione ciepłownicze urządzenia przesyłowe.

– Celem planowanej specustawy ciepłowniczej jest wprowadzenie odrębnej regulacji prawnej, która służyłaby rozwiązaniu konkretnego problemu to jest inwestycji ciepłowniczych. Stąd też, specustawa ciepłownicza nie powinna być łączona z inną specustawą, która z kolei zawiera odrębne regulacje dotyczące innych obszarów, jak gaz, sieci przesyłowe itp. – wyjaśnia Renata Sławińska, radca prawny z kancelarii prawnej CWW.

– Uzasadnione jest wykorzystanie przy tworzeniu specustawy ciepłowniczej doświadczeń i wzorów innych specustaw (specustawa drogowa, kolejowa, w zakresie sieci przesyłowych, gazowa itp.) natomiast nie jest uzasadnione dołączanie do innych specustaw, regulujących inne, konkretne problemy, nawet gdyby były podobne do problemów związanych z inwestycjami w zakresie inwestycji ciepłowniczych – dodaje.
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *