CZY MNIEJSZE MIEJSCOWOŚCI MOGĄ WYTWARZAĆ CIEPŁO Z ODPADÓW?

Coraz głośniej wybrzmiewają hasła, że szczególnie na poziomie lokalnym potrzebne są instalacje termicznego przekształcania odpadów, które wpisują się w cele transformacji i rozwoju ciepłownictwa. Jednocześnie ma to pomóc rozwiązać problem z zalegającą frakcją energetycznych odpadów.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstał zespół, którego celem jest promocja wykorzystania odpadów m.in. w kogeneracji. Został on powołany zarządzeniem z dnia 12 października 2020 roku. Ma on wspierać budowę elektrociepłowni opalanych wysokokaloryczną frakcją odpadów komunalnych.

Recykling frakcji odpadów komunalnych jest nieopłacalny lub niemożliwy, a składowanie zabronione. Konieczne jest zatem transformacja system ciepłowniczych. Szczególnie w małych miejscowościach. Dlatego MKiŚ rozpoczęło współpracę z ministerstwem funduszy i polityki regionalnej, Funduszem Rozwoju oraz z NFOŚiGW.

Zespół obejmuje głównie prace nad instrumentami organizacyjnymi, prawnymi i finansowymi. Jego zadaniem będzie m.in. analiza rynku ciepła, promocja oraz wypracowanie modelu finansowania. Nie mniej ważne będzie tutaj również wsparcie realizacji inwestycji polegających na budowie lub modernizacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. w swoich zaprezentowanych celach nie odnosi się bezpośrednio do instalacji termicznego przekształcania odpadów. PEP 2040 określa cele szczegółowe dla sektora ciepłownictwa, których realizacja otwiera potencjał rozwoju instalacji wytwarzających ciepło i energię elektryczną z odpadów. Między innymi przewiduje on, że do 2030 roku w przybliżeniu 1,5 mln nowych gospodarstw domowych zostanie przyłączonych do sieci ciepłowniczej. Zakłada również wzrost wytwarzania ciepła z OZE o co najmniej 1,1p.p. w każdym roku w najbliższym dziesięcioleciu. W 2030 r. udział OZE w całym sektorze ciepłowniczym ma wynieść 28,4 proc. Jest to o tyle kluczowe, że interes społeczny wymaga zapewnienia dostaw ciepła mieszkańcom po stabilnych i akceptowalnych cenach, a pozbycie się frakcji odpadów jest także plusem dla środowiska.

Zespół na swoim pierwszym spotkaniu sformułował obszar niezbędnych analiz. Obejmuje one m.in. zdefiniowanie najistotniejszych cech/parametrów inwestycji, strukturę finansowania projektów, oczekiwany model kontroli nad wyborem projektów inwestycji oraz – co istotne – ich lokalizacja.

W naszym kraju obecnie ponad 61 procent ciepła wytwarzane jest w technologii kogeneracji. Odpady nie stanowią dużej części paliw wykorzystywanych w kogeneracji (2,28 procent wszystkich paliw to odpady komunalne stałe, 0,27 to odpady przemysłowe nieodnawialne), ale wciąż trwają prace nad systematycznym zwiększaniu ich udziału.

Źródło: Biznes Alert
Fot. MK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *