DANIA WPROWADZA ZACHĘTY DLA EKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA

Duński operator systemu przesyłowego gazu, Evida, zwolni właścicieli domów i osoby prywatne, które chcą zrezygnować z gazu i wybrać energię odnawialną do ogrzewania, z opłaty za odłączenie od sieci.

Duńska Agencja Energii ogłosiła, że duński operator sieci gazowej, Evida, nie będzie obciążał właścicieli domów i osób prywatnych kosztami odłączenia od sieci gazowej, jeśli zdecydują się oni na wymianę kotła gazowego na taki, który będzie zasilany energią odnawialną.

Neutralny technologicznie program zostanie wdrożony w latach 2021-2026, a zwolnienie z opłat będzie przyznawane na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”.

Wnioskodawcy mają również prawo ubiegać się o dodatkowe środki na instalację pompy ciepła lub leasing systemu grzewczego, jeśli nie stać ich na pokrycie kosztów zakupu. Ponadto środki finansowe będą przyznawane w przypadku przebudowy indywidualnych kotłów olejowych i gazowych na ogrzewanie komunalne.

Zastosowanie pomp ciepła i bardziej elastycznych systemów grzewczych w połączeniu z wiatrem i wytwarzaniem energii elektrycznej może być szczególnie korzystne dla krajów, w których występują poważne problemy z przeciążeniem sieci, wynika z najnowszego raportu holenderskiego operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej (TSO) Tennet. Eksperci firmy przeanalizowali, w jaki sposób wykorzystanie pomp ciepła i inteligentnych sieci cieplnych może przyczynić się do stworzenia bardziej elastycznego popytu na energię elektryczną, co z kolei przyniosłoby podwójną korzyść w postaci zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i niemarnowania nadwyżek energii odnawialnej w godzinach szczytu.

Technologie Power-to-heat, z drugiej strony, mogłyby również pomóc w zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w krajach o ograniczonej wydajności sieci i w odizolowanych systemach energetycznych opartych na węglu, według naukowców z Uniwersytetu Kosowskiego w Prisztinie, Uniwersytetu Architektury Marynarki Wojennej w Zagrzebiu i duńskiego Uniwersytetu Aalborg.

Źródło: PV Magazine
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *