DOOSAN ŠKODA DOSTARCZY TURBINĘ DLA POLSKIEGO ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW

Producent turbin parowych Doosan Škoda Power podpisał umowę na dostawę jednordzeniowej turbiny parowej DST-S20 wraz z kompletnym osprzętem dla zakładu przetwarzania odpadów na energię w Olsztynie.

Nowy zakład, którego ukończenie planowane jest na 2023 rok, będzie w stanie przetworzyć do 110,000 ton paliwa pochodzącego z odpadów (RDF) produkowanego przez mieszkańców okolic Olsztyna.

Według Doosan Škoda, zakład pokryje około 30% zapotrzebowania na ciepło w mieście, zastępując stare źródła ciepła opalane węglem. Zapewni to bezpieczne dostawy ciepła do mieszkańców miasta, oferując jednocześnie zrównoważoną alternatywę dla paliw kopalnych. Ponadto termiczne przekształcanie odpadów pozwala na zmniejszenie powierzchni składowisk i redukcję emisji CO2 w rejonie Olsztyna.

W tym projekcie PPP, Doosan Škoda będzie współpracować z innymi członkami konsorcjum Doosan – partnerem EPC, wraz z Doosan Heavy Industries & Construction oraz Doosan Lentjes, jako dostawcą technologii. Odbiorcą końcowym spalarni jest Dobra Energia dla Olsztyna.

„Zespół jest wyjątkowy, ponieważ posiada wylot promieniowy z punktami odciągowymi, podczas gdy w przeszłości podobne typy turbin posiadały wylot osiowy. Całkowita moc zespołu wyniesie około 12MW”, mówi Tomáš Winkler, kierownik projektu w Doosan Škoda Power.

Dobra Energia Dla Olsztyna to polski projekt mający na celu zagospodarowanie palnych odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcanie z odzyskiem energii. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 172 mln PLN (47 mln USD). Budowa spalarni odpadów wraz z kotłownią szczytową w Olsztynie została zrealizowana na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdzie partnerem publicznym jest MPEC, a partnerem prywatnym Dobra Energia dla Olsztyna.

Źródło: Doosan
Fot. Doosan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *