DUŃSKI PRODUCENT STAWIA NA SIECI CIEPŁOWNICZE I INNOWACYJNE WYKORZYSTANIE CO2

Przedsiębiorstwo Fenagy dostrzega potencjał pomp ciepła CO2, odzysku ciepła i chłodzenia w sektorach wykraczających poza sprzedaż detaliczną żywności.

Nowy duński producent urządzeń chłodniczych i pomp ciepła z CO2, dąży do zwiększenia wykorzystania systemów CO2 w chłodnictwie przemysłowym i sieciach ciepłowniczych, wykraczając poza zakres technologii stosowanych w sprzedaży detalicznej żywności.

“CO2 stał się najbardziej powszechną i akceptowaną technologią w supermarketach”, powiedział Kim G. Christensen, dyrektor generalny Fenagy. “Widzimy jednak zupełnie inne tempo wykorzystania CO2 w różnych zastosowaniach, a jeśli spojrzymy na klimatyzację, pompy ciepła lub zastosowania przemysłowe, widzimy mniejszy wpływ CO2, a dla mnie może on być wykorzystany w znacznie większym stopniu”.

“Tak więc poza segmentem supermarketów, myślę, że istnieje wielki potencjał dla nowej firmy koncentrującej się na CO2 jako czynniku chłodniczym, zdolnej do konkurowania z istniejącymi technologiami na tych rynkach”, dodał.

Christensen uważa, że większość producentów sprzętu CO2 dostosowała się do segmentu supermarketów, z dużymi możliwościami produkcyjnymi i znormalizowanymi rozwiązaniami. Dlatego też uważa, że on i inni współzałożyciele Fenagy zidentyfikowali lukę na rynku, dla firmy świadczącej usługi “pełnego serwisu” w zakresie chłodnictwa.

“Jesteśmy firmą zorientowaną na projekt i uczestniczymy we wszystkich jego fazach, w których postrzegam większość naszych konkurentów jako bardzo zorientowanych na produkt, chcących dostarczyć tylko produkt, nic więcej“, wyjaśnia Christensen.

Innymi słowy, Fenagy dąży do zapewnienia w pełni zindywidualizowanych rozwiązań, “od projektu, poprzez instalację, uruchomienie, a może nawet serwis”, spełniając tym samym oczekiwania klientów, powiedział Christensen.

Fenagy oferuje swoje usługi dla projektów o mocy od 200kW do 1,2MW (56,9-341,2TR) w chłodnictwie przemysłowym oraz od 200kW do 1,5MW (56,9-426,5TR) dla pomp ciepła.

Fenagy w swoich rozwiązaniach w zakresie pomp ciepła widzi duży potencjał w zakresie pozyskiwania naturalnych lub odpadowych zasobów ciepła i przetwarzania ich na ciepło dla sieci ciepłowniczych. Źródłami mogą być np. wody gruntowe, ścieki, woda morska, a nawet powietrze z otoczenia.

Firma dąży również do zwiększenia odzysku ciepła z przemysłowych procesów chłodzenia. Odzyskane ciepło może być wykorzystane do zaspokojenia własnych potrzeb grzewczych firmy lub może być wprowadzone do sieci ciepłowniczej, a nawet do sąsiedniego przedsiębiorstwa, jeśli firma nie jest w stanie sama wykorzystać całego ciepła.

Zarówno pompy ciepła, jak i odzyskiwanie ciepła mogą pomóc zmniejszyć zależność od paliw kopalnych. Fenagy dąży również do wykorzystania wyłącznie “zielonej” energii elektrycznej do zasilania pomp ciepła z turbin słonecznych lub wiatrowych w celu dalszego zmniejszenia zużycia paliw kopalnych.

Według Fenagy Dania jest dobrym miejscem do rozpoczęcia takiego projektu, z kilku powodów. Po pierwsze, kraj ten ma bardzo ambitny plan redukcji emisji CO2 o 70% do 2030 roku. Aby osiągnąć taki cel, “trzeba zrobić wszystko”, powiedział Christensen.

Po drugie, Dania posiada ugruntowany system ciepłowniczy, w którym 68% energii zużywanej w domach i przemyśle prywatnym pochodzi z sieci ciepłowniczej.

Po trzecie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy kraj ten przyjął kilka pomocnych zmian legislacyjnych, takich jak obniżenie o 90 proc. podatku płaconego od energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania za pomocą pomp ciepła oraz wyeliminowanie podatku od wykorzystywania odzyskanego ciepła z procesów przemysłowych. Zmiany te sprawiają, że wykorzystanie tego ciepła odpadowego w ciepłownictwie komunalnym jest znacznie tańsze, a dla dostawców energii cieplnej znacznie bardziej atrakcyjne jest zainstalowanie pomp.

Fenagy nie patrzy tylko na rynek duński. Inne kraje z regionalnymi systemami ciepłowniczymi to Polska, Francja, Wielka Brytania, a w mniejszym stopniu Niemcy. Dlatego też są one postrzegane jako potencjalne rynki dla Fenagy, gdy firma ugruntuje swoją pozycję na rynku duńskim. Stosowanie pomp ciepła jest również powszechne w innych krajach skandynawskich, w Szwecji i Norwegii, co również czyni je atrakcyjnymi.

Źródło: r744.com
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *