DUŻA DOTACJA DLA TERMOWADU NA MODERNIZACJĘ KOTŁA

Dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1,8 mln złotych (z czego ok. 550 tys. złotych dotacji i ok. 1,3 mln złotych niskooprocentowanej pożyczki) TERMOWAD sfinansuje modernizację swojej kotłowni.

Realizacja całego projektu o nazwie „Poprawa efektywności pracy ciepłowni w Wadowicach”, którego wartość wynosi ponad 2,2 mln złotych, została rozpoczęta przez Zarząd spółki już w 2019 roku. Zadanie obejmuje modernizację kotła WR-10 nr 1, zlokalizowanego w Kotłowni Rejonowej przy ul. Młyńskiej, wraz z rozbiórką starego komina kotłowni i budową nowego, dostosowanego do nowych parametrów pracy źródła.

„Od wielu lat stanowił stały element panoramy Wadowic, jednak poza tym, że był to najwyższy obiekt w mieście, niczym specjalnym się nie wyróżniał. Stary, cuchnący, przewymiarowany 68-metrowy komin Termowadu, który od pewnego czasu znajdował się w katastrofalnym stanie technicznym, przeszedł już do historii. Zastąpił go nowy, który ma 42 metry wysokości i 90 centymetrów średnicy (poprzedni miał 2,02 metra – przyp. red.)” – mówi burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński.

„Tym samym zwiększą się prędkości wylotowe spalin, które nie będą już opadały na komin i uszkadzały jego płaszcz stalowy, a także poprawią stan środowiska. Do polepszenia norm spalania i jakości powietrza sama wymiana komina jednak nie wystarczała” – zaznacza Bartosz Kaliński.

Dlatego, kolejnym etapem modernizacji było zmniejszenie mocy kotła WR-10 nr 1 z jednoczesnym obniżeniem temperatury spalin wylotowych. Dzięki temu możliwe było zwiększenie wydajności o około 7% i ograniczenie ilości spalanego paliwa.

W celu obniżenia mocy kotłowni i dopasowania jej do rzeczywistych potrzeb odbiorców ciepła wyłączono również z eksploatacji kocioł WR-10 nr 2, który jednocześnie był w najgorszym stanie technicznym.

Przebudowa zakładu przyniesie oszczędności, dzięki którym zostanie zakupiony węgiel o mniejszej zawartości siarki. Tym samym zostaną spełnione parametry emisji SO2 w stosunku do wymagań dyrektywy MCP (Medium Combustion Plants), która będzie obowiązywała dla obiektu od 1 stycznia 2025 r. Realizacja zadania zwiększa wydajność kotła ciepłowniczego i ogranicza ilość spalanego węgla. Nastąpi dzięki temu redukcja emisji dwutlenku siarki o 1,658 ton/rok. Zmniejszeniu ulegnie także emisja CO2 (gazu cieplarnianego) do 410 ton/rok.

Wszystkie te działania będą miały bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza w Wadowicach. Przybliżą też TERMOWAD do uzyskania statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego”, czyli takiego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się:

– co najmniej w 50 proc. energię ze źródeł odnawialnych lub
– w 50 proc. ciepło odpadowe lub
– w 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji lub
– w 50 proc. wykorzystuje się połączenie ww. energii i ciepła.

Całkowita realizacja projektu zakończy się w I kwartale tego roku.

Źródło: Cire, UM Wadowice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *