DYREKTOR DEPARTAMENTU CIEPŁOWNICTWA O PEP2040

Polityka Energetyczna Polski do 2040 odpowie na wyzwania stojące przed energetyką. Transformacja ma obejmować wiele sektorów, ale to właśnie energetyka ma być tutaj kluczowa.

Branżę ciepłowniczą czekają wyzwania. Z jednej strony niesie je PEP40, a z drugiej działania Unii Europejskiej. Pojawiają się duże zmiany w podejściu do sektora ciepłowniczego jak i paliw kopalnych. Będzie to wymagało wysiłku, a co za tym idzie nakładów. Dekarbonizacja wskazywana jest jako jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością. W jakim stopniu nasza energetyka i ciepłownictwo będą wpisywały się w idee dekarbonizacji w następnych latach?

„Sektor ciepłowniczy ma pewną przewagę nad energetyką wielkoskalową, ze względu na swoją strukturę. To jest około 400 niezależnych podmiotów. To są jednostki wytwórcze zlokalizowane w miastach, blisko odbiorców. Jest to atut sektora, gdyż może wykorzystywać lokalne możliwości, które dają odnawialne źródła energii, może wykorzystywać różne technologie, niekoniecznie oparte o paliwa kopalne, ale i o lokalne zasoby. Zwiększanie ilości efektywnych systemów ciepłowniczych, zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu ciepła, będzie powodowało, że system ten będzie miał szansę wpisać się w ramy regulacyjne UE. Będzie mógł z sukcesem funkcjonować w następnych dekadach” – powiedział Piotr Sprzączak, dyrektor departamentu ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu, w Studio Forum Ciepłowników Polski.

Pytany o przyszłość OZE w ciepłownictwie, odpowiada: „Myślę, że kwestia odpadowa zasługuje na szczególne zaznaczenie, ze względu na to, że to pewien równoległy problem w wielu gminach, jeżeli chodzi o możliwość składowania tej wysokoenergetycznej frakcji odpadów. Chcemy, żeby te możliwości wykorzystania tego paliwa alternatywnego RDF w ciepłownictwie miało trochę większy udział i żeby pozwalało – w pewnym sensie – rozwiązywać problemy na poziomie gmin z zagospodarowaniem tej frakcji, a jednocześnie można było dzięki temu w sposób stabilny, zrównoważony czy z istotnym udziałem OZE pozyskiwać ciepło dla mieszkańców”.

Określił również działania resortu klimatu, mającego wpisywać się w ideę „Green Deal”.

„Jesteśmy po środku. Staramy się negocjować z KE na temat tego, aby te priorytety, które są ustalane, w jak największym stopniu odzwierciedlały potrzeby polskiego sektora ciepłowniczego, a z drugiej strony staramy się rozmawiać z uczestnikami rynku ciepłowniczego, żeby te regulacje i ramy regulacyjne, które są tworzone w Ministerstwie Klimatu w sposób stabilny, przewidywalny pozwalały im na prowadzenie działalności gospodarczej i ten dialog pozwalał na dalsze działania”.

Źródło: Portalkomunalny
Fot. Portalkomunalny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *