EBOIR WSPIERA MODERNIZACJĘ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W STOLICY TADŻYKISTANU

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) przeznacza fundusze na modernizację systemu ciepłowniczego w Duszanbe, stolicy Tadżykistanu. Pierwszy projekt w tym kraju w ramach programu EBOiR „Zielone Miasta” zmniejszy wpływ na środowisko miejskiego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Pakiet finansowy w wysokości do 10 mln USD, składający się z państwowej pożyczki w wysokości 5 mln USD oraz dotacji w wysokości 5 mln USD, zostanie przekazany przedsiębiorstwu ciepłowniczemu w Duszanbe. Pakiet ten zostanie wykorzystany na odbudowę, modernizację i rozbudowę istniejącej sieci ciepłowniczej oraz na remont przepompowni.

W ramach projektu, po raz pierwszy w Tadżykistanie, Duszanbe wprowadzi pilotażowo opomiarowanie na poziomie mieszkań oraz zakupi maszyny operacyjne i konserwacyjne oraz inny specjalistyczny sprzęt.

EBOR Green Cities zapewnia Duszanbe wsparcie w opracowaniu Zielonego Planu Działania dla Miasta (GCAP), który jest kluczowym narzędziem pomagającym miastom w określeniu ich wizji zrównoważonego rozwoju i celów strategicznych, a także działań i inwestycji mających na celu rozwiązanie priorytetowych kwestii środowiskowych. Duszanbe, liczące ponad 800 000 mieszkańców, jest największą gminą w Tadżykistanie. Specjalny Fundusz Udziałowców EBOR finansuje opracowanie GCAP dla miasta.

Po wdrożeniu, projekt będzie miał znaczący wpływ na klimat poprzez zmniejszenie rocznej emisji gazów cieplarnianych o około 39 000 ton ekwiwalentu CO2. Powinien on również przynieść roczne oszczędności wody w wysokości około 100 000 metrów sześciennych.

Źródło: E&P
Fot. Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *