EC W ZGIERZU Z DECYZJĄ O UZYSKANIU WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu realizuje kolejny etap Programu Inwestycyjnego Elektrociepłowni Zgierz, który zakłada zabudowę nowego układu kogeneracyjnego. Program ma zostać zrealizowany w 2023 r.

Podstawowym założeniem programu jest odejście w elektrociepłowni w Zgierzu od węgla brunatnego jako paliwa podstawowego na rzecz paliwa gazowego i oleju opałowego lekkiego jako paliwa rezerwowego. Wpisuje się to w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 roku planowane jest korzystanie w 70 procent ze źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła. Nowymi jednostkami podstawowymi elektrociepłowni będą silniki gazowe z generatorami energii elektrycznej wraz z kotłem wodnym gazowo-olejowym wsparte kolektorami słonecznymi. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie nie tylko na bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej i cieplnej, ale też na poprawę jakości powietrza w Zgierzu i okolicy.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, realizuje kolejne z wielu kroków prowadzących do budowy nowego układu kogeneracyjnego w oparciu o silniki gazowe o mocy ok. 16 MWe i 16 MWt, uzupełnionych instalacją kolektorów słonecznych i budowie mobilnego kotła wodnego gazowo-olejowego (KRS) o mocy ok. 7 MWt – powiedział Wojciech Portacha, zastępca dyrektora PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

Zgierska elektrociepłownia pozyskała szereg pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. Warunki przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej zostały wydane 18 marca br. Miejscem przyłączenia nowego źródła ciepła do sieci ciepłowniczej będą kolektory ciepłownicze, znajdujące się na terenie elektrociepłowni.

Z kolei 11 lutego br. Oddział uzyskał od Operatora Systemu Elektroenergetycznego PGE Dystrybucja warunki przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV, dla nowo projektowanych agregatów kogeneracyjnych.

Ponadto 25 stycznia br. zgierska elektrociepłownia uzyskała decyzję nr 2/2021 Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 125PE przewidzianej do zasilenia nowej elektrociepłowni zlokalizowanej przy ul. Energetyków 9 w Zgierzu.

Źrodło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *