ECO POMOŻE KSZTAŁCIĆ ELEKTRYKÓW

Energetyka Cieplna Opolszczyzny, Powiat Strzelecki i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich (CKZiU) podpisali dziś porozumienie w sprawie zacieśnienia współpracy na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego. To szansa dla młodzieży kształcącej się w zawodach: elektryk i technik elektryk.

Korzyści odniosą wszystkie strony porozumienia. W ramach podjętej współpracy CKZiU zyska wsparcie w realizacji procesu dydaktycznego, poprzez m.in. umożliwienie zdobywania przez uczniów praktycznych umiejętności w ramach zajęć, praktyk zawodowych oraz staży wakacyjnych w ECO. Porozumienie zakłada również współpracę w zakresie identyfikowania potrzeb i wymagań kwalifikacyjnych rynku pracy oraz kompetencji, które należy kształcić u uczniów, a także wsparcie działań promujących podjęcie pracy przez absolwentów CKZiU w ECO SA i jej oddziałach.

– Podpisane porozumienie daje każdej ze stron wymierne, choć niematerialne korzyści – mówi Mirosław Romanowicz, Członek Zarządu ds. operacyjnych ECO SA – My mamy możliwość pozyskania dobrze przygotowanych kandydatów na pracowników, którzy nie wymagają już dodatkowego przeszkolenia przed podjęciem pracy, a uczniowie wchodzą w dorosłość przygotowani praktycznie, stając się atrakcyjnym nabytkiem dla pracodawcy.

Współpraca rozpoczyna się już dziś, a jednym z jej priorytetów jest opracowanie systemu stypendialnego dla uczniów.

Fot. ECO

Źródło: ECO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *