PROGRAM AGROENERGIA UZUPEŁNIENIEM OBECNYCH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH

Program priorytetowy „Agroenergia” stanowi uzupełnienie zakresu dotychczasowych programów: Ciepłownictwo powiatowe, Energia Plus, Polska Geotermia Plus oraz Czyste powietrze i jest bezpośrednio skierowany do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii (OZE) – poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk.

O celach programu „AgroEnergia” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jakim jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko działalności rolniczej, poinformowali ministrowie: Henryk Kowalczyk oraz rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

– Dotacje i preferencyjne pożyczki pomogą rolnikom zmniejszyć zużycie chociażby wody oraz poprawią znacznie efektywność energetyczną w gospodarstwach rolnych. Program to również dobra wiadomość dla środowiska, gdyż przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej oraz jakości powietrza na obszarach wiejskich – powiedział minister Kowalczyk.

– Sądzę, że ta pomoc finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przełoży się na rzeczywiste podniesienie poziomu życia na polskiej wsi, pozwoli zlikwidować ubóstwo energetyczne oraz pewne zapóźnienia względem miast. Co najważniejsze poprzez zastosowanie alternatywnych źródeł energii rolnicy uzyskają korzyść finansową dla swoich domowych budżetów – wyjaśnił minister Ardanowski.

Całkowity budżet programu to 200 milionów złotych, z czego 120 mln przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, a 80 mln zł na wsparcie bezzwrotne. Rolnicy mogą otrzymywać wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) oraz magazynów energii.

Fot. Flickr/Gut Porter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *