ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ MODERNIZUJE ESTAKADĘ

Modernizowaną właśnie estakadą prowadzona jest sieć napowietrzna nad jednym z basenów portowych rzeki Elbląg – łączy ona teren zakładu General Electric z działkami miejskimi.

Estakada jest częścią magistrali DN 600 zasilającą wschodnią i środkową część Elbląga w ciepło.  

To dość nietypowa konstrukcja – jest nośnikiem sieci ciepłowniczej i biegnie osiem metrów nad powierzchnią wody, a większość elbląskiej sieci ciepłowniczej znajduje się pod ziemią. Celem modernizacji jest przygotowanie tej napowietrznej konstrukcji do pełnienia swojej funkcji przez kolejne lata oraz ograniczenie strat podczas przesyłu ciepła poprzez wymianę izolacji na biegnącej po niej sieci.  

Prace remontowo-konserwacyjne konstrukcji estakady wykonała wybrana w przetargu firma PIMIN z Krakowa. Zakres robót obejmował m.in. zdemontowanie nieużywanych rur sieci obcych, czyszczenie konstrukcji stalowej przęsła i podpór, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej oraz wykonanie nowych balustrad i nawierzchni chodnika roboczego.  Służby EPEC wymieniają izolację termiczną – zajmuje się tym Wydział Wykonawstwa i Remontów EPEC, odpowiedzialny w spółce również za prace okołociepłownicze.  

Prace potrwają do połowy września tego roku. Ich łączny koszt to 726 tys. zł.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła. 

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.  

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.  

Przedsiębiorstwo zatrudnia 172 pracowników.

Źródło: CIRE, EPEC

Fot: CIRE, EPEC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *