ELEKTROCIEPŁOWNIA PGE EC W KIELCACH ZOSTAŁA LAUREATEM ORŁA TYGODNIKA WPROST

Wśród tegorocznych laureatów nagrody Orła „Wprost” województwa świętokrzyskiego znalazła się kielecka elektrociepłownia. To kolejna, po nagrodzonym w 2022 r. Oddziale w Szczecinie, elektrociepłownia PGE Energia Ciepła, która znalazła się w gronie wyróżnionych przedsiębiorstw. Statuetkę podczas uroczystej gali, 27 lutego w Kielcach, odebrał Zbigniew Duda, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

– Jesteśmy zaszczyceni i dumni z otrzymanej nagrody. PGE Energia Ciepła od lat jest liderem ciepłownictwa w regionie, realizującym inwestycje z wykorzystaniem paliw nisko i zeroemisyjnych. Nasza spółka podejmuje działania rozwojowe gwarantujące bezpieczeństwo energetyczne miasta z jednoczesnym poszanowaniem środowiska oraz dbałością o komfort i zdrowie mieszkańców regionu. Mając na uwadze dobro odbiorców końcowych naszym celem przy planowaniu i realizacji inwestycji jest zapewnienie jak najniższej ceny wytwarzania ciepła i gwarancji jego dostaw. Umożliwia to szeroko pojęta dywersyfikacja surowców energetycznych wykorzystywanych w procesie produkcji – powiedział Zbigniew Duda, dyrektor Elektrociepłowni w Kielcach, PGE Energia Ciepła.

Elektrociepłownia w Kielcach od lat podejmuje działania inwestycyjne, których realizacja spowodowała wymierne efekty ekologiczne. Już od 2008 r. źródłem „zielonej energii” był duoblok energetyczny, sezonowo opalany zrębkami drzewa dostarczanymi od lokalnych przedsiębiorstw, dzięki czemu już wówczas zostało ograniczone roczne zużycie węgla. W 2014 r. wybudowano nowy turbozespół, wydzielając  z istniejącego duobloku kocioł biomasowy, w wyniku czego powstał całkowicie ekologiczny blok biomasowy, produkujący w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną. Natomiast już w tym roku, oddana zostanie do eksploatacji kotłownia gazowa o mocy 160 MW. Trwają także prace przy budowie bloku gazowego składającego się z turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 8 MWe oraz wodnego kotła odzysknicowego o mocy cieplnej ok. 14 MWt. Uruchomienie inwestycji opartych na spalaniu błękitnego paliwa pozwoli na dalsze działanie elektrociepłowni w sposób optymalny, z założeniem uzyskania konkurencyjnej ceny wytwarzania ciepła na rynku, w związku z możliwością produkcji energii cieplnej z różnych źródeł, zależnie od ceny surowców energetycznych i opłat za emisję CO2.

PGE Energia Ciepła nie tylko inwestuje w nowe instalacje, ale także modernizuje te istniejące, z uwzględnieniem trendów i wymagań obowiązujących regulacji środowiskowych, stosując przy tym najlepsze dostępne technologie na polskim rynku. Spółka aktywnie analizuje również rozwój technologii OZE oraz uwarunkowania i ich zmiany, które pozwoliłyby na ich wprowadzenie w ramach systemów ciepłowniczych, w których prowadzi działalność. W oparciu o te analizy mogą powstać rozwiązania, z jednej strony umożliwiające zwiększenie udziału ciepła z OZE w wolumenie ciepła dostarczanego do odbiorców końcowych, a z drugiej strony – umożliwiające utrzymanie i rozwój systemu ciepłowniczego.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *