ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA”, NALEŻĄCA DO PGE EC DZIELI SIĘ CIEPŁEM Z POTRZEBUJĄCYMI

Elektrociepłownia Zielona Góra, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”, podpisała porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) w Zielonej Górze, w ramach którego przekazała 21 grudnia br. symboliczny czek na kwotę 70 tys. złotych, wspierając najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego.

MOPS w oparciu o zapisy ustawy o pomocy społecznej wyłoni odbiorców wrażliwych społecznie, którzy za otrzymane wsparcie będą mogli pokryć rachunki za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Warunkiem uczestnictwa w programie jest korzystanie z ciepła sieciowego dostarczanego przez Elektrociepłownię „Zielona Góra”. W uroczystości przekazania symbolicznego czeku wzięli udział Dariusz Lesicki, zastępca Prezydenta Miasta oraz Katarzyna Zborowska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Akcję pomocy odbiorcom będących w trudnej sytuacji materialnej realizujemy od dwunastu lat. Elektrociepłownia „Zielona Góra”, która jako producent i jedyny dystrybutor ciepła sieciowego w mieście, jest nierozerwalnie związana z Zieloną Górą wychodzi naprzeciw potrzebom jego mieszkańców – naszych odbiorców – podkreślił Krzysztof Kwiecień, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Kolejny rok Elektrociepłownia „Zielona Góra” wsparła najbardziej potrzebujące rodziny w Zielonej Górze poprzez przekazanie 70 tys. złotych na pomoc osobom, której tej pomocy najbardziej potrzebują. Raz jeszcze serdecznie dziękuję i wierzę, że poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środki te trafią do najbardziej potrzebujących – Dariusz Lesicki, zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Bardzo dziękujemy za pomoc, którą Elektrociepłownia „Zielona Góra” nas obdarza co roku. Jest to bezcenne wsparcie dla naszych podopiecznych, osób starszych czy rodzin wielodzietnych, które borykają się z wieloma problemami finansowymi – mówi Katarzyna Zborowska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Środki przekazywane co roku na rzecz potrzebujących mieszkańców Zielonej Góry są przeznaczane na pokrycie opłat za ogrzewanie. Od początku trwania programu przekazano już blisko milion złotych na wparcie osób wrażliwych społecznie. W ubiegłym roku z pomocy finansowej skorzystało 151 rodzin.

Ogólnopolski program PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” skierowany jest do najbardziej potrzebujących odbiorców korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których spółka ma swoje elektrociepłownie, tj. m.in. w Gdańsku, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze i Krakowie.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *