ELEKTROCIEPŁOWNIE W GDAŃSKU I GDYNI PODSUMOWAŁY ZIMOWĄ PRODUKCJĘ CIEPŁA

Produkcja ciepła w trójmiejskich elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła trwa nieprzerwanie cały rok, a jej wielkość zależy od zapotrzebowania odbiorców. Z uwagi na pogodę ciepło produkowane jest wg dwóch parametrów: zimowych – przeważnie od września do maja i letnich – od czerwca do sierpnia. Sezon zimowy 2021/2022 trwał w Gdańsku 261 dni i był  dłuższy o 9 dni od poprzedniego. W Gdyni trwał 250 dni – 10 dni więcej niż w sezonie 2020/2021. Latem, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem mieszkańców na ciepło, w elektrociepłowniach trwają remonty i modernizacje.

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni pracują przez cały rok, a dystrybutorzy dostarczają mieszkańcom ciepło i ciepłą wodę niezależnie od pory roku – wtedy, gdy są  one potrzebne. To odbiorcy decydują, kiedy ogrzewanie zostanie włączone lub wyłączone. W 2021 roku na przykład początek tak wyznaczonego okresu zimowego przypadł w Gdańsku na 19 września, a koniec na 6 czerwca 2022 roku, w Gdyni natomiast zakończony właśnie okres zimowy rozpoczął się 24 września 2021 roku, a zakończył się 31 maja br.

Miniona zima nie była tak mroźna jak poprzednia. W Gdańsku najniższa średniodobowa temperatura wyniosła -9,2°C, w Gdyni natomiast -6,8°C. Dla porównania, podczas zimy 2020/2021 najniższa średniodobowa temperatura zewnętrza wyniosła w Gdańsku -13,8°C, a w Gdyni -11,8°C. Temperatury zewnętrzne i zapotrzebowanie odbiorców mają bezpośredni wpływ na ilość wytwarzanego przez elektrociepłownie ciepła. Mimo łagodniejszych temperatur, zarówno EC Gdańsk, jak i EC Gdynia wyprodukowały ciepło na porównywalnym z poprzednim okresem poziomie. Wynika to z rosnącej liczby odbiorców ciepła sieciowego. W całym 2021 r. Grupa GPEC przyłączyła do miejskiej sieci ciepłowniczej niemal 300 budynków na terenie Gdańska i Sopotu, a gdyński OPEC na terenie gmin Gdynia, Rumia i Kosakowo – ponad 230 budynków.

– Produkujemy ciepło i energię elektryczną całą dobę przez 7 dni w tygodniu, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne i komfort cieplny mieszkańcom Trójmiasta w każdych warunkach pogodowych – mówi Elżbieta Kowalewska, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże.  Wprawdzie latem wytwarzamy głównie energię na potrzeby ciepłej wody użytkowej, ale w razie ochłodzenia jesteśmy gotowi zwiększyć produkcję na cele ogrzewania i tym samym elastycznie zareagować na potrzeby cieplne mieszkańców – dodaje Elżbieta Kowalewska.

Latem działamy z myślą o zimie

Latem spada zapotrzebowanie na ciepło i okres ten to czas intensywnych działań w zakresie modernizacji i remontów całej infrastruktury w elektrociepłowniach.

Kampania remontowa rozpoczęła się z początkiem maja w EC Gdynia, gdzie jeden z bloków wytwórczych jest poddawany remontowi kapitalnemu. Tegoroczny remont bloku jest poszerzony o remont kapitalny generatora i wymagał kompletnego demontażu tego urządzenia i przewiezienia go do remontu fabrycznego. Demontaż i umieszczenie na naczepie transportowej ważącego ponad 60 ton stojana generatora były sporym wyzwaniem, zaś sam transport został zorganizowany nocami i wymagał specjalnych pozwoleń, jako tzw. transport nadgabarytowy. Poza generatorem konserwowane są pozostałe główne urządzenia blokowe – turbina i kocioł parowy. Czyszczeniu i naprawom podlegają także pompy, wymienniki ciepła oraz zawory i zasuwy pozwalające na sterowanie przepływami w rurociągach. W EC Gdańsk również prowadzony jest remont kapitalny jednego z bloków oraz jednego z kotłów parowych.

Poza blokami wytwórczymi przeglądom i konserwacji podlegają także wszystkie pozostałe urządzenia obu elektrociepłowni – od ciągów technologicznych służących rozładunkowi i transportowi węgla do kotłów, poprzez instalacje chemicznej obróbki i przygotowania wody, a na instalacjach umożliwiających bezpieczne i ekologiczne odprowadzenie spalin i popiołu z kotłów kończąc.

Wszystkie te działania mają jeden cel – być przygotowanym do zimy i niezawodnie, ekologicznie oraz efektywnie ogrzać wszystkich mieszkańców Trójmiasta korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wyzwania inwestycyjne

Niezależnie od pory roku i prowadzonej kampanii remontowej, w gdyńskiej elektrociepłowni trwa technologiczna „zmiana pokoleniowa”. Realizowany jest program modernizacji – w ramach strategii dekarbonizacji przyjętej w PGE Energia Ciepła. Demontowane są obecnie urządzenia w najstarszym budynku EC, który powstał prawie 50 lat temu. Po jego wyburzeniu powstanie nowoczesna kotłownia rezerwowo-szczytowa nr 2, w której zamontowane zostaną trzy olejowo-gazowe kotły wodne. W planach jest także budowa bloku gazowo-parowego wraz z magazynem ciepła – oczekujemy na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy do końca 2022 r.

– Podczas prac inwestycyjnych i remontowych produkcja ciepła odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem klientów, bez przerwy, niezależnie od pory roku. Inwestycje w nowe technologie i infrastrukturę zapewnią bezpieczeństwo energetyczne kolejnym pokoleniom mieszkańców Trójmiasta – dodaje Elżbieta Kowalewska.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *