ELEKTROWNIA TURÓW POMOŻE BOGATYNI W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ I SMOGIEM

Trzciniec, dzielnica Bogatyni, w sąsiedztwie której funkcjonuje kopalnia i elektrownia w Turowie, zostanie podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. 26 marca 2021 roku przedstawiciele PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Gminy Bogatynia oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bogatyni podpisali list intencyjny w tej sprawie. Dostarczenie mieszkańcom bogatyńskiego Trzcińca ciepła wyprodukowanego w należącej do PGE GiEK Elektrowni Turów przełoży się na redukcję smogu i zjawiska niskiej emisji powstającego w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domowych piecach.

Dzięki inwestycji poprawie ulegnie jakość powietrza w Bogatyni, a mieszkańcy otrzymają dostęp do stabilnych dostaw ciepła systemowego, które pomoże ograniczyć zjawisko niskiej emisji i problem smogu. W 2021 roku planowane jest wykonanie prac projektowych, a same prace przy podłączeniu mieszkańców Trzcińca do miejskiej sieci ciepłowniczej rozpoczną się w 2022 roku. Inwestycja w Trzcińcu będzie początkiem dalszego rozwoju sieci ciepłowniczej w gminie Bogatynia i kolejnych lokalizacjach.

„Dbałość o jakość powietrza należy do priorytetowych zadań PGE GiEK, ze względu na troskę o środowisko naturalne oraz odpowiedzialność za lokalną społeczność. Poprawa jakości powietrza, likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie odbiorców indywidualnych do sieci ciepłowniczych to niezwykle istotne dla nas działania, natychmiast poprawiające jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy miejscowości usytuowanych w sąsiedztwie aktywów PGE GiEK. Węgiel spalany w przydomowych, nieekologicznych instalacjach bez jakichkolwiek filtrów jest najbardziej niebezpieczny dla naszego zdrowia. Mieszkańcy Trzcińca z pewnością odczują zalety tego rozwiązania” – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Trzciniec znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Turów. Po II wojnie światowej wieś uzyskała nazwę Trzciniec, a w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w ramach zmian administracyjnych – została przyłączona jako dzielnica do Bogatyni. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym Elektrownia Turów zobowiązuje się do wykonania sieci ciepłowniczej o mocy cieplnej 1,3 MWt od źródła do uzgodnionego miejsca wpięcia oraz do dostarczania ciepła do ogrzewania miejscowości Bogatynia-Trzciniec w ilości ok. 10 000 GJ/rok.

„Bardzo się cieszę, że podpisaliśmy list intencyjny, ponieważ to pierwszy i bardzo ważny krok do wykonania tej wyczekiwanej przez mieszkańców Trzcińca inwestycji. Od kiedy objąłem funkcję burmistrza Bogatyni zabiegałem o to, by osoby mieszkające najbliżej elektrowni nie musiały palić w piecach. Ciepło systemowe znacząco poprawi komfort życia i jakość powietrza w tym rejonie. Dobra współpraca przynosi korzyści, przed nami realizacja tego ważnego zadania” – podkreśla Wojciech Dobrołowicz, pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

Technologia wytwarzania energii przez konwencjonalne bloki energetyczne w Elektrowni Turów wyposażone w kotły fluidalne wraz instalacjami służącymi ochronie środowiska sprawia, że są to jednostki o wysokiej sprawności, spełniające wszystkie wymogi środowiskowe wynikające z Konkluzji BAT. Energia elektryczna w blokach 1–6 jest wytwarzana w wysokosprawnej kogeneracji z wytwarzaniem ciepła, które zabezpiecza m.in. potrzeby grzewcze i wytwarzanie centralnej wody użytkowej dla przeważającej części mieszkańców Bogatyni zamieszkanej przez prawie 18 tys. osób

Łączna moc osiągalna planowanego źródła ciepła wynosi 219 MW. W zakresie dystrybucji i sprzedaży ciepła do odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Bogatynia opiera się ona przede wszystkim o infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną Elektrowni Turów i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bogatyni.

Oprócz miasta Bogatynia, Elektrownia Turów dostarcza również ciepło do Kopalni Turów oraz do odbiorców zlokalizowanych na terenie zakładu i znajdującym się w jego najbliższym otoczeniu, a także do własnych odbiorów (budynki administracyjno-gospodarcze). Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bogatyni natomiast prowadzi, zgodnie z udzielonymi koncesjami, działalność w zakresie obrotu i dystrybucji ciepła w postaci gorącej wody na terenie miasta i gminy Bogatynia. Tanie ciepło z procesu wysokosprawnej kogeneracji stanowi pod względem ekologicznym i ekonomicznym, najlepsze rozwiązanie dla odbiorców. Przyczynia się również do redukcji zjawiska niskiej emisji i problemu smogu, który na terenie gminy Bogatynia, z względu na nieefektywne spalanie paliw stałych w domowych piecach, jest wciąż uciążliwy dla mieszkańców, zwłaszcza w okresach zimowych. Produkcja i sprzedaż ciepła wynosi obecnie w Elektrowni Turów ok. 0,7–0,9 mln GJ ciepła rocznie.

Źródło: PGE GiEK
Fot. PGE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *