ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA DLA ENERGETYKI

„Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki” to hasło przewodnie VII Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku. W wydarzeniu tym wzięli udział minister Henryk Kowalczyk i wiceminister Michał Kurtyka.

W ramach szczytu odbyła się sesja plenarna “Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne”, w trakcie której minister Henryk Kowalczyk odniósł się do celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Udział węgla i paliwa gazowego, czyli energetyki emisyjnej, jest w Polsce znaczący, ale zgodnie ze strategią energetyczną jego udział będzie malał. To kierunek, który będzie wspierany przez Ministerstwo Środowiska, bo bez zmniejszania udziału energetyki emisyjnej w całej puli produkcji energii elektrycznej nie osiągniemy celu neutralności klimatycznej – zaznaczył minister Kowalczyk.

Henryk Kowalczyk,
minister środowiska
fot. Krystian Maj / KPRM /Flickr

Jak dodał jest kilka możliwości, aby ten cel osiągnąć. Po pierwsze chodzi o zmniejszenie udziału energetyki emisyjnej, po drugie – o starania, aby zwiększać możliwości pochłaniania dwutlenku węgla, w tym miejscu zwracając uwagę na rolę rozwoju lesistości.

W trakcie debaty minister Kowalczyk podsumował także szczyt COP24, który odbył się w grudniu 2018 r. w Katowicach.

Szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach to podwójny sukces – zarówno organizacyjny, jak i negocjacyjny, ponieważ nie jest łatwo jednomyślnie przyjąć wspólną deklarację, kiedy w konferencji uczestniczy prawie 200 państw. Mimo wielkich emocji taką deklarację udało nam się uzgodnić i COP24 zakończył się przyjęciem Pakietu Katowickiego, wdrażającego Porozumienie paryskie w życie – podkreślił minister Kowalczyk.

W trakcie Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego wiceminister Michał Kurtyka został uhonorowany statuetką „Bursztyn Polskiej Energetyki 2019”. Nagroda ta przyznawana jest osobom, instytucjom, bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą.

Prezydent COP24 Michał Kurtyka otrzymał wyróżnienie za skuteczne przewodzenie polskiej Prezydencji. Kapituła doceniła również jego osobiste zaangażowanie w finalizację porozumienia międzynarodowego – Katowickiego Pakietu Klimatycznego (Katowice Rulebook), zobowiązującego wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.
Fot. Tomasz Godlewski/Flickr

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *