EPEC INWESTUJE W CHP – PROEKOLOGICZNY PROGRAM INWESTYCYJNY ZE ŚRODKÓW UE

Mieszkańcy Elbląga zyskają ekologiczną energię cieplną i elektryczną pochodzącą z nowoczesnego źródła. W dn. 17.02.2021 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało z Krajową Agencją Poszanowania Energii kompleksową umowę na przygotowanie dokumentacji budowy systemu, który będzie dofinansowany ze środków europejskich. Grant pozyskany został z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu ELENA. Inwestycja jest zgodna z przyjętą przez rząd „Polityką energetyczną Polski 2040” (PEP2040) oraz z uchwałami Rady Miejskiej w Elblągu.

„Umowa jest początkiem procesu budowania i rozwijania bezpieczeństwa energetycznego dla Elbląga – mówi Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga ds. Gospodarczych. Współpraca z KAPE i realizacja nowoczesnego, kogeneracyjnego, miejskiego źródła ciepła przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście, poprawi jego atrakcyjność dla mieszkańców.”

Celem współpracy EPEC z KAPE jest zbudowanie w Elblągu dodatkowego źródła ciepła tzw. wysokosprawnej kogeneracji. Kogeneracja to skojarzona produkcja, która w jednym procesie technologicznym spalania gazu łączy wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu może wykorzystać pierwotną energię znacznie efektywniej niż w przypadku produkcji w źródłach konwencjonalnych.

W ramach dalszej współpracy KAPE z EPEC powstanie również magazyn ciepła i farma fotowoltaiczna o mocy ok. 1MWe. Łączna wartość projektu to 70 mln zł, a termin oddania do eksploatacji farmy fotowoltaicznej planowany jest na koniec 2023 roku, natomiast zakończenie inwestycji w wysokosprawną kogenerację przewidziane jest na 2025 rok.

„W ramach projektu ELENA stajemy się partnerem strategicznym dla małych i średnich przedsiębiorstw energetyki cieplnej i pomagamy tym przedsiębiorstwom spełnić wymagania wynikające z dyrektyw i norm, które już wkrótce będą obowiązywać w Polsce” – mówi Krzysztof Skowroński z KAPE, dyrektor projektu ELENA.

Podpisana w dn. 17.02.2021 umowa obejmuje opracowanie studium wykonalności projektu, przygotowanie dokumentacji celem uzyskania decyzji środowiskowej, wykonanie audytu i skompletowanie niezbędnych dokumentów i złożenie wniosku o dofinansowanie. Wartość tego etapu umowy wynosi 277 000 zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 190 tys. zł.

„Umowa pomiędzy EPEC i KAPE jest pierwszym krokiem w kierunku dostarczenia mieszkańcom Elbląga ciepła i prądu pozyskanych z innowacyjnego systemu oraz odejścia od węgla jako paliwa w ciepłowni EPEC przy ulicy Dojazdowej. Celem jest zapewnienie mieszkańcom Elbląga ciepła z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, zgodnych ze światowymi standardami” – mówi Andrzej Kuliński, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

O KAPE i programie ELENA

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) jest firmą działającą w obszarze efektywnego zarządzania energią i działa na rynku od ponad 25 lat. Firma oferuje m.in. kompleksowe, niezależne doradztwo i projektowanie oraz wykonuje audyty dla branży przemysłowej i budownictwa. Prowadzi krajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne
i świadczy usługi dla jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją gospodarki niskoemisyjnej.

Program ELENA (European Local Energy Assistance) jest inicjatywą Komisji Europejskiej realizowaną przez Europejski Banku Inwestycyjny (EBI) w ramach programu Horyzont 2020. ELENA zapewnia dotacje (granty) na pomoc techniczną skoncentrowaną m.in. na wdrażaniu programów efektywności energetycznej i rozproszonej energii odnawialnej.

Wg informacji uzyskanych od EBI do końca 2019 roku wysokość wsparcia z tego źródła wyniosła 180 mln Euro, a łączna wartość inwestycji przekroczyła już 6,6 mld Euro.

Źródło: EPEC
Fot. EPEC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *