FRANCJA WALCZY O CZYSTE POWIETRZE

Długo wyczekiwany we Francji nowy projekt ustawy energetyczno-klimatycznej zaprezentowany został 30 kwietnia br. podczas posiedzenia Rady Ministrów.

Projekt wpisujący się w ustalenia Porozumienia paryskiego i zakładający osiągnięcie neutralności klimatycznej, wydaje się być bardzo ambitny. Jednak zdaniem organizacji Climate Action Network brakuje w nim jasno sprecyzowanych krótko-terminowych środków do realizacji założeń.

Projekt zakłada:
o Wzmocnienie ambicji w kwestii redukcji gazów cieplarnianych w celu jak najszybszego osiągnięcia neutralności klimatycznej.
o Zmniejszenie zużycia paliw kopalnych w produkcji energii o 40 proc. do 2030 r.
o Ustanowienie Wysokiej Rady ds. Zmian Klimatu (HCC), której zadaniem miałoby być przedstawianie opinii dot. skuteczności rządowych działań oraz środków w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
o Nadanie nowych uprawnień ministrowi energii, który miałby możliwości ograniczenia rocznego czasu pracy elektrociepłowni opalanych węglem o wysokiej emisyjności.
o Ustanowienie środków służących przeniesieniu pracowników, którzy będą poszkodowani na skutek ilości liczby elektrowni węglowych.
o Zwiększenie liczby kontroli (również na placach budowy nowych inwestycji energetycznych).

Kolejnym etapem legislacyjnym projektu jest skierowanie go do prac podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego co zgodnie z medialnymi informacjami ma nastąpić pod koniec czerwca br.
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *