FUNDUSZ INNOWACJI: 70 PROJEKTÓW ZAPROSZONYCH DO ZŁOŻENIA PEŁNEGO WNIOSKU

W wyniku oceny pierwszego etapu procesu składania wniosków 70 projektów zaproszono do kontynuowania drugiego etapu i złożenia pełnych wniosków w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów na dużą skalę w ramach Funduszu Innowacji, a wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach.

Po sprawdzeniu dopuszczalności i kwalifikowalności wszystkich 311 otrzymanych wniosków niezależni oceniający ocenili je pod kątem kryteriów przyznania dotacji w pierwszym etapie: unikanie emisji gazów cieplarnianych, potencjał innowacyjny, dojrzałość finansowa, techniczna i operacyjna projektu.

70 najlepiej ocenionych projektów zaprasza się do złożenia pełnego wniosku w drugim etapie zaproszenia, w którym zostaną one ocenione pod kątem wszystkich kryteriów, w tym skalowalności i efektywności kosztowej, do dnia 23 czerwca 2021 r. Drugi etap pozostaje bardzo konkurencyjny, ponieważ projekty mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 7 mld EUR, w oparciu o informacje zawarte we wnioskach złożonych na pierwszym etapie.

Projekty, które nie zostały zaproszone do drugiego etapu, a które mogą zwiększyć swoją dojrzałość dzięki pomocy na rzecz rozwoju projektów (PDA), zostały poinformowane, że Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ocenia obecnie ich wniosek i może zostać zaproszony do podpisania z nimi umowy PDA.

Mauro Petriccione, dyrektor generalny DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu, powiedział: “Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wnioskodawcom za złożenie projektów w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków do Funduszu Innowacji dla projektów na dużą skalę. Wspaniale było zobaczyć tak wiele, tak interesujących projektów z dziedziny czystych technologii. Bardzo się cieszę, że projekty zaproszone do drugiego etapu konkursu stanowią dobrą i zróżnicowaną mieszankę technologii, lokalizacji i sektorów. Zaproszenie do składania wniosków jest bardzo konkurencyjne, dlatego chciałabym zachęcić projekty, które nie przeszły do drugiego etapu, aby nadal interesowały się Funduszem Innowacji i ponownie złożyły wnioski w ramach nadchodzących zaproszeń, w tym w późniejszym okresie tego roku. Nie zapominajmy również, że inne unijne i krajowe instrumenty finansowania są ukierunkowane na wspieranie ekologicznej transformacji UE. Instrument na rzecz odbudowy i odporności oraz inne fundusze unijne są bardzo dobrze przystosowane do finansowania innowacji w zakresie czystych technologii, dlatego wnioskodawcy mogą nawiązać współpracę z odpowiednimi państwami członkowskimi”.

Dwa kolejne nabory – jeden dla projektów na dużą skalę i jeden dla projektów na małą skalę – zostaną ogłoszone przed końcem 2021 r.

Źródło: EC
Fot. EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *