GŁÓWNE CELE CIEPŁOWNICTWA W HORYZONTACH 2030 I 2050 R.

Dla transformacji branży ciepłowniczej kluczowe są dwie daty graniczne – 2030 i 2050 r. Wynikają one z zaostrzającej się polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która będzie wymuszać zmianę paliwa w instalacjach ciepłowniczych.

Docelowo cały obszar Unii Europejskiej (bez podziału na poszczególne państwa) powinien być w połowie stulecia neutralny klimatycznie. To sytuacja, w której emisje generowane przez gospodarkę będą bilansować się z ich pochłanianiem przez lasy i nowe technologie takie jak instalacje wychwytywania i składowania CO2 (Carbon Capture and Storage).

Polska podczas szczytu Rady Europejskiej w grudniu 2019 r. co prawda nie zobligowała się do wyznaczenia 2050 r. jako daty granicznej dla osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale niewykluczone, że niebawem to uczyni. Wynika to m.in. ze wstępnych założeń nowego unijnego „Planu Marshalla”, który ma stanowić panaceum na gospodarcze problemy Starego Kontynentu wywołane pandemią koronawirusa. Środki delegowane do państw członkowskich mają być wedle pojawiających się doniesień w jakimś zakresie powiązane z walką o obniżenie emisji CO2.

Z tego względu branża ciepłownicza jak i inne emisyjne sektory są zmuszone podjąć wysiłek modernizacyjny:

• Od 1 stycznia 2021 r. konieczne będzie „zazielenienie” lub „usłonecznienie” źródeł produkujących ciepło dla nowych budynków tak, by udział węgla wynosił w nich maksimum 45 proc.
• Kolejno do 2022, 2024 i 2040 r. trzeba będzie dostosować źródła ciepła do nowych norm emisji pyłów NOx i SOx przed końcem derogacji tj. wyłączeń przyznanych sektorowi na specjalnych zasadach przez Komisję Europejską w ramach dyrektyw IED i MCP.
• Do 2025 r. konieczna będzie zmiana instalacji o mocy do 20 MWt w taki sposób by stanowiły miks 50% udziału kogeneracji i OZE.
• Do 2030 r. należy zredukować emisję CO2 o 40 proc. względem 1990 r.
• Do 2030 r. udział OZE w strukturze wytwarzania ciepła powinien sięgnąć 32 proc. Oznacza to wzrost o 1,1 proc. do 1,3 proc. rocznie.
• Do 2030 r poprawa efektywności energetycznej powinna wynieść 32,5 proc., a więc wzrastać o 0,8 proc. rocznie.
• Do 2050 r. należy zdekarbonizować budynki w kierunku osiągnięcia przez nie neutralności klimatycznej.

Więcej na ten temat w raporcie IGCP.

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *