GREEN DEAL [OFICJALNE DOKUMENTY]

Dziś Komisja Europejska oficjalnie opublikowała dokumenty dot. flagowej inicjatywy pod nazwą “Green Deal” (Zielony Ład). Jednym z opublikowanych dokumentów jest mapa drogowa zawierająca harmonogram szczegółowych działań wchodzących w skład ww. inicjatywy.

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych planów KE wraz z ich harmonogramem:

 • Zawiązanie Europejskiego Paktu Klimatycznego – marzec 2020 r.
 • Zaproponowanie Europejskiego Prawa Klimatycznego mającego zagwarantować osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku – marzec 2020 r.
 • Przygotowanie spójnego planu dot. podniesienia celu redukcji emisji do min. 50% – lipiec-sierpnień 2020 r.
 • Przeprowadzenie rewizji kluczowych aktów prawnych m.in. dyrektywy o efektywności energetycznej, dyrektywy o OZE, rozporządzenia dot. wspólnego wysiłku – czerwiec 2021 r.
 • Przeprowadzenie rewizji Dyrektywy o opodatkowaniu energii – czerwiec 2021 r.
 • Zaproponowanie podatku granicznego od węgla – 2021 r.
 • Stworzenie nowej Europejskiej Strategii w związku ze zmianami klimatu – 2020/2021 r.
 • Dokonanie oceny Krajowych Planów na rzecz Energii i Klimatu – czerwiec 2020 r.
 • Stworzenie Strategii dla inteligentnej integracji sektorów – 2020 r.
 • Stworzenie inicjatywy stymulującej renowacje w sektorze budowlanym – 2020 r.
 • Dokonanie ewaluacji rozporządzenia dot. sieci transeuropejskich w sektorze energii – 2020 r.
 • Opracowanie strategii transformacji przemysłu – marzec 2020 r.
 • Opracowanie Planu działania dla gospodarki o obiegu zamkniętym – marzec 2020 r.
 • Zaproponowanie reform legislacyjnych w kwestiach odpadów – od marca 2020 r.

Oficjalne dokumenty mogą Państwo znaleźć tutaj.

Źródło: KE
Fot. KE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *