HOLENDERSKIE CIEPŁOWNICTWO KOMUNALNE NABIERA ZIELONEGO PRZYSPIESZENIA

50 mln EUR kredytu EBI dla holenderskiej spółki zajmującej się zrównoważoną energią i odpadami HVC, wspieranego w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, na wsparcie 5-letnich planów inwestycyjnych HVC. Finansowanie zostanie wykorzystane na zapewnienie ogrzewania ze źródeł odnawialnych dla ogrodnictwa szklarniowego w holenderskim regionie “Westland”, a także na rozbudowę sieci ciepłowniczych w regionach wokół Alkmaar i Dordrecht.

HVC Group, firma zajmująca się zrównoważoną energią i odpadami w Holandii, podpisała 15-letnią umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 50 mln euro. Finansowanie EBI jest wspierane w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. HVC wykorzysta ten kredyt na realizację swoich planów inwestycyjnych w latach 2020-2024, które obejmą zarówno rozbudowę istniejących sieci ciepłowniczych w Alkmaarze i Dordrechcie, jak i inwestycje w źródła geotermalne do ogrzewania szklarni w regionie Westland.

Około jedna piąta kosztów projektu zostanie przeznaczona na rozbudowę istniejących sieci ciepłowniczych HVC w regionach Alkmaar i Dordrecht, które EBI wspierał na początku lat 2000. Tutaj HVC zastąpi pojedyncze kotły grzewcze na gaz ziemny w budynkach mieszkalnych i komercyjnych istniejącymi scentralizowanymi i bardziej zrównoważonymi systemami wytwarzania ciepła (biomasa i częściowo odnawialne odpady), a także zwiększy liczbę przyłączy. Powyższe działania są częścią szerszego programu ciepłowniczego, o którym zdecydowali akcjonariusze HVC w maju 2020 roku. Program ten obejmuje nowe sieci ciepłownicze na obszarze działania firmy HVC, jak również działania mające na celu zapewnienie bardziej zrównoważonych źródeł ciepła.

W regionie “Westland”, znanym z branży ogrodnictwa szklarniowego, HVC zastąpi naturalne ogrzewanie gazowe dla szklarni ogrodniczych niskoemisyjną energią geotermalną, instalując kilka geotermalnych źródeł ciepła. Odejście od ogrzewania gazem ziemnym przyniesie korzyści zarówno pod względem kosztów, jak i ochrony środowiska.

Komisarz ds. gospodarki, Paolo Gentiloni, powiedział: “Cieszę się, że plan inwestycyjny wspiera kredyt w wysokości 50 mln EUR przyznany przez EBI dla HVC Groep, przedsiębiorstwa zajmującego się zrównoważoną energią i odpadami w Holandii. Projekt ten pokazuje, jak może wyglądać przyszłość ogrzewania w Europie: dzięki temu kredytowi firma HVC będzie mogła instalować w budynkach i szklarniach ogrodniczych bardziej scentralizowane i zrównoważone wytwarzanie ciepła w oparciu o biomasę, odpady odnawialne i niskoemisyjną energię geotermalną. To wspaniała inicjatywa, która oszczędza pieniądze i jest dobra dla naszego klimatu”.

Ingrid Tigchelaar, dyrektor finansowy HVC, powiedziała o umowie: “Program ciepłowniczy HVC stanowi znaczący wysiłek na rzecz zrównoważonego rozwoju w Holandii, a wsparcie EBI pozwala nam na przyspieszenie tego procesu. Wspólnie z naszymi udziałowcami i różnymi korporacjami zajmującymi się budownictwem socjalnym mamy i wykazujemy cierpliwość, która jest niezbędna do realizacji tego udanego podejścia”.

“Jak przedstawiono w niedawno zatwierdzonej przez Bank Ochrony Klimatu mapie drogowej, w najbliższych latach EBI znacznie zwiększy swoje finansowanie na rzecz klimatu. W ten sposób jeszcze ważniejsza staje się poprawa śladu węglowego holenderskiego sektora ogrodnictwa szklarniowego” – powiedział wiceprezes EBI Christian Thomsen i dodał, że “Cieszymy się, że możemy ponownie nawiązać współpracę z HVC po sfinansowaniu pierwotnych sieci ciepłowniczych, które teraz zostaną rozbudowane, szczególnie w obecnej chwili, kiedy to zarówno koszty, jak i środowisko mają zasadnicze znaczenie”.

Jest to piąta pożyczka EBI dla HVC, którą EBI wspiera od 1994 roku. Na przestrzeni lat sfinansował on ważne kroki na drodze do przekształcenia HVC w przedsiębiorstwo zajmujące się zrównoważoną energią i ciepłownictwem komunalnym.

Źródło: EC
Fot. Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *