Technology

ZAPRASZAMY NA XVI KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU [PATRONAT]

2 dni debat na temat kondycji i perspektyw polskiego sektora

Lifestyle

RECENT NEWS

Social Counter

Popular News

Trending News

Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Prawy slider Wiadomości

RUSZYŁ NABÓR DO „INKUBATORA WNIOSKÓW LIFE 2021”

Tegoroczny nabór do „Inkubatora wniosków LIFE” potrwa do 15 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozszerzył katalog

Polecane Prawy slider Wiadomości

EC „ZIELONA GÓRA” PODSUMOWAŁA ZIMĘ 2020/21

Elektrociepłownia „Zielona Góra” podsumowała zakończoną zimę. W tym roku zima była mroźniejsza od ubiegłorocznej. 12 lutego br. odnotowano najniższą

Prawy slider Wiadomości

MNIEJ AWARII SIECI ENERGETYCZNEJ TAURONA

O ok. 18 procent rok do roku obniżają się średnio wskaźniki awaryjności sieci TAURON w ostatnich latach. Dla klientów oznacza to skrócenie czasu i mniejszą

Polecane Prawy slider Wiadomości

CIEPŁO PRZEZ CAŁY ROK OD PGE ENERGIA CIEPŁA

PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, zapewnia ciepło w domach dla 2 mln odbiorców w 13 miastach w Polsce. Spółka dba o komfort cieplny

Polecane Prawy slider Smog Wiadomości

MIASTO Z KLIMATEM 2.0 – INAUGURACJA NOWEJ EDYCJI INICJATYWY

Minister klimatu i środowiska wraz z Burmistrzem Gminy Brwinów, Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Dyrektorem

Prawy slider Ważne Wiadomości

REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH O 13,3% W 2020 R.

Emisje gazów cieplarnianych przez operatorów objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) spadły w 2020 r. o 13,3 proc. w porównaniu z 

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

MAŁOPOLSCY SOŁTYSI CHCĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Z WFOŚ

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów zadeklarowało chęć współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie ograniczenia problemu niskiej emisji

Prawy slider Wiadomości

WIATR NAPĘDZA ZIELONY ZWROT TAURONA

W ubiegłym roku farmy wiatrowe TAURONA dostarczyły około 970 GWh energii elektrycznej, co oznacza 40 proc. wzrost produkcji wobec 2019 roku. Taka ilość

Prawy slider Ważne Wiadomości

ZMP: STANOWISKO W SPRAWIE SYTUACJI W POLSKIM CIEPŁOWNICTWIE

W minionym tygodniu zarząd Związku Miast Polskich przyjął stanowisko w sprawie sytuacji w polskim ciepłownictwie. Samorządowcy oczekują od rządu, żeby 

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

MODERNIZACJA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH W WIETRZYCHOWICACH

Budynek Urzędu Gminy i remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych przejdą proces termomodernizacji, dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy