Technology

Lifestyle

RECENT NEWS

Social Counter

Popular News

Trending News

Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

MANIA: DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE TWORZYMY EFEKT SKALI

Robert Mania, Prezes Zarządu MEC Koszalin, w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo mówi m.in. o tym dlaczego dostawcy powinni wspólnie podejmować

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

LEWANDOWSKI: ZMIENIA SIĘ ROLA DYSTRYBUTORÓW CIEPŁA

Marcin Lewandowski, Prezes Zarządu Grupy GPEC, w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo mówi m.in. o tym w jaki sposób zmienia się rola dystrybutorów

Dobre praktyki Prawy slider Wiadomości

GROBELNY: AKCJA 20 STOPNI PODOBA SIĘ MIESZKAŃCOM

Jarosław Grobelny, Prezes Zarządu PEC Gniezno , w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo mówi m.in. o akcji '20 stopni'.

Dobre praktyki Prawy slider Wiadomości

SLANINA: PROGRAM PROMOCJI CIEPŁA SYSTEMOWEGO NAJLEPSZYM MECENASEM CIEPŁOWNICTWA

Jacek Slanina, Dyrektor Projektów i Marketingu MPEC Konin , w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo mówi m.in. o korzyściach płynących ze wspólnych

Ciepło systemowe Lewy slider Ważne Wiadomości

WSPARCIE NCBR DLA TRANSFORMACJI CIEPŁOWNICTWA

Wojciech Racięcki, Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w rozmowie z portalem Nowoczesne

Ciepło systemowe Prawy slider

PEC CIECHANÓW ŚWIĘTOWAŁ SWOJE 30-LECIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z .o. świętował 8 września Jubileusz 30-lecia powstania a jednocześnie zakończenia I etapu jej

Prawy slider Ważne Wiadomości Wywiady

MICHALSKI: CIEPŁOWNICTWO SYSTEMOWE TO PRIORYTET DLA NFOŚIGW

Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo mówi

Ciepło systemowe Legislacja Prawy slider Wiadomości Wywiady

SAŁEK: JEST PRZESTRZEŃ DO ROZMÓW O USTAWIE DEDYKOWANEJ CIEPŁOWNICTWU

Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo

Prawy slider Wiadomości

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W BIAŁYMSTOKU DZIĘKI NFOŚIGW

Zespół Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku przejdzie gruntowną modernizację energetyczną. Wsparcie w wysokości 2,6 mln zł z 

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

„WIELKA BRYTANIA MUSI UWOLNIĆ PEŁNY POTENCJAŁ CIEPŁOWNICTWA”

Ciepłownictwo jest często pomijanym, ale kluczowym elementem osiągnięcia zerowej emisji netto. W Wielkiej Brytanii około 85% domów jest nadal ogrzewanych