Social Counter

Popular News

Trending News

Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W AUGUSTOWIE

Projekt modernizacji sieci cieplnych MPEC "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie zostanie wsparty przez NFOŚiGW dotacją i pożyczką ze środków krajowych. Blisko 2,6

Dobre praktyki Lewy slider Wiadomości

DOLNY ŚLĄSK LIDEREM W ZAKRESIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Ponad 10 mln złotych łącznie przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu gminom: Jaworzyna Śląska i Ząbkowice Śląskie.

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

MICHAŁ WERPULEWSKI NA XXVI FORUM CIEPŁOWNIKÓW POLSKICH

Michał Werpulewski, Operation Manager w Fortum, w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo mówi o tym czym jest DSR i w jakich miastach możemy

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

BARTOSZ KRYSTA NA XXVI FORUM CIEPŁOWNIKÓW POLSKICH

Bartosz Krysta, członek zarządu Veolia Polska, w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo mówi m.in. o potrzebie tworzenia dobrych przepisów dla

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

CEZARY ARCISZEWSKI NA XXVI FORUM CIEPŁOWNIKÓW POLSKICH

Cezary Arciszewski, Prezes PEC w Policach, w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo mówi m.in. o oczekiwaniach sektora

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

NOWY PŁASZCZ DLA DRUGIEGO KOMINA GDAŃSKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI

Drugi komin w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku, należącej do Grupy PGE, przechodzi modernizację. Dzięki niej, oprócz wyremontowanej

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

START INSTALACJI URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH EC CZECHNICA

Gotowy jest fundament turbiny parowej na placu budowy Nowej EC Czechnica. Rozpoczyna się instalacja pierwszych elementów wyposażenia technologicznego w tym

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOGENERACJA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 6 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 188 mln zł, czyli na poziomie porównywalnym do tego samego

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

PGE EC GWARANTUJE DOSTAWY CIEPŁA W NADCHODZĄCYM SEZONIE JESIENNO-ZIMOWYM

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, produkująca ciepło dla kilkunastu dużych polskich miast zapewnia, że w zbliżającym się sezonie jesienno-zimowym

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

ARTUR MICHALSKI NA XXVI FORUM CIEPŁOWNIKÓW POLSKICH

Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo mówi