IGCP O POLSKIM CIEPŁOWNICTWIE W UE

W organach UE trwają prace nad dokumentami, które określą ramy brzegowe przyszłej polityki UE, w tym w odniesieniu do klimatu jak i energetyki i przemysłu. Ważne jest dołączenie do europejskiej dyskusji na jak najwcześniejszym etapie, dlatego zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie już teraz odbywa cykl spotkań na zaproszenie poszczególnych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej.

Wiadomo już, że w Parlamencie Europejskim koalicję chadeków i socjalistów (która rządziła w poprzedniej kadencji) uzupełnią Zieloni oraz Liberałowie z Alde. Co to oznacza w praktyce? Dalsze zacieśnienie polityki klimatycznej, dążenie do neutralności klimatycznej i dyskusję o dalszej transformacji energetycznej.

Jacek Szymczak, prezes IGCP i Bogusław Regulski, wiceprezes IGCP
podczas wizyty w Brukseli

Dlatego 17 czerwca zarząd Izby spotkał się z kierownictwem DG Clima. W pierwszej części spotkania omówiono charakterystykę i kondycję polskiego sektora ciepłowniczego, także na tle innych państw UE. Zwrócono szczególna uwagę na szereg wyzwań stojących przed branżą, szczególnie w kontekście, newralgicznych dla branży ciepłowniczej, licznymi inicjatywami zmierzającymi do zaostrzenia polityki klimatycznej Wspólnoty. W dalszej części spotkania dyskusja dotyczyła zmian w polityce ETS, możliwości pozyskiwania środków finansowych dla ciepłownictwa, a także szeroko omawianej polityki neutralności emisyjnej UE do roku 2050 r.

Rozmówcy podkreślili, że doceniają wysiłki IGCP, której władze regularnie spotykają się z przedstawicielami KE. Dzięki tej aktywności udało się uzyskać m.in. derogacje w ramach dyrektywy o średnich obiektach spalania, utrzymać część darmowych uprawnień do emisji CO2 dla ciepłownictwa czy uniknąć trudnego do zaakceptowania dla ciepłowników zapisu o obowiązku przyłączania źródeł OZE do systemów ciepłowniczych w dyrektywie OZE. Dziś działania IGCP skupiają się na monitorowaniu nowego, dużego pakietu legislacyjnego, który może mieć wpływ na cały sektor – długoterminowej strategii dla przemysłu. W ramach tego pakietu omawianych będzie szereg rozwiązań, łagodzących koszty tzw. transformacji energetycznej. Dlatego jest to najlepszy moment na zaznaczanie swojej obecności i zgłaszanie, na razie w formie ogólnej, własnych postulatów.

Zarząd Izby w kolejnych dniach będzie kontynuował spotkania, tym razem z kierownictwem Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki.

Ponadto podczas wizyty w Brukseli prezes Jacek Szymczak i wiceprezes Bogusław Regulski wzięli udział w konferencji EUSEW 2019. Popularny „Energy Week” był poświęcony odnawialnym źródłom energii i efektywności energetycznej w Europie. Podczas sesji organizowanych przez Komisję Europejską zainteresowane strony koncentrują się głównie na dyskusjach dotyczących zrównoważonej energetyki.
Fot. Pixabay, materiały IGCP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *