NFOŚIGW: INOWROCŁAWSKI ZEC ZADBA O JAKOŚĆ MIEJSKIEGO POWIETRZA

Dofinansowanie w kwocie ponad 21 mln zł pozwoli zrealizować projekt pn. Budowa hybrydowego źródła energii w oparciu o skojarzoną produkcję ciepła i energii elektrycznej dla systemu ciepłowniczego Osiedla Uzdrowiskowego Miasta Inowrocławia zlokalizowanego w budynku dawnej Ciepłowni przy ul. Armii Krajowej 9A. Całkowity koszt inwestycji to: 33,5 mln zł. Kwota dotacji udzielonej z NFOŚiGW sięgnie 10,5 mln zł, a kwota pożyczki 10,6 mln zł. Środki będą pochodzić z programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ciepłownictwo Powiatowe – II nabór. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia widocznym już w 2025 r. będzie m.in. redukcja zużycia energii pierwotnej o 142 550 GJ/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej o 12 193 GJ/rok i mniejsza o 23 598 ton/rok emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone przez  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (którego 100% udziałów posiada Gmina Miasto Inowrocław) do końca 2024 r. Przewidziano budowę wysokosprawnej kogeneracyjnej instalacji energetycznej złożonej z 3 silników gazowych (moc cieplna 5,676 MWt, moc elektryczna 4,5 MWe), 2 kotłów gazowych (moc cieplna 18,80 MWt, moc w paliwie 19,99 MW) i 2 kotłów gazowo-olejowych (moc cieplna w paliwie 5,978 MW) oraz pompy ciepła powietrze-woda (moc cieplna 0,24 MWt) oraz instalacji fotowoltaicznej (moc 0,085 MWe).

Kogeneracja pozwoli zasilić podsystem ciepłowniczy inowrocławskiego Osiedla Uzdrowiskowego, który zostanie wyodrębniony z istniejącej infrastruktury systemowej. Modernizacja da dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (w wysokosprawnej kogeneracji bez zastosowania OZE) – 10,176 MW. Równolegle dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych sięgnie 0,085 MWe (planowana liczba godzin pracy instalacji fotowoltaicznej to 4 137 h/rok).

Wyprodukowana energia elektryczna zostanie skonsumowana w 100% przez odbiorniki planowanej elektrociepłowni. W chwili obecnej funkcjonowanie systemu ciepłowniczego na terenie Inowrocławia, którym zarządza ZEC Sp. z o.o. opiera się głównie na surowcu jakim jest węgiel. Umowa potwierdzająca przekazanie środków została podpisana 30 marca br. w Warszawie przez wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prezesa Zarządu ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu Piotra Pawlaka.

Warto przypomnieć, że część Inowrocławia ma charakter uzdrowiskowy. Znajdują się tam m.in.  sanatoria, tężnie solankowe oraz ponad 80-hektarowy Park Solankowy ze słynnymi dywanami kwiatowymi. Oferta lecznicza i rehabilitacyjna jest skierowana szczególnie dla osób (pacjentów) mających problemy z narządami ruchu, ze schorzeniami reumatologicznymi i chorobami układu krążenia. Stąd m.in. szczególna troska włodarzy miasta dotyczy jakości lokalnego powietrza. Dofinansowany przez NFOŚiGW projekt będzie miał istotny walor antysmogowy.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *