KE: 1Q2020 CIĘŻKIM OKRESEM DLA ENERGII I GAZU

Dla europejskich rynków energii, zgodnie z opublikowanymi wczoraj przez Komisję Europejską kwartalnymi raportami na temat sytuacji na rynkach gazu i energii elektrycznej, pierwszy kwartał 2020 r. był szczególnie burzliwy – zarówno pod względem podaży, jak i popytu. W tym czasie udział OZE w produkcji energii notował rekordowe wartości – 40%. Kolejny rekord – tym razem w zakresie zmniejszenia swojego udziału zanotowały paliwa kopalne – 33%.

Środki związane z epidemią COVID-19 w UE, w połączeniu ze stosunkowo ciepłą i wietrzną zimą doprowadziły do 3% zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w państwach UE w pierwszym kwartale 2020 r. i gwałtownego spadku popytu na gaz w sektorze przemysłowym. Trend ten będzie prawdopodobnie jeszcze wyraźniejszy w drugim kwartale br.

Raport rynku energii elektrycznej podkreśla dramatyczną zmianę w strukturze koszyka energetycznego UE-27 – z jednej strony 30% spadek produkcji energii z węgla (-38 TWh) w stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. oraz spadek zużycia gazu o 3 TWh, a z drugiej strony gwałtowny wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych – tj. osiągnięcie 40% udziału w miksie energetycznym, co jest najwyższym jak dotąd kwartalnym wynikiem. Ogólnie udział energii elektrycznej wytwarzanej w wyniku spalania węgla, gazu i ropy spadł z 38% w I kwartale 2019 r. do 33%. Jest to najniższy kwartalny rekord w historii.

Odejście od paliw kopalnych spowodowało zmniejszenie śladu węglowego wytwarzania energii elektrycznej w państwach UE o 20% rok do roku w pierwszym kwartale 2020 r. W związku z dalszym postępem związanym z dekarbonizacją, sektor energetyczny wydaje się być na dobrej drodze do kolejnego dwucyfrowego zmniejszenia emisji CO2 w 2020 r.

W wyniku spadającego popytu i rosnącego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych ceny energii elektrycznej osiągnęły w kwietniu poziom najniższy w historii.

Raport dotyczący gazu również oddaje niestabilność na rynku. Ceny energii, w tym gazu ziemnego, gwałtownie spadły, a unijny rachunek za import gazu spadł poniżej 10 miliardów euro, co było najniższą kwartalną sumą od sześciu lat. Na ceny gazu w UE wpłynął wzrost importu LNG i intensywne wycofywanie surowca z magazynów, co zapewniło obfitą podaż na rynku, podczas gdy popyt na gaz był ograniczony przez łagodną pogodę (co spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na ogrzewanie i zmniejszenie zapotrzebowania na gaz).

Raporty kwartalne można znaleźć tutaj tutaj.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *