KE DOCENIA POTENCJAŁ MAGAZYNOWANIA ENERGII

Według najnowszego raportu opublikowanego przez Komisję Europejską innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii odegrają ważną rolę w zapewnieniu integracji OZE z siecią w UE po najniższych kosztach. Pomoże to UE w osiągnięciu celów w zakresie dekarbonizacji do 2050 r. zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo dostaw energii w Europie.

Finansowane przez Komisję badanie pt. „Magazynowania energii – Wkład w bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Europie”, analizuje różne elastyczne opcje magazynowania energii, które będą potrzebne do pełnego potencjału OZE w systemie elektroenergetycznym.

Raport pokazuje także trendy m.in. trend, wskazujący na spadek cen nowych technologii akumulatorów – takich jak akumulatory litowo-jonowych. Ponadto, badanie wskazuje także na potencjał wdrażania i rzeczywiste potrzeby w zakresie magazynowania energii w perspektywie lat 2030 i 2050.

Poza zidentyfikowaniem różnych barier w rozwoju magazynowania energii, które istnieją na poziomie krajowym i unijnym, raport zawiera także zalecenia w zakresie zmniejszenia tych przeszkód i przyspieszenia wdrażania nowych rozwiązań. W tym zakresie wskazana jest potrzeba standaryzacji w kwestiach bezpieczeństwa i interoperacyjności pojazdów elektrycznych, a także kwestii pozwoleń, taryf i podatków, sygnałów cenowych i dostępu do rynków usług dodatkowych.

Badanie wskazuje również na spore znaczenie wiarygodnych danych. W celu rozwiązania problemów wzywa do kompleksowej aktualizacji ram regulacyjnych.

Fot. Pixabay
Źródło: KE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *