KE: NOWY MECHANIZM WSPIERANIA OZE W RAMACH WALKI Z KRYZYSEM

W tym tygodniu Komisja Europejska otworzyła czterotygodniowe konsultacje społeczne w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat projektów przepisów ustanawiających nowy unijny mechanizm finansowania projektów OZE.

Głównym celem tego mechanizmu jest umożliwienie państwom członkowskim ściślejszej współpracy w celu osiągnięcia indywidualnych i wspólnych celów w zakresie energii odnawialnej.

Nowy mechanizm ułatwi również bardziej opłacalne wdrażanie odnawialnych źródeł energii w całej UE na obszarach, które są do tego lepiej dostosowane pod względem geograficznym. Ostatecznie przyczyni się to do realizacji ambicji europejskiego Zielonego Ładu dotyczących osiągnięcia przez UE neutralność klimatycznej do 2050 r.

Mechanizm powinien zostać wprowadzony do początku 2021 r., jak przewidziano w rozporządzeniu w sprawie zarządzania.

Według Komisarz ds. energii, Kadri Simson: „Musimy wykorzystać każde potrzebne narzędzie, aby zachęcić do inwestowania w energię odnawialną. Ten nowy mechanizm zapewni państwom członkowskim kolejną opcję wniesienia wkładu w nasze cele w zakresie energii i klimatu, za pomocą inwestycji w lokalizacjach, w których zasoby odnawialne będą najbardziej efektywne. Jest to szczególnie istotne w kontekście odbudowy pokryzysowej, w której mechanizm mógłby pomóc stymulować gospodarkę w dotkniętych kryzysem państwach członkowskich, zarówno poprzez uruchomienie dużych projektów, jak i wspieranie lokalnych inicjatyw”.

Źródło: Własne/KE

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *